Sterke groei in productie van groentezaden

Vrouw in kwekerij bezig met kweken plantjes
© ANP
De oppervlakte landbouwgrond voor de productie van zaden en opkweekmateriaal (zoals jonge plantjes) is in de periode 2002 tot en met 2018 sterk gestegen. De oppervlakte van zaden en dergelijke voor de zogenoemde opengrondsgroenten steeg in 2018 naar een recordhoogte van 2 240 hectare. Ook de oppervlakte voor de productie van zaden voor de teelt van glasgroenten steeg sterk en nam met twee derde toe tot 490 hectare. Dit meldt het CBS op basis van de Landbouwtelling in 2018.

Zaden en opkweekmateriaal groenten open grond
JaarOude reeks (hectare)Nieuwe reeks (hectare)
2002255
2003378
2004381
2005418
2006597
2007520
2008580
2009766
2010670
2011814
2012902
2013957
20141126
20152024
20161986
20172147
2018*2240
*Voorlopige cijfers

De oppervlakte landbouwgrond voor de productie van zaden en opkweekmateriaal voor opengrondsgroenten nam in 15 jaar flink toe. Van 2002 tot en met 2014 steeg de productieoppervlakte gemiddeld met ruim 63 hectare per jaar. Van 2015 tot en met 2017 ging het om een gemiddelde toename van 61 hectare per jaar. De perioden 2002-2014 en 2015-2017 zijn niet zonder meer met elkaar te vergelijken. Voor bedrijven die zaden en opkweekmateriaal voor opengrondsgroenten produceren is namelijk in 2015 een reeksbreuk ontstaan.

De oppervlakte voor de productie van zaden en opkweekmateriaal voor de glasgroententeelt steeg in de gehele periode 2002 tot en met 2017 gemiddeld met 16 hectare per jaar.

Arealen voor productie zaden en opkweekmateriaal gewassen
CategoriesZaden en opkweekmateriaal bloemen (hectare)Zaden en opkweekmateriaal groenten onder glas (hectare)Graszaden (x 100 ha) (hectare)
2002565261179
2003558316216
2004538304253
2005494328277
2006530351261
2007553369201
2008440377157
2009484411177
2010485394127
2011496411105
2012450431137
2013475434123
2014452467120
2015536450108
2016542486100
2017554502101
2018*59049095
*Voorlopige cijfers

Grootste oppervlakte voor productie spinaziezaadjes

Op grofweg een vijfde van het areaal voor de productie van groentezaden en opkweekmateriaal voor de opengrondgroenteteelt, werden in 2017 spinaziezaadjes gekweekt. Dit was bijna 425 hectare. Asperges en winterprei stonden op een tweede en derde plaats met een teeltoppervlakte voor de zaadproductie van 380 respectievelijk 250 hectare.

In 2017 betrof de totale teeltoppervlakte voor de productie van groentezaden en opkweekmateriaal in de opengrondteelt 2147 hectare.

Top 10 areaal groenten voor productie zaden en opkweekmateriaal in de open grond, 2017
Categories Areaal (hectare)
Spinazie423
Asperges380
Winterprei250
Witlof156
Zomerprei88
Rabarber80
Stoksnijbonen73
Aardbeien60
Winterpeen55
Stamsperziebonen50

Vooral in Limburg, Noord-Brabant en Noord-Holland

Verreweg de meeste teelt van groentezaden en opkweekmateriaal voor de open grond was in 2017 terug te vinden in Limburg (32 procent), Noord-Brabant (21 procent) en Noord-Holland (15 procent). Deze drie provincies zijn daarmee goed voor bijna 70 procent van de totale oppervlakte voor zadenteelt in ons land. In alle provincies is de oppervlakte de afgelopen 15 jaar groter geworden.

Oppervlakte productie groentezaden en opkweekmateriaal opengrondsgroente, 2017
Categories Areaal (hectare)
Limburg686
Noord-Brabant458
Noord-Holland 329
Zuid-Holland 196
Flevoland146
Zeeland 118
Groningen103
Gelderland71
Friesland28
Drenthe6
Overijssel4
Utrecht 2