Zoekresultaten

134 resultaten voor keyword:dataverzameling
134 resultaten voor keyword:dataverzameling

Pagina 2 van 6

Welk journalistiek onderzoekstalent wint de CBS-Tegel?

Media spelen steeds vaker een belangrijke rol in de samenleving.

Artikelen

CBS Businessportal faciliteert dataleveranciers vanaf 2024

Het CBS is gestart met de ontwikkeling van een Businessportal, dat het voor bedrijven en organisaties eenvoudiger moet maken om de gevraagde data bij het CBS aan te leveren.

Artikelen

Het belang van betrouwbare data in tijden van crisis

De coronacrisis brengt een grote behoefte aan betrouwbare data met zich mee en nationale statistiekbureaus spelen daarbij een belangrijke rol.

Artikelen

Datalevering door bedrijven eenvoudiger met boekhoudstandaard RGS

Sinds april 2021 zet het CBS de boekhoudstandaard RGS (Referentie GrootboekSchema) in bij het verzamelen van data voor de productiestatistiek bij bedrijven.

Artikelen

Nieuwe meetmethode van invloed op beroepsbevolkingscijfers

Vanaf volgend jaar publiceert het CBS cijfers over de beroepsbevolking op basis van een nieuwe meetmethode, die dit jaar al is toegepast naast de bestaande systematiek.

Artikelen

CBS verzamelt data voor monitoring nieuwe inburgeringswet

Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe inburgeringswet in.

Artikelen

Wijzigingen in de Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2020

In 2020 zijn er enkele wijzigingen opgetreden bij de dataverzameling van de Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen. Deze publicatie beschrijft deze wijzigingen en het effect daarvan op de...

Publicaties

Monitor sociaal domein nuttig beleidsinstrument voor gemeenten

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) is in 2015 gelanceerd in opdracht van het ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Artikelen

CBS draagt bij aan harmonisatie Europees onderzoek naar beroepsbevolking

Op 15 juli 2021 publiceert het Europese statistiekbureau Eurostat de resultaten van het vernieuwde onderzoek naar de werkzame en werkloze beroepsbevolking in de 27 Europese lidstaten.

Artikelen

Onderzoek naar stikstofcrisis wint CBS-Tegel voor datajournalistiek

De CBS-Tegel voor de datajournalistiek gaat dit jaar naar Adrian Estrada, Felix Voogt en Evert de Vos voor hun diepgravend onderzoek naar vervuilende boerderijen die relatief sterk bijdragen aan de...

Artikelen

Proefschrift Quinten Meertens: doorbraak in het denken over bias

Een doorbraak in het denken over bias’, zo luidde de reactie van hoogleraar Jaap van den Herik (Universiteit Leiden) op het proefschrift ‘Misclassification Bias in Statistical Learning’ van...

Artikelen

Sensor Data Challenge 2021: experimenteren met slimme sensoren

Op 22 en 23 april 2021 organiseerden het CBS, de Haagse Hogeschool, het RIVM en de Universiteit Utrecht voor de derde keer een Sensor Data Challenge.

Artikelen

CBS in de startblokken voor de Volkstelling 2021

Volkstellingen zijn de oudste officiële statistieken van het CBS.

Artikelen

CBS-Tegel voor datajournalistiek: hoge kwaliteit inzendingen

Op vrijdagmiddag 2 april jl. boog de jury van de CBS-Tegel voor datajournalistiek zich over 18 kwalitatief hoge inzendingen voor deze speciale jaarlijks uit te reiken prestigieuze journalistieke...

Artikelen

In vogelvlucht: 1 jaar CBS in coronatijd

Toen Nederland medio maart vorig jaar in de coronapandemie terecht kwam, stelde de CBS-directie meteen een Crisismanagementteam samen.

Artikelen

Statistieken innoveren met datachallenges

Eind vorig jaar vond online de tweede editie plaats van de Big Data Meets Survey Science conferentie: de BigSurv20.

Artikelen

Wie wint de CBS-Tegel voor datajournalistiek?

Media spelen een steeds belangrijkere rol in de samenleving.

Artikelen

Nieuwe databronnen voor CBS urgenter door coronapandemie

De behoefte vanuit de maatschappij om complexe fenomenen - zoals de gevolgen van een economische crisis - te beschrijven groeit fors.

Artikelen

CBS-interviewers veilig op pad in coronatijd

Om nauwkeurige cijfers over de Nederlandse samenleving te kunnen maken, is het belangrijk dat voldoende personen de enquêtes van het CBS invullen.

Artikelen

Met ODISSEI complexe vraagstukken beantwoorden

Het sociaalwetenschappelijk dataplatform ODISSEI kreeg dit voorjaar ruim 9 miljoen euro subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Artikelen

Containervervoer in beeld, van zeeschip tot vrachtwagen

Elk jaar worden zo’n 4,5 miljoen containers gelost in een Nederlandse haven.

Artikelen

Enquêtes vooraf testen met burgers en bedrijven in coronatijd

Het CBS hecht er groot belang aan om goed aan te sluiten op de belevingswereld van bedrijven en burgers.

Artikelen

CBS Datategel voor complex onderzoek naar grondspeculatie

CBS Datategel voor complex onderzoek naar grondspeculatie

Artikelen

Wekelijks bericht over faillissementen

Wekelijks bericht over faillissementen

Artikelen

Hoe datascouting statistieken verbetert, ook in coronatijd

Hoe datascouting statistieken verbetert, ook in coronatijd

Artikelen