Zoekresultaten

134 resultaten voor keyword:dataverzameling
134 resultaten voor keyword:dataverzameling

Pagina 3 van 6

Betrouwbare data in coronatijd en daarna

Betrouwbare data in coronatijd en daarna

Artikelen

Fouten in datasets opsporen en aanpakken

Fouten in datasets opsporen en aanpakken

Artikelen

Zoektocht naar nieuwe databronnen

Door alle maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de opkomst van de interneteconomie, digitale gegevensstromen en een teruglopende respons op enquêtes, zijn traditionele databronnen steeds minder...

Artikelen

Methoden voor trendanalyse Evaluatie Meststoffenwet

Twee methodologische rapporten over trendanalyses binnen de Evaluatie Meststoffenwet.

Artikelen

Consumentenprijsindex (CPI) nóg nauwkeuriger berekend

Door gebruik te maken van onder andere scannerdata en webscraping kan het CBS nog sneller en effectiever de prijsontwikkeling volgen

Artikelen

CBS experimenteert met sensordata uit de landbouw

We zoeken samenwerking met externe partijen om de dataficatie van de landbouw en het bedrijfsleven een stap verder te brengen

Artikelen

CBS bouwt dataecosysteem met partners

Het CBS wil een dataecosysteem ontwikkelen om nog beter in de databehoeften van overheden te kunnen voorzien

Artikelen

Met sensoren aan de slag om gezondheid te meten

Sensoren zijn nauwkeurig en daarom is het CBS op zoek naar manieren om ze te gebruiken, onder andere ter vervanging van vragenlijsten

Artikelen

CBS experimenteert met sensoren

Het CBS voerde in november 2018 een grote veldtest uit om te kijken of het mogelijk is respondenten te volgen met behulp van een app op hun smartphone

Artikelen

Om goede keuzes te maken zijn onafhankelijke data nodig

Alleen inzicht in de economie is niet meer voldoende om de ontwikkelingen in de samenleving te begrijpen. Ook sociale en culturele inzichten en informatie over sentimenten van burgers zijn daarbij...

Artikelen

CBS continu op zoek naar nieuwe databronnen

Om in de toekomst hoogwaardige statistieken te kunnen blijven leveren is het CBS continu op zoek naar nieuwe databronnen, technologieën en methodologische technieken

Artikelen

Veel vooruitgang in meten met sensoren

ontwerp van vragenlijsten, de voorwaarden voor gebruik van de smartphone voor surveyonderzoek en sensormetingen

Artikelen

Met sensoren gezondheid van Nederlanders verbeteren

Hoe kan technologie slimmer worden ingezet bij onderzoek naar de gezondheid van Nederlanders

Artikelen

Bemonsteren van netwerken met beperkte toegang

Dit paper bespreekt enkele onderwerpen rond het bemonsteren van netwerken met beperkte toegang.

Artikelen

Europees onderzoek naar uniforme regels datavalidatie

ESSnet datavalidatie is een Europees onderzoeksprogramma dat als doel heeft de uitwisseling van data te verbeteren

Artikelen

Met slimme sensoren gezondheid van Nederlanders meten

sensoren op een slimme manier in zetten om gezondheid, leefstijl en leefomstandigheden van personen te meten

Artikelen

CBS lanceert het nieuwe StatLine

De online database krijgt een nieuw uiterlijk, veel grafische mogelijkheden

Artikelen

Waarom is meedoen aan CBS-onderzoek belangrijk?

Voor de statistieken van het CBS zijn de antwoorden van alle mensen van belang

Artikelen

ISI-congres: focus op innovatieve statistiek

nieuwste ontwikkelingen op statistisch inhoudelijk en methodologisch gebied

Artikelen

Data verzamelen met je mobiele telefoon

innovatieve manieren om data te verzamelen, onder meer met behulp van mobiele telefoons

Artikelen

Elementary price indexes for internet data

Elementary price indexes for internet data

Artikelen

Responsgedrag bij de Veiligheidsmonitor

Onderzoek naar responsgedrag en selectiviteit bij inzet van internet en papier bij de Veiligheidsmonitor

Artikelen

Dataverzameling CBS: kwaliteit en klant centraal

Klanten staan centraal bij het ISO-certificaat.

Artikelen

Innovatief met big data tijdens DataCamp CBS/UT

Het jaarlijkse DataCamp heeft als doel oplossingen te vinden voor complexe vraagstukken aan de hand van big data.

Artikelen

Dataplatform ODISSEI voor de mens- en maatschappijwetenschappen feestelijk gelanceerd

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Centraal Museum in Utrecht werd op 27 oktober 2016 het dataplatform ODISSEI gelanceerd, een dataplatform voor de mens- en maatschappijwetenschappen....

Artikelen