CBS Businessportal faciliteert dataleveranciers vanaf 2024

/ Auteur: Jan Hendriks
Man bestudeert jaarlijkse businesscijfers
© Getty Images/iStockphoto
Het CBS is gestart met de ontwikkeling van een Businessportal, dat het voor bedrijven en organisaties eenvoudiger moet maken om de gevraagde data bij het CBS aan te leveren. Daarnaast ontsluit het Businessportal op een gebruiksvriendelijke wijze relevante statistische uitkomsten en bedrijfsgegevens - uiteraard met in achtneming van strikte privacyregels - voor bedrijven en organisaties. De planning is om het nieuwe Businessportal in januari 2024 op te leveren.

Wens van bedrijven en organisaties

Projectcoördinator Ger Slootbeek van het CBS is blij met het brede draagvlak binnen het CBS om dit product te realiseren. ‘Als CBS verzamelen we veel data over uiteenlopende maatschappelijke onderwerpen. Voor de aanlevering van deze data zijn wij afhankelijk van bedrijven en institutionele organisaties. Het verzamelen en aanleveren van deze informatie kost hen tijd en energie. Met de ontwikkeling van een Businessportal spelen we in op de wens van bedrijven en institutionele organisaties om de ervaren lastendruk als gevolg van het aanleveren van de gevraagde data voor hen te verlichten.’

Handige functies

Op dit moment informeert het CBS bedrijven en organisaties kort voor de start van een onderzoek per post over de aanstaande enquête. Hierdoor ontbreekt het hen aan een totaaloverzicht van wat er het komend jaar van hen verwacht wordt, weet Nyree Lemmens. Hij is als business analist bij het project betrokken. ‘Dankzij het Businessportal weten de verantwoordelijke functionarissen van bedrijven en institutionele organisaties straks beter wat er wanneer van hen verwacht wordt als het gaat om het aanleveren van bedrijfsgegevens bij het CBS.’ Op termijn zou het Businessportal de gebruiker ook andere handige functies kunnen bieden. ‘Denk bijvoorbeeld aan toegang verlenen tot 2 jaar terug tot de historische respons op een specifieke enquête. Daarnaast kan de gebruiker straks, zonder meermaals te hoeven inloggen, het verzendkanaal van de enquête bereiken en de gevraagde gegevens uploaden. Dat geeft de gebruiker een beter overzicht en bespaart hem veel tijd.’

‘Door relevante statistische uitkomsten gefilterd te tonen, kunnen we de gebruikers laten ervaren hoe waardevol de data van het CBS zijn’

Interessante uitkomsten

Omdat het Businessportal straks ook relevante statistische uitkomsten ontsluit, verwachten Lemmens en Slootbeek dat gebruikers dit portaal vaker zullen raadplegen dan uitsluitend op de momenten waarop zij aan een CBS-verzoek of verplichting tot het aanleveren van data moeten voldoen. Slootbeek: ‘Lang niet alle gebruikers zijn bekend met de grote hoeveelheid interessante uitkomsten die wij via verschillende kanalen publiceren. Het Businessportal is straks de centrale poort naar al die kanalen. Door relevante statistische uitkomsten – bijvoorbeeld gebaseerd op de regio of de branche van de gebruiker – gefilterd te tonen, kunnen we de gebruikers laten ervaren hoe waardevol de data van het CBS voor hen zijn.’

Meer accurate bedrijfsgegevens

Slootbeek voorziet dat de nieuwe opzet vanaf 2024 ook een hogere respons op de enquêtes zal opleveren. ‘Dit is naar verwachting één van de gevolgen van de uitnodigende opzet van het Businessportal. Wat in dit opzicht ook helpt, is dat bedrijven hun bij het CBS bekende bedrijfsgegevens kunnen inzien en wijzigingen kunnen doorgeven. Doordat wij straks beschikken over meer accurate bedrijfsgegevens, zijn wij beter in staat om gebruikers alleen nog die enquêtes te sturen die van toepassing zijn op hun bedrijf.’

Veiligheidsvoorschriften

Bij de ontwikkeling van het Businessportal wordt veel aandacht besteed aan veiligheid, een aspect dat altijd een hoge prioriteit bij het CBS heeft. Lemmens: ‘Het is voor gebruikers cruciaal dat zij erop kunnen vertrouwen dat hun data bij het CBS in goede handen zijn en dat niemand anders erbij kan. De toegang tot het Businessportal is dan ook omgeven met alle benodigde veiligheidsvoorschriften. Gebruikers hebben bijvoorbeeld uitsluitend toegang door middel van eHerkenning. Verder streven we ernaar om de hoofdverantwoordelijke gebruiker zelf in staat te stellen te bepalen welke handelingen door welke geautoriseerde medewerker in het Businessportal uitgevoerd mogen worden. Hetzelfde geldt voor de toegang tot relevante statistische uitkomsten.’

Businessportal vanaf 2024 in de lucht

Slootbeek en Lemmens verwachten 1,5 jaar nodig te hebben voor de ontwikkeling van het portaal. ‘Het tweede halfjaar van 2023 zullen we gebruiken voor testen en implementeren. Naast de inzet van een ontwikkelteam wordt bij de realisatie van het Businessportal de expertise van kennishouders binnen het CBS meegenomen. Ook de bedrijven die we eerder hebben gevraagd mee te denken over de opzet en inrichting van het Businessportal zullen we de komende twee jaar blijven betrekken bij dit project. Het is mooi dat we dankzij dit portaal vanaf januari 2024 in staat zijn om al onze dataleveranciers goed te faciliteren.’