Vooronderzoek gebruik iJW-berichten voor statistiek

Vooronderzoek naar de bruikbaarheid van de iJW-berichten voor het samenstellen van statistieken over jeugdhulp.
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering bij alle jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen in Nederland. Jeugdhulpaanbieders wisselen ook met gemeenten op dagelijkse basis berichten uit volgens de informatiestandaard Jeugdwet (iJW) over toewijzing, uitvoer en declaratie van de verleende jeugdhulp.

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het CBS een vooronderzoek uitgevoerd naar de bruikbaarheid van deze iJW-berichten voor het samenstellen van landelijk uniforme statistieken van het CBS over de inzet jeugdhulp in alle gemeenten van Nederland. Als de iJW-berichten bruikbaar zijn, hoeven jeugdhulpaanbieders gegevens niet meer zelf bij het CBS aan te leveren. Dit zou leiden tot een verlaging van de administratieve lastendruk bij jeugdhulpaanbieders.

Het vooronderzoek richt zich op een verkennende analyse van de kwaliteit en volledigheid van de iJW-berichten voor het samenstellen van landelijk uniforme statistieken. Het vooronderzoek is gebaseerd op de iJW-berichten uit 2020 van vier gemeenten. Het vooronderzoek geeft daardoor slechts een eerste beeld van de mogelijkheden om de iJW-berichten te gebruiken voor statistiek.