Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2017

Cover NEA2017 rapport
De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland.
In 2017 voerden het CBS en TNO samen de dertiende NEA uit, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken. Deze publicatie vormt de methodologische verantwoording bij de NEA 2017 en biedt een overzicht van eerste resultaten.