Thuiswerken door werknemers en zelfstandigen

Paper cover groen
Nederland telde in 2015 bijna 8,3 miljoen werknemers en zelfstandigen. Bijna 3 miljoen van hen werken thuis.
Van deze thuiswerkers geeft 62 procent aan dit incidenteel te doen, terwijl 38 procent gewoonlijk thuiswerkt. Zelfstandigen werken vaker thuis dan werknemers.
Incidentele thuiswerkers ervaren een relatief hoge werkdruk. Dat geldt zowel voor werknemers als zelfstandigen. Werknemers die incidenteel thuiswerken, werken vaker over dan werknemers die gewoonlijk thuiswerken of niet thuiswerken. Incidentele thuiswerkers hebben ook betrekkelijk vaak een verstoorde privé-werkbalans: hun werk lijdt het vaakst onder familie-activiteiten en omgekeerd.