Bijna 3 op de 10 werknemers ervaren informatieovervloed

Er vindt overleg plaats in een kantoor. Een man zoekt iets op een tablet.
© ANP
In 2018 kreeg 28 procent van alle werknemers (ruim 2,1 miljoen mensen) op een werkdag zoveel informatie dat zij vaak of altijd moeite hadden om dit snel genoeg te verwerken. In 2014 was dat nog 25 procent. Werknemers die een overvloed aan informatie ervaren, zijn ontevredener over hun arbeidsomstandigheden en hebben een sterkere wens om te vertrekken bij hun huidige werkgever. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2018, een onderzoek van CBS en TNO onder ruim 60 duizend werknemers van 15 tot 75 jaar.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/5722ac091289433fb636194f35b07abc]

Het percentage werknemers dat last heeft van informatieovervloed ligt onder hoogopgeleiden bijna drie keer zo hoog als onder laagopgeleiden, 40 tegen 14 procent. Bij hoogopgeleiden nam het percentage werknemers dat moeite heeft om alle informatie (zoals e-mail, telefoon en sociale media) te verwerken, tussen 2014 en 2018 bovendien het meest toe.

Mannen en vrouwen hebben ongeveer even vaak te maken met informatieovervloed: respectievelijk 28 en 29 procent. Wel zijn er leeftijdsverschillen: 25- tot 65-jarigen hebben er twee tot drie keer zo veel mee te maken als jongere of oudere werknemers.

Werknemers die vaak of altijd een informatieovervloed ervaren
 2014 (%)2018 (%)
Totaal25,228,4
Laag onderwijsniveau13,414,5
Middelbaar onderwijsniveau23,725,7
Hoog onderwijsniveau35,540,1
Bron: CBS, TNO

Vooral managers

Managers voeren de ranglijst aan van beroepen die kampen met een overvloed aan informatie. Bijna de helft (46 procent) zegt tijdens een werkdag vaak of altijd zoveel informatie te krijgen dat dit nauwelijks nog te verwerken is. Van de managers in zorg, onderwijs en ICT zijn dat er zelfs bijna 6 op de 10. Ook in andere ICT-beroepen, zoals databank- en netwerkspecialisten, hebben relatief veel werknemers moeite met alle informatie die op ze afkomt. Bij werknemers in dienstverlenende, agrarische en transportberoepen komt informatieovervloed relatief weinig voor. 

Werknemers die vaak of altijd een informatieovervloed ervaren naar beroepsklasse, 2018
 Vaak of altijd moeite (%)
Managers46,2
ICT 38,7
Openbaar bestuur, veiligheid en juridisch36,9
Bedrijfseconomisch en administratief36,7
Pedagogisch35,4
Zorg en welzijn 35,3
Creatief en taalkundig 31,3
Commercieel25,3
Technisch20,7
Overig14,8
Dienstverlenend 9,6
Agrarisch 8,4
Transport en logistiek 7,5
Bron: CBS, TNO

Minder tevreden

Van de werknemers die vaak of altijd moeite hebben om alle informatie op het werk te verwerken, is een kleiner deel (66 procent) tevreden over hun arbeidsomstandigheden dan van degenen die aangeven dat hier nooit of soms sprake van is (75 procent). Ook heeft een groter deel de wens om een nieuwe werkgever te zoeken: 57 procent heeft het afgelopen jaar nagedacht over ander werk en 30 procent heeft daadwerkelijk iets ondernomen om een andere baan te vinden. Bij werknemers die geen of weinig moeite hebben met de hoeveelheid informatie op het werk gold dit voor respectievelijk 44 en 24 procent.

Tevredenheid en vertrekwens van werknemers, 2018
categories 1vaak/altijd informatieovervloed (%)nooit/soms informatieovervloed (%)
Tevreden over arbeidsomstandigheden6675
Nagedacht over andere werkgever5744
Ander werk gezocht3024
Bron: CBS, TNO