Gezonde werknemers denken langer door te kunnen werken

Seizoensarbeider plukt peren in boomgaard.
© ANP
Werknemers van 45 tot 65 jaar die aangeven geen goede gezondheid te hebben, denken in staat te zijn hun huidige werk te kunnen voortzetten tot een leeftijd van gemiddeld 62,5 jaar. Dat is ruim 2,5 jaar korter dan werknemers die een goede gezondheid ervaren. Van de werknemers van 45 tot 65 jaar gaf bijna een kwart (23 procent) in 2015 aan een minder goede gezondheid te hebben. Dit meldt CBS naar aanleiding van een publicatie over de rol van gezondheid bij langer doorwerken.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/93a655f714344496a4a3972633a0f79c]

Voor de leeftijd tot waarop 45- tot 65-jarige werknemers willen blijven werken, is het verschil kleiner: werknemers met een als minder goed ervaren gezondheid willen doorwerken tot 64 jaar, werknemers met een goede gezondheid een half jaar langer. De ervaren gezondheid is gebaseerd op de vraag ‘Hoe is over het algemeen uw gezondheid?’. Mensen die deze vraag beantwoorden met ‘goed’ of ‘zeer goed’ ervaren een goede gezondheid. Beantwoorden ze deze vraag met ‘gaat wel’, ‘slecht’ of ‘zeer slecht’, dan ervaren ze een minder (dan) goede gezondheid.
De leeftijd waarop mensen daadwerkelijk met pensioen gaan, lag in 2015 gemiddeld op 64 jaar en vijf maanden. De AOW-gerechtigde leeftijd bedraagt momenteel 65 jaar en negen maanden.

Leeftijd tot waarop werknemers van 45 tot 65 jaar willen en kunnen doorwerken, 2015
 Goede gezondheidMinder dan goede gezondheid
Willen doorwerken 64,564
In staat tot doorwerken 65,162,5

Kortere werkweek voorwaarde om langer te kunnen doorwerken


Werknemers geven ook aan onder welke voorwaarden ze tot een hogere leeftijd kunnen doorwerken. Werknemers van 45 tot 65 jaar noemen ‘minder uren of minder dagen per week werken’ het vaakst. Ruim de helft van de werknemers vindt dat een kortere werkweek ertoe bijdraagt om langer aan het werk te kunnen zijn. Hun gezondheid maakt hierbij weinig verschil.
‘Lichter werk, lichamelijk en/of psychisch’ wordt als tweede belangrijke voorwaarde genoemd. Vier op de tien werknemers zonder een goede gezondheid en drie op de tien werknemers met een goede gezondheid noemen deze voorwaarde. Voor werknemers met een minder goede gezondheid is daarnaast ook een ’betere gezondheid’ belangrijk om langer aan de slag te kunnen blijven.
Voorwaarden om langer door te kunnen werken volgens werknemers (45 tot 65 jaar), 2015
 Goede gezondheid Minder dan goede gezondheid
Minder uren/dagen per week5752
Lichter werk (fysiek en/of psychisch)3140
Weet niet2213
Met steun werkgever/collega’s 1411
Hoe dan ook in staat tot doorwerken911
Minder zorgtaken voor familie/naasten99
Betere gezondheid843
Omscholing/bijscholing79
Andere omstandigheden34

Inzetbaarheid lager bij minder goede gezondheid


Werknemers van 45 tot 65 jaar zonder goede gezondheid voldoen minder vaak makkelijk aan de eisen die het werk aan ze stelt dan werknemers met een goede gezondheid. Zo vinden bijna zeven op de tien werknemers met een minder goede gezondheid het makkelijk om te voldoen aan de fysieke werkeisen. Van de werknemers met een goede gezondheid kunnen ruim negen op de tien dat. Ook schatten de minder gezonden hun kans om gemakkelijk een nieuwe functie bij hun eigen werkgever of een nieuwe baan bij een andere werkgever te krijgen veel lager in.
Functioneren en inzetbaarheid van werknemers (45 tot 65 jaar), 2015
 Goede gezondheidMinder dan goede gezondheid
Makkelijk voldoen aan fysieke eisen werk 9270
Makkelijk voldoen aan psychische eisen
werk
9278
Makkelijk nieuwe functie eigen werkgever 4427
Makkelijk nieuwe baan andere werkgever4022

De gegevens in dit bericht zijn ontleend aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO.