Zelfstandig ondernemers dragen bij aan veerkracht economie

/ Auteur: Martine Mol/Boukje Janssen
CBS en TNO brengen vandaag de eerste resultaten uit van de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2015  (ZEA). De ZEA is een onderzoek naar de werksituatie van zelfstandig ondernemers in Nederland. CBS en TNO voerden de ZEA gezamenlijk uit, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Veerkracht economie

De ZEA is een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid van zelfstandig ondernemers in Nederland. Er zijn ruim 1 miljoen zelfstandig ondernemers  in ons land. Deze omvangrijke en nog steeds toenemende groep, maakt een substantieel aandeel uit van de Nederlandse arbeidsmarkt en draagt bij aan de veerkracht van de economie. De ZEA zorgt ook voor een completer beeld van de werksituatie van alle werkenden in Nederland.

Veelheid aan thema’s

De ZEA 2015 bevat een veelheid aan thema’s zoals werkomstandigheden, werktijden, arbeidsongevallen, ziekte, aantal opdrachtgevers, redenen voor zelfstandig ondernemerschap,  inzetbaarheid en opleiding en ontwikkeling. Wat is het ziekteverzuimpercentage van zelfstandig ondernemers? Hoeveel procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel doet wel eens gevaarlijk werk? Welk percentage zelfstandig ondernemers heeft last van burn-out klachten? Deze en meer vragen komen aan de orde. 

Resultaten

Feiten en grafieken over de zelfstandig ondernemers in 2015 vindt u in de factsheet. Het methodologische rapport bevat behalve de resultaten van de ZEA 2015 ook een beschrijving van het onderzoek. Eind 2015 volgt een verdiepingsstudie waarin de arbeidsomstandigheden van zelfstandig ondernemers en werknemers in loondienst worden vergeleken.

Samenwerking

CBS en TNO voeren de ZEA gezamenlijk uit, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit komt voort uit een jarenlange intensieve samenwerking tussen CBS en TNO op het gebied van arbeidsomstandigheden. Daarbinnen wordt sinds 2005 ook de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uitgevoerd. De NEA betreft een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden van werknemers in loondienst.

Meer informatie over de ZEA is ook te vinden op de website van TNO.