Laagste ziekteverzuim in de horeca

Serveerster bij strandtent met blad vol drinken
© Hollandse Hoogte
Werknemers in de horeca bleven in 2016 het minst ziek thuis, werknemers in het openbaar bestuur het meest. De verschillen in verzuim hangen samen met de arbeidsomstandigheden in een bedrijfstak, kenmerken van de werknemers, en de bedrijfsgrootte. Zo heeft het lagere verzuim in de horeca er onder meer mee te maken dat er naar verhouding veel jonge werknemers in deze bedrijfstak werkzaam zijn. Dit meldt het CBS op basis van een publicatie over de verschillen in ziekteverzuim tussen bedrijfstakken.
[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/063ab8696e3c44ed8977b36d2e195948]
In 2016 bedroeg het ziekteverzuim 3,9 procent. Dit betekent dat van alle duizend te werken dagen er 39 zijn verzuimd vanwege ziekte. Sinds 2006 is het verzuim onder werknemers vrij stabiel en fluctueert tussen 3,8 en 4,2 procent. In 2014 was het ziekteverzuim met 3,8 procent het laagst.
Ziekteverzuim onder werknemers
 Percentage ziekteverzuim
20064,2
20074,2
20084,1
20094,1
20104,2
20114,2
20124
20133,9
20143,8
20153,9
20163,9

Horecapersoneel kent minste verzuim door ziekte


In het openbaar bestuur was het ziekteverzuim in 2016 met 5,3 procent het hoogst, gevolgd door de gezondheids- en welzijnszorg (5,1 procent). Het ziekteverzuim was het laagst in de horeca (2,2 procent), gevolgd door de landbouw en visserij met 2,5 procent verzuim.
Bedrijfstakken met hoogste en laagste ziekteverzuim onder werknemers, 2016
 Ziekteverzuim
Hoogste
Openbaar bestuur
en overheidsdiensten
5,3
Gezondheids-
en welzijnszorg
5,1
Waterleidingbedrijven
en afvalbeheer
5
Onderwijs4,9
Industrie4,8
Laagste
Financiële instellingen3
Informatie
en communicatie
2,8
Specialistische
zakelijke diensten
2,6
Landbouw en visserij2,5
Horeca2,2

Rol bedrijfs- en werknemerskenmerken bij verzuim


Het verschil in ziekteverzuim tussen bedrijfstakken onderling hangt voor een deel samen met kenmerken van werknemers, zoals leeftijd en geslacht. Daarnaast spelen ook verschillen in arbeidsomstandigheden een rol: zo doen in het openbaar bestuur en bij overheidsdiensten – waartoe ook defensie, brandweer en politie behoren - naar verhouding meer werknemers gevaarlijk werk dan in het onderwijs. In de gezondheids- en welzijnszorg verrichten relatief veel werknemers fysiek zwaar werk. Werknemers die gevaarlijk of fysiek zwaar werk doen verzuimen gemiddeld meer. Ook werknemers bij grote bedrijven zijn meer ziek thuis.
Het lage verzuim in de horeca heeft onder meer te maken met de relatief lage gemiddelde leeftijd van werknemers in deze bedrijfstak. Daarnaast mogen werknemers in de horeca vaker dan in andere bedrijfstakken zelf bepalen wanneer ze verlof opnemen, en beschikken ze vaker over een flexibel dienstverband. De laatste twee kenmerken hangen samen met een lager verzuim.

De gegevens in dit bericht zijn ontleend aan de Kwartaalenquête Ziekteverzuim van het CBS en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO.