Zoekresultaten

82 resultaten voor keyword:arbeidsmobiliteit
82 resultaten voor keyword:arbeidsmobiliteit

Pagina 1 van 4

Veranderende beroepsloopbanen van mannen en vrouwen

Sociaaleconomische trends. Themanummer Levensloop en generatie. De beroepsloopbaan voor mannen en vrouwen is veranderd door de opeenvolgende generaties heen. Zo blijven mannen korter bij dezelfde...

Artikelen

Structurele afname werknemers in financiële sector

Het aantal werknemers in de financiële sector neemt al jaren af; sinds 2008 verlaten meer werknemers de bedrijfstak dan er starten. Er zijn wel meer financieel specialisten en economen in de...

Artikelen

Arbeidsmobiliteit van onderwijspersoneel 2004-2008

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS maatwerktabellen berekend over de instroom en de uitstroom van...

Cijfers

Maakt het uit waar je woont? Sociale stijging en invloed van de buurt

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2011. De inkomstenontwikkeling van een persoon wordt vooral bepaald door zijn persoonlijke kenmerken en hangt veel minder sterk samen met de kenmerken van zijn...

Artikelen

Baanvinders en –wisselaars naar bedrijfsector, 2018

Werkzame beroepsbevolking (nationale definitie) van 15 tot 65 jaar naar baanvinders, baanwisselaars, bedrijfssector en leeftijd, 2018.

Cijfers

Vacatures stroomcijfers, kwartaal seizoensgecorrigeerd

Deze tabel bevat seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

Cijfers

AZW-breed: uitstroom werknemers van gecertificeerde instellingen, 2019KW01-2022KW04

AZW-Breed; Uitstroom van werknemers uit Gecertificeerde Instellingen (GI), 1e kwartaal 2019 - 4e kwartaal 2022.

Cijfers

Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt 2019

Veel werkenden ervaren onzekerheid over hun werk en inkomen, met name zzp’ers en werknemers met een flexibele baan. Wat zijn nu oorzaken en de gevolgen deze onzekerheid?

Publicaties

Arbeidsmarkten noordelijke grensregio gescheiden

De grens tussen Nederland en Duitsland ook wat arbeidsmarkt betreft een duidelijke scheiding.

Artikelen

Wisselingen arbeidsmarkt, december

In december waren 302 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in september, waren dat er 323 duizend.

Artikelen

Een op de zes werknemers maakt in twee jaar promotie

Ongeveer een op de zes werknemers hebben in de voorafgaande twee jaar bij hun werkgever promotie gemaakt.

Artikelen

Vacatures stroomcijfers, kwartaal seizoensgecorrigeerd

tabel met seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

Cijfers

Baanvinders en –wisselaars naar bedrijfssector, 2019

Werkzame beroepsbevolking (nationale definitie) van 15 tot 65 jaar naar baanvinders, baanwisselaars, bedrijfssector en leeftijd, 2019

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; wisseling van beroepsniveau

Wisseling beroep, verandering beroep, verandering functie, functieniveau functie wisseling, dynamiek beroep, beroepsniveau, baanwisseling

Cijfers

AZW; uitstroom nieuwe medewerkers, opleiding(svorm), 2010/’11 – 2018/’19

AZW: uitstroom nieuwe medewerkers uit zorg en welzijn na twee jaar, opleiding, 2010/'11 - 2018/'19

Artikelen

Factsheet arbeidsmarkt Nederland - Nedersaksen

De belangrijkste feiten over de arbeidsmarkt in de grensregio staan bij elkaar in deze factsheet.

Artikelen

AZW(-smal): uitstr. Werkn. econ.sector, opl.niv., 25-55 jaar, 2016-2020

AZW(-smal): uitstroom werknemers naar economische sector, opleidingsniveau, leeftijdsselectie 25-55 jaar, 2016-2020

Artikelen

De arbeidsmarkt in de grensregio Nederland-Nedersaksen

Onderzoek naar de arbeidsmarkten in de grensregio Nederland-Nedersaksen

Artikelen
Artikelen

Werknemer; wisseling van werkgever

Wisseling van werkgever, verandering van baan, tijdelijk en vast werk ander werk, wisseling tijdelijke en vaste arbeidsrelatie, wisseling baan

Cijfers

Baanwisselingen in 2021 weer op niveau van voor corona

Anders dan in 2020, toen werknemers na het uitbreken van de coronapandemie minder vaak overstapten naar een andere werkgever, wisselden werknemers in 2021 weer vaker van baan. Ook kwamen zij minder...

Artikelen

Kleinere groei aantal werknemers zorg en welzijn in eerste kwartaal 2020

De instroom van werknemers in de sector zorg en welzijn was in het eerste kwartaal van 2020 lager dan een jaar eerder. Tegelijkertijd was de uitstroom hoger. Per saldo groeide het aantal werknemers...

Artikelen

Wisselingen arbeidsmarkt, oktober

Overzicht van stromen op de arbeidsmarkt tussen werkloze, werkzame en niet-beroepsbevolking

Artikelen

Promotieonderzoek nuanceert zwart-wit beeld over flexwerk

Nederland is één van de Europese koplopers als het gaat om flexwerken.

Artikelen

Mobiliteit van werknemers financiële dienstverlening

De afgelopen jaren kromp de financiële dienstverlening. Waar komen werknemers die deze sector verlaten terecht: worden ze werkloos of werken ze in een andere sector? En waar komen de werknemers...

Artikelen