Zoekresultaten

459 resultaten voor keyword:arbeid
459 resultaten voor keyword:arbeid

Pagina 3 van 19

Statistisch Bulletin nr. 23

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Financiële en zakelijke diensten, Handel en horeca en Prijzen.

Artikelen

Statistisch Bulletin no.21

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid; inkomen en bestedingen.

Artikelen

Samenwerking met bedrijven bij dataverzameling CPI

Samenwerking met bedrijven bij dataverzameling CPI

Artikelen

Grenspendelaars naar Nederland wonen vaak vlak over de grens

In 2018 werkten ruim 80 duizend mensen als werknemer in Nederland terwijl in zij in België of Duitsland woonden.

Artikelen

Aantal uitkering ontvangende jongeren daalt

In 2015 hadden bijna 152 duizend 15- tot 27-jarigen een uitkering, dat is 6,0 procent van het totaal

Artikelen

Aandeel arbeid in de economie laatste jaren op lager niveau

Van elke euro die in de periode 2015–2020 in de marktsector werd verdiend, ging 76 cent naar werknemers en zelfstandigen als arbeidsinkomen. De overige 24 cent vormen de operationele winst...

Artikelen

Met sensoren aan de slag om gezondheid te meten

Sensoren zijn nauwkeurig en daarom is het CBS op zoek naar manieren om ze te gebruiken, onder andere ter vervanging van vragenlijsten

Artikelen

Kwaliteit arbeidsomstandigheden goed in beeld

werknemers en werkgevers te stimuleren om werk te maken van gezond en veilig werken en om bij te dragen aan de duurzame inzetbaarheid van werkenden

Artikelen

1 op 3 werkt 10 jaar of langer bij dezelfde werkgever

Gemiddeld werkt een op de drie werknemers tien jaar of langer bij dezelfde werkgever.

Artikelen

Mijlpalen twintigers schuiven op

Twintigers in 2018 settelen later dan de jongeren uit 2008. Jongvolwassenen gaan later uit huis, beginnen later aan samenwonen of baby’s. Ze hebben ook later vast werk of een eigen huis.

Artikelen

Ziekteverzuim bedrijfstak en grootteklasse, 2011-2016

maatwerktabellenset ziekteverzuimpercentage naar economische activiteit en grootteklasse 2011 tot en met 2016.

Cijfers

Personen met werk en uitkering, 2017 en 2005

Het aantal en aandeel personen met werk en een uitkering naar migratieachtergrond, 2017 en 2005.

Cijfers

Personen met re-integratie naar positie, december 2017

Gemeentelijke cijfers over personen met een re-integratievoorziening op 31 december 2017, naar uitkeringspositie.

Cijfers

Beroepeninformatie per sector, 2016-2017

Cijfers over beroepen van personen die werkzaam zijn in verschillende sectoren.

Cijfers

Arbeidsparticipatie en de afstand tot de arbeidsmarkt

Deze tabellen geven een beeld van de participatie op de arbeidsmarkt van 15- tot en met 74-jarigen in Nederland in 2015.

Cijfers

Re-integratie en bijstand, 2022-Q2

Deze tabellen beschrijven re-integratievoorzieningen en bijstandsuitkeringen ultimo 2e kwartaal 2022

Cijfers

Doorstart na faillissement 2016, 2017, 2018

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag of bij de doorstart van een bedrijf na een faillissement werknemers met bepaalde achtergrondkenmerken vaker worden meegenomen naar het nieuwe bedrijf dan...

Cijfers

Labour Market Policy Database, 2020

Deelname van personen aan verschillende arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database.

Cijfers

Werkzame personen en beroep, naar geslacht, 2003-2021

Werkzame personen van 15 tot 75 jaar met een beroep als onderwijskundige en overige docenten of leidster kinderopvang en onderwijsassistenten, verbijzonderd naar geslacht, 2003-2021

Cijfers

Registraties gesubsidieerde arbeid en loonkostensubsidies nader bekeken

Met de Wet werk en bijstand (WWB) zijn de regelingen voor gesubsidieerde arbeid komen te vervallen, maar hebben gemeenten de mogelijkheid gekregen om via het toekennen van loonkostensubsidies...

Artikelen
Artikelen

Historische arbeidersstrijd

Tot 1872 was staken verboden. Als er gestaakt werd, traden politie en marechaussee hardhandig op. Dat harde optreden hielp overigens niet altijd; het maakte soms ook de stakers alleen maar...

Artikelen

Beroep van 15- tot 75-jarigen, 2018-2022

Werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar in Nederland verbijzonderd naar beroep in 2018 t/m 2022.

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking naar het hebben van een tweede baan, 2013-2022

Deze tabel beschrijft voor de periode 2013-2022 de werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) en het hebben van een tweede baan, verbijzonderd naar de positie in de hoofdbaan en het volgen van...

Cijfers

Statistisch Bulletin no. 44

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Macro-economie.

Artikelen