Zoekresultaten

376 resultaten voor keyword:arbeid
376 resultaten voor keyword:arbeid

Pagina 3 van 16

Meer loon en hogere werkdruk bij Amerikaanse bedrijven

Werken bij een Amerikaanse multinational. Deze bedrijven betalen in doorsnee een hoger salaris, maar werknemers maken ook meer overuren en ervaren een hogere werkdruk en meer psychische vermoeidheid

Artikelen

Arbeidsdeelname terug op niveau 2008

Het verschil in arbeidsparticipatie tussen personen met een Nederlandse achtergrond en niet-westerse migratieachtergrond is tijdens de crisis groter geworden, maar is begin 2019 weer bijna gelijk aan...

Artikelen

Met sensoren aan de slag om gezondheid te meten

Sensoren zijn nauwkeurig en daarom is het CBS op zoek naar manieren om ze te gebruiken, onder andere ter vervanging van vragenlijsten

Artikelen

In grensregio’s vaker deeltijdwerk dan bij Duitse buren

Het percentage deeltijdwerkers aan weerszijden van de Nederlands-Duitse grens verschilt aanzienlijk. In de Nederlandse grensregio’s was het aandeel in 2016 bijna tweemaal zo hoog (54 procent) als aan...

Artikelen

Deeltijdwerk in de grensregio Nederland-Duitsland

Deeltijdwerk komt in Nederland vaker voor dan in de Duitse federale staten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Aan weerszijden van de grens is er een aanzienlijk verschil in percentage...

Artikelen

Kwaliteit arbeidsomstandigheden goed in beeld

werknemers en werkgevers te stimuleren om werk te maken van gezond en veilig werken en om bij te dragen aan de duurzame inzetbaarheid van werkenden

Artikelen

De aftocht van de vaste baan

Het aandeel vaste banen van werknemers is gedaald in de periode 2006-2017.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 6

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Artikelen

Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen, 1995-2018

Aantal werkzame personen, aantal banen, gewerkte uren per kwartaal uitgesplitst naar type werkenden, oorspronkelijk en seizoensgecorrigeerd

Cijfers

1 op 3 werkt 10 jaar of langer bij dezelfde werkgever

Gemiddeld werkt een op de drie werknemers tien jaar of langer bij dezelfde werkgever.

Artikelen

Onderwijs en arbeidsmarkt in het veiligheidsdomein

: Rapport over het aantal werkzame personen in een veiligheidsgerelateerd beroep, ingeschreven studenten in een veiligheidsgerelateerde studie en hun arbeidsmarktperspectieven

Publicaties

11 procent van statushouders heeft werk

Van de asielzoekers die in 2014 een verblijfsvergunning kregen, had na 30 maanden 11 procent werk. 84 procent van de statushouders had een uitkering

Artikelen

IVRPH-indicatoren

Participatie van personen met een chronische aandoening en/of langdurige psychische aandoening

Artikelen

Arbeidspositie naar leeftijd en geslacht

Analyse van de arbeidsmarkt, niet-beroepsbevolking

Artikelen

Hoogste arbeidsdeelname in Noord-Overijssel

De arbeidsdeelname (arbeidsparticipatie) naar regio.

Artikelen

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2017

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Regio, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Bezoek aan concerten bereikt recordhoogte

In 2016 was op de Nederlandse professionele podia meer belangstelling dan ooit voor muziek.

Artikelen

Video's over Jaarrapport 2017 Landelijke Jeugdmonitor

CBS-deskundige licht de belangrijkste conclusies uit het Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor toe.

Artikelen

Oratie CBS-hoogleraar Wendy Smits over flexibele arbeid

gevolgen van flexibele arbeid voor mens, organisatie en maatschappij

Artikelen

Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017

De Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is een onderzoek naar de werksituatie van zelfstandig ondernemers in Nederland.

Publicaties

Aantal uitkering ontvangende jongeren daalt

In 2015 hadden bijna 152 duizend 15- tot 27-jarigen een uitkering, dat is 6,0 procent van het totaal

Artikelen

Inkomen van werknemers in de flexibele schil

Inkomen van werknemers in de flexibele schil vergeleken met dat van flexwerkers die zijn doorgestroomd naar vast werk

Artikelen

Langdurig verzuim door ziekte bij oudere werknemers

Artikel langdurig verzuim door ziekte bij oudere werknemers

Artikelen

Trends in Nederland 2017

Een overzicht van de trends in Nederland zoals flexwerkers en vitale ouderen.

Publicaties

Oudere mannen, deeltijdwerk en arbeidshandicap

Aandeel arbeidsgehandicapten naar geslacht, leeftijd en arbeidsduur, 2015.

Artikelen