De aftocht van de vaste baan

© Hollandse Hoogte
Het aandeel vaste banen van werknemers is gedaald in de periode 2006-2017.
In de periode van 2006 tot en met 2017 is het aandeel vaste banen van werknemers in het totaal aantal banen continu afgenomen. Hun plaats werd ingenomen door banen van werknemers met een flexibel contract.

Signalement, artikel van het CBS in Sociaal Bestek, juni/juli 2018