Deeltijdwerk in de grensregio Nederland-Duitsland

Deeltijdwerk komt in Nederland vaker voor dan in de Duitse federale staten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Aan weerszijden van de grens is er een aanzienlijk verschil in het percentage deeltijdwerkers onder werknemers van 15 tot 65 jaar. In de Nederlandse grensregio's gaat het om gemiddeld 54 procent, tegen gemiddeld 28 procent in de grensregio's aan Duitse kant. Worden grensregio's binnen Nederland of binnen Duitsland vergeleken, dan liggen de percentages relatief dicht bij elkaar.

Het statistiekbureau van Noordrijn-Westfalen heeft in het kader van het EU-programma INTERREG in samenwerking met het CBS en het statistiekbureau van Nedersaksen een onderzoek gedaan naar het voorkomen van deeltijdwerk in Nederland en de genoemde federale staten.

Het rapport is alleen in het Duits beschikbaar.