Statistisch Bulletin nr. 6

Omslag, Statistisch Bulletin nr. 6 - 2018
Het Bulletin van deze maand bevat gegevens over Arbeid en sociale zekerheid, Bevolking, Industrie en energie, Inkomen en bestedingen, Internationale handel, Prijzen.
Het Statistisch Bulletin verschijnt op elke 2e donderdag van de maand.