1 op 3 werkt 10 jaar of langer bij dezelfde werkgever

© Hollandse Hoogte / John Schaffer
Gemiddeld werkt een op de drie werknemers tien jaar of langer bij dezelfde werkgever. Dit verschilt per bedrijfstak, bij de overheid is dit doorgaans het langst. Deze zogeheten baanduur is korter als de arbeidsrelatie flexibeler is en naarmate de werknemer jonger is. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over baanduren.

In 32 procent van de 7,9 miljoen werknemersbanen in 2016 is de baanduur 10 jaar of langer. In 21 procent van de banen ligt de duur tussen de 5 en 10 jaar. Daarnaast heeft 18 procent een baanduur van 2 tot 5 jaar, 14 procent een baanduur van 1 tot 2 jaar, en 15 procent een baanduur korter dan 1 jaar. Het gaat hier om afgeronde en niet afgeronde banen. De baanduur is vastgesteld op 31 december 2016 en is het aantal jaren dat iemand bij dezelfde werkgever werkt. De baanduur houdt geen rekening met functiewisselingen bij dezelfde werkgever.

Werknemers bij het openbaar bestuur en overheidsdiensten hebben de langste baanduren. In bijna 60 procent van de 499 duizend banen is ten minste het 10-jarig ambtsjubileum gevierd,dat wil zeggen, ze hebben tien jaar of langer bij eenzelfde ministerie of andere overheidsinstelling gewerkt. De overheid is de enige bedrijfstak waar meer dan de helft van de werknemers langer dan 10 jaar in een baan zit. In de horeca en de zakelijke dienstverlening zitten de minste werknemers met minimaal 10 dienstjaren; slechts 10 procent van de werknemers.

Banen van werknemers, naar baanduur, 2016
  0 tot 1 jaar (%) 1 tot 2 jaar (%) 2 tot 5 jaar (%) 5 tot 10 jaar (%)10 jaar of langer (%)
Openbaar bestuur en overheidsdiensten4,15,010,022,058,9
Industrie6,98,416,120,947,7
Onderwijs8,59,415,022,344,8
Financiële dienstverlening6,18,916,224,644,2
Bouwnijverheid8,89,715,923,142,4
Vervoer en opslag9,911,518,222,937,5
Gezondheids- en welzijnszorg10,710,717,024,637,0
Totaal14,713,918,520,832,2
Specialistische zakelijke diensten14,114,921,722,826,5
Informatie en communicatie13,815,322,422,226,3
Handel15,717,620,320,625,8
Cultuur, sport en recreatie16,716,422,620,224,1
Landbouw, bosbouw en visserij14,914,624,022,623,9
Horeca28,123,224,613,910,2
Verhuur en overige zakelijke diensten35,123,121,312,08,6

Kortere baanduren als er meer flexibele banen zijn

Werknemers met langere baanduren zijn vaker oudere werknemers en met een contract voor onbepaalde tijd. Van de werknemers bij de overheid heeft 86 procent een baan voor onbepaalde tijd. Ook de gemiddelde leeftijd van werknemers ligt er hoger dan in andere bedrijfstakken.

Werknemers met korte baanduren zijn vaker jong en hebben vaker een flexibele baan. In de horeca en in de zakelijke dienstverlening wordt vaker in kortdurende banen gewerkt. Het aandeel flexibele banen (reguliere baan voor bepaalde tijd, oproepbaan, uitzendbaan, stagebaan) in deze bedrijfstakken bedraagt respectievelijk 65 procent en 75 procent. In de horeca is ruim de helft van de werknemers jonger dan 25 jaar, in de zakelijke dienstverlening bijna een kwart.

Banen van werknemers, naar soort baan, 2016
 Regulier*, onbepaalde tijdRegulier**, bepaalde tijdOproepbasisUitzendbasisStageplek
Openbaar bestuur en overheidsdiensten85,611,70,50,02,1
Gezondheids- en welzijnszorg71,919,85,10,32,9
Totaal63,322,17,16,21,3
Handel54,229,216,00,00,6
Horeca35,236,627,10,30,8
Verhuur en overige zakelijke diensten25,022,14,148,40,4
* incl. dga en wsw ** incl.wsw

Baanduur naar soort baan en leeftijd

Bijna de helft van de werknemers met een contract voor onbepaalde tijd heeft een baanduur van 10 jaar of langer, ruim een kwart heeft een baan met een duur van 5 tot 10 jaar. Bij de flexibele banen is het aandeel kortdurende banen hoog. Bijna de helft van de uitzendbanen duurt korter dan 1 jaar en ruim een kwart duurt 1 tot 2 jaar. Bij de banen met een contract voor bepaalde tijd en bij de oproepbanen is het aandeel banen met een baanduur tot 2 jaar ook hoog. 

Oudere werknemers hebben een langere baanduur dan jongere werknemers. Ruim 80 procent van de oudere werknemers (55 tot 65 jaar) heeft een baanduur van 5 jaar of langer. In deze leeftijdsgroep heeft 64 procent zelfs een baan met een duur van 10 jaar of langer. Negentig procent van de jonge werknemers (15 tot 25 jaar) heeft een baanduur van 5 jaar of korter. Uit CBS-onderzoek blijkt dat jongeren steeds vaker een flexibele arbeidsrelatie hebben.