Bezoek aan concerten bereikt recordhoogte

© Hollandse Hoogte
In 2016 was op de Nederlandse professionele podia meer belangstelling dan ooit voor muziek. Klassieke en popconcerten trokken samen ruim 8,7 miljoen bezoeken. Dat is meer dan in het voormalige recordjaar 2009 en een toename van 3 procent ten opzichte van 2015. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

De overige podiumkunstvoorstellingen trokken 2 procent minder bezoekers in 2016 dan in 2015. Per saldo was er een stijging van 0,3 procent. Concertbezoekers vormden bijna de helft van het totale publiek van professionele podiumkunsten.

Bezoek professionele podiumkunsten
 Concerten (miljoen bezoeken)Overige voorstellingen (miljoen bezoeken)
20057,510,8
20068,110,9
20078,410,9
20088,212,1
20098,611
20107,911,3
20117,911,3
20127,69,5
20138,39,4
20148,19,3
20158,59,7
20168,79,5
Bron: CBS, VSCD, VNPF

Ruim een derde alle voorstellingen is concert

In 2016 werden in totaal 19,9 duizend concerten gegeven. Dat is ruim 12 procent meer dan in 2012, toen zowel het aantal concerten als het aantal bezoekers een dieptepunt bereikte. Concerten waren in 2016 goed voor ruim 37 procent van alle professionele voorstellingen.

Voorstellingen professionele podiumkunsten
 Concerten (x 1 000)Overige voorstellingen (x 1 000)
200517,736,1
200618,236,6
200718,339,1
200818,939,3
200921,437
201018,237,7
201118,740,3
201217,837,1
20131832,7
201417,834,1
201518,333,8
201619,933,5
Bron: CBS, VSCD, VNPF

Inkomsten uit podiumkunsten stijgen ook

Landelijk nam het aantal bezoeken aan professionele podiumkunsten tussen het dal in 2012 en 2016 met 7 procent toe. Daarmee stegen ook de publieksgebonden inkomsten, zoals uit de entree, garderobe en merchandising. In 2016 waren deze inkomsten 22 procent hoger dan in 2012. De horecaopbrengsten stegen nog sterker, met 26 procent ten opzichte van 2012. De algemene prijsstijging van goederen en diensten in deze periode bedroeg 4,5 procent.

Baten van podia voor professionele podiumkunstvoorstellingen1
 Subsidies (miljoen euro)Publieksgebonden inkomsten (miljoen euro)Omzet horeca, pachtopbrengsten (miljoen euro)Overige bedrijfsopbrengsten (miljoen euro)
2005297239,765,356
2006321,2258,678,464
2007326263,378,573
2008324,6284,19069,9
2009327,6273,285,673,5
2010367,126989,299,2
2011360,2279,691,582,9
2012332,2250,589,786,1
2013309,2282,797,588,8
2014318263,492108,7
2015306,8281,3104106,4
2016315,4306,4113,1100,9
Bron: CBS, VSCD, VNPF
1Niet gecorrigeerd voor algemene prijsstijgingen

Toename ingehuurd personeel in 2016

In 2013 werden de in 2010 aangekondigde bezuinigingen in de culturele sector van kracht en werd een dieptepunt bereikt in het aantal mensen dat werkte in de podiumkunsten als werknemer, ingehuurde kracht, vrijwilliger of stagiair. Sindsdien groeit dit weer. In 2016 bestond deze groep uit 21,7 duizend mensen, 8 procent meer dan in 2013. Deze groei berustte tot 2015 vooral op een toename van het aantal ingezette vrijwilligers en stagiaires, die al sinds 2009 bezig is. In 2016 stabiliseerde het aantal vrijwilligers en stagiaires en nam juist het aantal ingehuurde krachten toe (zzp en payroll). Het aantal werkzame personen in loondienst is daarentegen sinds 2013 met 12 procent gedaald. Wel nam deze groep in 2016 nog 71 procent van de gewerkte uren voor haar rekening.

Werk in de podiumkunsten
 Werknemers in loondienst (x 1 000)Ingehuurd personeel (x 1 000)Vrijwilligers en stagiaires (x 1 000)
20059,61,95,1
20069,71,85,9
20079,92,15,7
200810,12,15,6
200910,42,26,4
201010,32,26,9
2011103,18,6
20128,83,38,2
20138,83,28,1
20148,33,29,1
20157,73,110,4
20167,73,710,2
Bron: CBS, VSCD, VNPF

Een vijfde van de voorstellingen in Amsterdam

Met een hoge concentratie voorstellingen en bezoek vormt Amsterdam het zwaartepunt in de professionele podiumkunsten. De in de hoofdstad gevestigde podia programmeerden in 2016 samen 10,4 duizend professionele podiumkunstvoorstellingen, 19,4 procent van het totale landelijke aanbod.

De Amsterdamse voorstellingen trokken in 2016 ruim 5,3 miljoen bezoeken, bijna 30 procent van het landelijke totaal. Van alle concertbezoeken vond 38 procent hier plaats. De hoofdstad heeft enkele grote evenementenhallen, die in 2016 samen 17,3 procent van alle landelijke concertbezoeken trokken.

Podiumkunstaanbod, 2016
 Amsterdam (%)Overig Nederland (%)
Muziek
Voorstellingen19,580,5
Bezoek38,261,8
Alle podiumkunstdisciplines
Voorstellingen19,480,6
Bezoek29,170,9