Zoekresultaten

370 resultaten voor keyword:arbeid
370 resultaten voor keyword:arbeid

Pagina 2 van 15

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2019

ICT-personeel, ICT-veiligheid, databeheer, e-commerce, e-facturen Bedrijfstak en bedrijfsgrootte

Cijfers

Minder werknemers veranderden van baan vanaf eerste lockdown

Dit artikel beschrijft hoe de arbeidsdynamiek van werknemers veranderde tijdens de coronacrisis. Gekeken wordt naar de veranderingen ten opzichte van een maand later en ten opzichte van een jaar...

Publicaties

Inkomen werkende vrouwen sinds 1977 met ruim 60 procent gestegen

Vrouwen met inkomen uit werk verdienden gemiddeld op jaarbasis bijna 34 duizend euro bruto in 2020. In 1977 was dat nog bijna 21 duizend euro. De stijging speelde grotendeels in de 21e eeuw en is...

Artikelen

Vaker werkstress bij mbo-gediplomeerden met zorgopleiding

Bijna de helft van de gediplomeerde mbo-schoolverlaters ervaart sinds corona meer werkstress dan daarvoor. Dat geldt met name voor mbo’ers met een diploma in de zorg.

Artikelen

Aandeel arbeid in de economie laatste jaren op lager niveau

Van elke euro die in de periode 2015–2020 in de marktsector werd verdiend, ging 76 cent naar werknemers en zelfstandigen als arbeidsinkomen. De overige 24 cent vormen de operationele winst...

Artikelen

Arbeidsparticipatie jongeren in tweede helft 2020 deels hersteld

De stijging van de arbeidsparticipatie van jongeren sinds 2016, kwam aan het begin van de coronacrisis tot stilstand. In het tweede kwartaal van 2020 daalde de arbeidsdeelname onder jongeren van 65,9...

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking; thuiswerken, 2013-2020

Werkzame beroepsbevolking Thuiswerken, mate van thuiswerken en persoonskenmerken

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; werkadres

Werkzame beroepsbevolking Plek waar men werkt, geslacht, positie in werkkring en andere kenmerken

Cijfers

Statistieken innoveren met datachallenges

Eind vorig jaar vond online de tweede editie plaats van de Big Data Meets Survey Science conferentie: de BigSurv20.

Artikelen

Grenspendelaars naar Nederland wonen vaak vlak over de grens

In 2018 werkten ruim 80 duizend mensen als werknemer in Nederland terwijl in zij in België of Duitsland woonden.

Artikelen

ICT-sector groeit harder dan de economie

De bruto toegevoegde waarde van ICT-bedrijven groeide in 2018 vergeleken met een jaar eerder sterker dan van de Nederlandse economie als geheel.

Artikelen

Bijna 4 op de 10 werkenden werkten vorig jaar thuis

In 2019 werkte 39 procent van alle werkenden thuis. Het merendeel deed dat incidenteel en vaak niet op een vaste dag.

Artikelen

70 duizend jongeren zonder startkwalificatie hebben geen werk

Van de 181 duizend jongeren van 15 tot 27 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs hebben verlaten, hadden 70 duizend geen werk in 2019. Een veel voorkomende reden om niet te werken is een...

Artikelen

Jonge ouderen in Nederland relatief rijk en actief

Nederlanders tussen de 55 en 65 jaar werken relatief vaak, en hebben een vrij hoog inkomen, vergeleken met jonge ouderen in andere Europese landen. Ook doen ze vaak vrijwilligerswerk.

Artikelen

Samenwerking met bedrijven bij dataverzameling CPI

Samenwerking met bedrijven bij dataverzameling CPI

Artikelen

Caribisch Nederland: 57 procent werkenden Antilliaans

In 2018 was 57 procent van de werkenden van 15 tot 75 jaar op Caribisch Nederland geboren op een van de eilanden van de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba.

Artikelen

Loonverschillen tussen mannen en vrouwen in 2016

Het CBS deed voor 2016 onderzoek naar de loonverschillen tussen mannen en vrouwen.

Artikelen

Mijlpalen twintigers schuiven op

Twintigers in 2018 settelen later dan de jongeren uit 2008. Jongvolwassenen gaan later uit huis, beginnen later aan samenwonen of baby’s. Ze hebben ook later vast werk of een eigen huis.

Artikelen

Arbeidsmigranten in Nederland

Arbeidsmigranten in Nederland: wie komen, wie blijven en wie vertrekken?

Publicaties

Meer loon en hogere werkdruk bij Amerikaanse bedrijven

Werken bij een Amerikaanse multinational. Deze bedrijven betalen in doorsnee een hoger salaris, maar werknemers maken ook meer overuren en ervaren een hogere werkdruk en meer psychische vermoeidheid

Artikelen

Arbeidsdeelname terug op niveau 2008

Het verschil in arbeidsparticipatie tussen personen met een Nederlandse achtergrond en niet-westerse migratieachtergrond is tijdens de crisis groter geworden, maar is begin 2019 weer bijna gelijk aan...

Artikelen

Met sensoren aan de slag om gezondheid te meten

Sensoren zijn nauwkeurig en daarom is het CBS op zoek naar manieren om ze te gebruiken, onder andere ter vervanging van vragenlijsten

Artikelen

In grensregio’s vaker deeltijdwerk dan bij Duitse buren

Het percentage deeltijdwerkers aan weerszijden van de Nederlands-Duitse grens verschilt aanzienlijk. In de Nederlandse grensregio’s was het aandeel in 2016 bijna tweemaal zo hoog (54 procent) als aan...

Artikelen

Deeltijdwerk in de grensregio Nederland-Duitsland

Deeltijdwerk komt in Nederland vaker voor dan in de Duitse federale staten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Aan weerszijden van de grens is er een aanzienlijk verschil in percentage...

Artikelen

Kwaliteit arbeidsomstandigheden goed in beeld

werknemers en werkgevers te stimuleren om werk te maken van gezond en veilig werken en om bij te dragen aan de duurzame inzetbaarheid van werkenden

Artikelen