Langdurig verzuim door ziekte bij oudere werknemers

ziek in bed
Het aandeel oudere werknemers dat verzuimt vanwege ziekte, is lager dan gemiddeld. Daar staat tegenover dat als oudere werknemers verzuimen, dit gemiddeld langer duurt dan voor jongere werknemers.
Over een periode van een jaar verzuimden zij volgens eigen opgave gemiddeld 25 werkdagen. In 2014 rapporteerde 15 procent van de ouderen een langdurig ziekteverzuim van 50 werkdagen of meer. De belangrijkste genoemde klachten bij langdurig ziekteverzuim zijn psychisch, waaronder overspannenheid en burnout.

Signalement, artikel van het CBS in Sociaal Bestek, april/mei 2016.