Zoekresultaten

84 resultaten voor keyword:achterstandsleerlingen
84 resultaten voor keyword:achterstandsleerlingen

Pagina 1 van 4

Met CBS-registraties onderwijskansen voor kinderen vergroten

Welke kenmerken zijn van invloed op schoolprestaties

Artikelen

Achtergrondinformatie analysemodel onderwijsachterstand

Tabellenset met achtergrondinformatie over het analysemodel waarop de onderwijsachterstandenindicator is gebaseerd.

Cijfers

Gemiddelde verwachte schoolscores, 2015-2017

De gemiddelde verwachte schoolscores per schoolvestiging en toetslocatie.

Cijfers

Onderwijsscores: per school en achtergrondinformatie

Tabellensets die inzicht geven in onderwijsscores per school en achtergrondinformatie in het kader van het GOAB.

Cijfers

Achterstandsleerling

Leerling in het reguliere basisonderwijs die volgens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap behoort tot een achterstandscategorie. Op grond daarvan krijgen basisscholen extra financiële...

Overig

Jaarboek onderwijs in cijfers 2010

In het Jaarboek onderwijs in cijfers 2010 presenteert het CBS de meest actuele informatie over het onderwijs: over leerlingen, onderwijsinstellingen en onderwijsuitgaven, over stromen en cohorten....

Publicaties

Verkenning alternatieven CUMI-regeling

Verkenning van alternatieven voor de CUMI-regeling in het speciaal onderwijs

Artikelen

Vergelijking populaties gespecialiseerd onderwijs en basisonderwijs

De CBS-indicator basisonderwijs is een mogelijk alternatief voor de bekostigingssystematiek op het gespecialiseerd onderwijs. Het ongewijzigd toepassen van deze indicator op het gespecialiseerd...

Publicaties

Schoolweging - herzien, 2016-2018

Per schoolvestiging en onderwijslocatie in het primair onderwijs is voor de jaren 2016 tot en met 2018 de schoolweging berekend.

Cijfers

Herziening gewichtenregeling primair onderwijs - Samenvatting

Rapport dat de werking van de onderwijsachterstandenindicator samenvat. Deze indicator wordt gebruikt voor de verdeling van onderwijsachterstandsmiddelen in het primair onderwijs.

Cijfers

Onderwijsachterstanden per gemeente, 2017

Dashboard over onderwijskansen dat per gemeente onderwijsachterstanden in kaart brengt, in tabellen en heatmaps.

Cijfers

Gewichtenleerlingen per onderwijsscorecategorie, 2016

Tabel over het aantal gewichtenleerlingen per onderwijsscorecategorie in de G4 in 2016.

Cijfers

Aandeel achterstandsleerlingen basisonderwijs afgenomen

Het aandeel achterstandsleerlingen in het basisonderwijs is tussen 2011 en 2015 met een kwart afgenomen. In schooljaar 2011-12 was 12 procent van de basisschoolleerlingen een achterstandsleerling, in...

Artikelen

Aantal achterstandsleerlingen in het basisonderwijs gehalveerd

Het aantal achterstandsleerlingen in het basisonderwijs is sinds schooljaar 1995/’96 gehalveerd. In 2007/’08 zaten er bijna 280 duizend achterstandsleerlingen op de Nederlandse basisscholen.

Artikelen

Herziening onderwijsachterstandenindicator vo

Onderzoek naar nieuwe indicator leerplusarrangement om onderwijsachterstand op het voortgezet onderwijs tegen te gaan.

Publicaties

Verkenning alternatieve indicator leerplusarrangement

Verkennend onderzoek naar een alternatieve indicator voor het leerplusarrangement

Cijfers

Achterstandsscores gemeenten - voorlopig, 2017/2018

Tabellen met voorlopige achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per gemeente op 1 oktober 2017 en 2018.

Cijfers

Achterstandsscores gemeenten - voorlopig 2016/2017

Geaggregeerde onderwijsscores per gemeente op 1 oktober 2016 en 2017 volgens de voorlopige gemeente indeling van 2019.

Cijfers

Achterstandsscores gemeenten - definitief, 2016/2017

Tabellen met definitieve achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per gemeente op 1 oktober 2016 en 2017.

Cijfers

Achtergrondkenmerken onderwijsachterstanden, 2020/2021

Tabellen met achtergrondkenmerken horend bij voorlopige achterstandsscores per gemeente op 1 oktober 2020 en 2021.

Cijfers

Onderwijsachterstanden per gemeente, 2021

Dashboard dat per gemeente de spreiding op risico’s op onderwijsachterstanden in kaart brengt, in tabellen en heatmaps.

Cijfers

Gestandaardiseerde achterstandsscores herijking 2021

Gestandaardiseerde achterstandsscores scholen en gemeenten voor peiljaar 2020 ten behoeve van herijking onderwijsachterstandenindicator.

Cijfers

Onderwijskansen Leiden scherper in beeld

Het CBS onderzocht hoeveel kinderen die naar de basisschool gaan en in Leiden wonen een verhoogde kans hebben op onderwijsachterstand.

Artikelen