Zoekresultaten

166 resultaten voor keyword:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
166 resultaten voor keyword:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Pagina 1 van 7

Aantal zelfstandigen zonder personeel naar maatwerk bedrijfstakindeling

Op verzoek van de inspectie SZW is een maatwerktabel samengesteld op basis een maatwerk bedrijfstakindeling. De gegevens hebben betrekking op het aantal zelfstandigen zonder personeel.

Cijfers

Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2022

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Cijfers

Tabellen re-integratievoorzieningen, 1e kwartaal 2020

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Cijfers

Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2022

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Cijfers

Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2020

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Cijfers

Doelgroep Banenafspraak Participatiewet 2017/2018

De tabel toont voor (clusters van) gemeenten het aantal inwoners uit de doelgroep Banenafspraak met de grondslagcode Participatiewet (incl. Vso/Pro & Praktijkroute) in 2017 en in 2018, gesplitst naar...

Cijfers

Tozo met persoons- en bedrijfskenmerken, mei 2020

Landelijke cijfers over het aantal uitkeringen en (bedrijven van) personen met een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), mei 2020.

Cijfers

Tabellen re-integratievoorzieningen, 1ste kwartaal 2022

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Cijfers

Bijstand, derde kwartaal 2022

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Cijfers

Uitzendkrachten per bedrijfssector in 2021 en 2022

Uitzendkrachten naar SBI in IRA sector, 15 tot 75 jaar, 2021 en 2022

Cijfers

Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2022

Totale uitgaven aan bijzondere bijstand in 2022 naar cluster, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Cijfers

Tabellen re-integratievoorzieningen, 3de kwartaal 2022

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Cijfers

Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2022

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Cijfers

Re-integratievoorzieningen, 1e kwartaal 2021

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Cijfers

Re-integratievoorzieningen, 4e kwartaal 2020

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Cijfers

Verkenning culturele diversiteit in de top

Verkenning van de manieren om culturele diversiteit in de top te monitoren, op sectorniveau

Cijfers

Tabellen bijstand, derde kwartaal 2020

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen

Cijfers

Dashboard kernindicatoren integratie 2020

Interactief dashboard waarin de ontwikkelingen voor de kernindicatoren integratie te volgen zijn.

Cijfers

Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2020

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen

Cijfers

Tabellen re-integratievoorzieningen, 4e kwartaal 2019

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Cijfers

Tabellen re-integratievoorzieningen, 2e kwartaal 2021

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Cijfers

Tabellen re-integratievoorzieningen, 2e kwartaal 2020

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Cijfers

Tabellen bijstand, eerste kwartaal 2020

Cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen

Cijfers

Bijstand, eerste kwartaal 2023

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Cijfers

Vermogensonderzoeken in het buitenland 2018

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar vermogensonderzoeken in het buitenland door gemeenten in 2018. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid...

Cijfers