Zoekresultaten

140 resultaten voor keyword:China
140 resultaten voor keyword:China

Pagina 3 van 6

Luchtvervoer in 2007 opnieuw toegenomen

Het vervoer door de lucht via Nederlandse luchthavens is in 2007 opnieuw toegenomen. Dit geldt zowel voor het aantal passagiers als voor de hoeveelheid goederen.

Artikelen

Italië: overschot handelsbalans gestegen

Het overschot op de handelsbalans met Italië is in 2011 voor het tweede achtereenvolgende jaar toegenomen. Tegenover een export van 19,5 miljard euro stond een invoer van goederen van 7,8 miljard...

Artikelen
Artikelen

Nederlandse goederenimport uit China ruim 39 miljard euro

In 2018 importeerde Nederland voor 39,2 miljard euro aan goederen uit China, waarvan twee derde weer naar andere landen werd geëxporteerd.

Artikelen

Adopties via het Haags Adoptieverdrag naar land van herkomst

Adopties via het Haags Adoptieverdrag naar land van herkomst, geslacht en leeftijd.

Cijfers

Import uit China en Hongkong

De waarde van de Nederlandse goederenimport uit China en Hongkong daalde in maart 2020 met 9 procent ten opzichte van maart 2019. In februari was de invoer al met 10 procent afgenomen.

Cijfers
Cijfers

Economische verwevenheid met China via handel

Economische verwevenheid van Nederland met China via invoer en uitvoer van goederen en diensten, per bedrijfstak.

Cijfers

Invoer uit China neemt minder hard toe

Bijna elk jaar kopen Nederlandse bedrijven meer Chinese goederen. Sinds 2004 echter groeit de waarde van de goedereninvoer uit China wel ieder jaar minder.

Artikelen

China: explosieve toename invoer

De Nederlandse goedereninvoer uit China is in 2010 explosief gestegen. Er werd voor 31 miljard euro ingevoerd. Dit is 41 procent meer dan in 2009. Sinds 2000 is de invoer uit China niet meer zo fors...

Artikelen
Artikelen

België: aandeel invoer onder de 10 procent in 2010

Voor het eerst sinds 2001 is het aandeel van België in de totale Nederlandse goedereninvoer onder de 10 procent gezakt. Het aandeel is in 2010 gedaald naar 9,6 procent. Hierdoor komt de positie van...

Artikelen

Invoer hoger in juli 2005

In juli 2005 bedroeg de waarde van de ingevoerde goederen 20,2 miljard euro. Daarmee is de invoer 9 procent hoger uitgekomen dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Artikelen

Aantal Chinese bedrijven in Nederland verdubbeld

In vijf jaar tijd is het aantal Chinese bedrijven in Nederland bijna verdubbeld, van 245 eind 2012 naar 470 eind 2017. De bijdrage van Chinese bedrijven aan de Nederlandse economie is in dezelfde...

Artikelen

Internationaliseringsmonitor 2014, tweede kwartaal

Het CBS presenteert recente ontwikkelingen op het gebied van globalisering in één samenhangende publicatie, de internationaliseringsmonitor

Publicaties

Turkije: export stijgt meer dan gemiddeld

In 2010 heeft Nederland voor 4,5 miljard euro aan goederen naar Turkije uitgevoerd. Dit is 29 procent meer dan in 2009. De totale Nederlandse goederenexport steeg met 21 procent. De invoer bedroeg...

Artikelen

De rol van de Nederlandse industrie in internationale productieketens

De Duitse exportsector presteert al jaren structureel beter dan die van Nederland. Bekend was al dat het economisch snel groeiende China steeds belangrijker werd als afnemer van Duitse producten. De...

Artikelen

De internationale handel in goederen van Nederland in 2011

Overzicht van de internationale goederenhandel in 2011. De hoofdlijnen van de import en export van goederen

Artikelen

Internationalle handel in goederen van Nederland 2012

Overzicht van de internationale goederenhandel in 2012. De hoofdlijnen van de import en export van goederen.

Artikelen
Cijfers