Export babymelkpoeder naar China 50 keer hoger

De uitvoerwaarde van babymelkpoeder naar China en Hong Kong samen is in tien jaar tijd bijna vijftig keer zo hoog geworden. Babymelkpoeder is het belangrijkste Nederlandse exportproduct naar zowel China als Hong Kong. Dit meldt CBS. Vooral door de toegenomen belangstelling vanuit deze twee landen nam ook de totale uitvoer van babymelkpoeder toe. In de eerste zeven maanden van 2015 is hiervan voor 1,1 miljard euro geëxporteerd. Dit is zeven keer zoveel als in 2005.

Twee derde babymelkpoeder heeft als bestemming China of Hong Kong

Het gezamenlijke aandeel van China en Hong Kong in de Nederlandse exportwaarde van babymelkpoeder nam toe van 10 procent in 2005 tot 67 procent in 2015. Vrijwel de gehele groei heeft plaatsgehad sinds 2008, het jaar dat een melkpoederschandaal in China uitbrak waarbij baby’s overleden door melk die was aangelengd met giftig melamine. Sindsdien vertrouwen veel Chinezen hun eigen fabrikanten niet meer en is er veel vraag naar babymelkmelkpoeder uit andere landen. Nederland is op dit moment de belangrijkste leverancier van babymelkpoeder voor China en Hong Kong. Ook een groot deel van de export naar Hong Kong komt uiteindelijk in China terecht.

Nederlandse exportwaarde van babymelkpoeder (eerste zeven maanden van elk jaar)

China passeert Hong Kong als belangrijkste directe afnemer

Sinds juni 2015 is China de belangrijkste directe bestemming voor babymelkpoeder uit Nederland. Dat is voor het eerst sinds maart 2013. Daarnaast gaan heel veel blikken babymelkpoeder indirect naar China via Hong Kong.

De laatste maanden is er wel een lichte afname in de gezamenlijke export naar China en Hong Kong zichtbaar. In juni en juli werd gemiddeld voor 85 miljoen euro per maand geëxporteerd, over de eerdere maanden van 2015 bedroeg het gemiddelde nog 116 miljoen euro.

Nederlandse exportwaarde van babymelkpoeder, per maand

Babymelkpoeder belangrijk voor export naar China en Hong Kong

Babymelkpoeder is het belangrijkste Nederlandse exportproduct naar China (7 procent van het totaal) en met afstand het meest uitgevoerde goed naar Hong Kong (32 procent). Bovendien is het een product dat zo goed als volledig in Nederland gemaakt wordt, waardoor de export relatief veel oplevert voor de Nederlandse economie. In de totale export naar China en Hong Kong is het percentage Nederlandse makelij wat kleiner, respectievelijk 77 en 73 procent. Het overige deel betreft wederuitvoer van niet in Nederland gemaakte goederen, waaraan de Nederlandse economie per euro export minder verdient.

Samenstelling Nederlandse export naar China en Hong Kong, eerste zeven maanden 2015