China: uitvoer blijft stijgen; invoer nagenoeg gelijk

De Nederlandse goederenuitvoer naar China is in 2011 voor het dertiende jaar op rij gestegen. Er werd voor bijna 7 miljard euro aan goederen uitgevoerd. Dit is 24 procent meer dan in 2010. De invoer uit China lag in 2011 met 31 miljard euro (-0,4 procent) op vrijwel hetzelfde niveau als in 2010. Hierdoor is het tekort op de handelsbalans met China met 1,4 miljard euro afgenomen tot 24 miljard euro.

Export stijgt sinds 1999

De uitvoer naar China blijft gestaag groeien. Met een exportwaarde van 6,7 miljard euro in 2011 staat China voor het eerst in de top-10 van belangrijkste exportlanden. Vooral de uitvoerwaarde van papierstof, papierafval en metaalafval is flink gestegen. Naar China gaat bijna een vijfde van ons metaalafval. Daarnaast is de uitvoer van gespecialiseerde machines in twee jaar tijd meer dan verdubbeld.

Uitvoer naar China

2012-china-2011-g1

Invoer: minder printers en computers

De Nederlandse invoer van goederen uit China bedroeg 30,9 miljard euro in 2011. Dit is nagenoeg gelijk aan de invoerwaarde in 2010 die 31,0 miljard euro bedroeg. Binnen de belangrijkste goederencategorie machines is de invoer van printers (-6 procent) en computers (-5 procent) in waarde gedaald. China is de belangrijkste leverancier van kantoormachines. Ruim een derde van alle in Nederland geïmporteerde kantoormachines komt hier vandaan. Daarna volgen Maleisië en Japan. Een groot deel van deze invoer wordt verder gedistribueerd binnen Europa.

Meer kleding, minder speelgoed ingevoerd

De top-4 van kledingleveranciers bestaat uit China, Duitsland, Turkije en Italië. Uit China komt tegenwoordig bijna net zoveel kleding als uit de drie andere landen samen. In 2011 is de waarde van de ingevoerde kleding met 10 procent toegenomen tot 2,2 miljard euro. De import van speelgoed uit China nam met meer dan 50 procent af tot 0,9 miljard euro. Dit komt vooral door een afname van videospellen met bijna 75 procent. De afgelopen jaren werd voor meer dan 1 miljard euro aan videospellen ingevoerd. In 2011 was dit nog geen 300 miljoen euro.

Aandeel landen invoer kleding, 2011

2012-china-2011-g2

Top-3 invoerlanden

In 2010 zag het er naar uit dat China in 2011 België van de tweede plaats zou verdringen. Het verschil bedroeg toen slechts 0,3 procentpunt. Maar door de pas op de plaats van China en de flinke toename van de invoer uit België met 14 procent is de positie van België voorlopig niet in gevaar. België en China hadden in 2011 een aandeel van 10 respectievelijk 8,5 procent in de totale Nederlandse invoer.

Wiel Packbier

Bron: StatLine