Adoptiekinderen uit China zitten vaker op het vwo

© ANP

Uit China geadopteerde kinderen doen het beter op school dan niet-geadopteerde kinderen; ze zitten op vijftienjarige leeftijd vaker op het vwo. Adoptiekinderen uit Zuid-Korea presteren in het onderwijs vergelijkbaar met niet-geadopteerde kinderen, maar kinderen uit andere landen zitten gemiddeld op een lager onderwijsniveau. Kinderen die na hun tweede verjaardag werden geadopteerd, hebben een lager onderwijsniveau dan kinderen die op jongere leeftijd werden geadopteerd. Dat maakt CBS vandaag bekend.

30 procent van adoptiekinderen uit China zit op het vwo

Kinderen die uit China geadopteerd zijn doen het goed op school. Op vijftienjarige leeftijd zat 30 procent van hen op het vwo, tegenover 21 procent van hun niet-geadopteerde leeftijdsgenoten. In China werden kinderen (en in het bijzonder meisjes) vaak vanwege de eenkindpolitiek opgegeven voor adoptie, niet vanwege armoede. Ook Zuid-Koreaanse adoptiekinderen doen het goed op school. Kinderen die uit andere landen geadopteerd werden, hebben gemiddeld een lager onderwijsniveau dan niet-geadopteerde kinderen.

De vijftienjarige adoptiekinderen uit China zijn bijna uitsluitend meisjes; andere adoptiekinderen zijn relatief wat vaker jongens dan meisjes. Aangezien meisjes gemiddeld sowieso een wat hoger onderwijsniveau hebben dan jongens – zo zit van de niet-geadopteerde vijftienjarigen 23 procent op het vwo tegenover 20 procent van de jongens – verklaart dit deels het verschil tussen Chinese en andere adoptiekinderen. Geadopteerde kinderen wonen bovendien vaker in gezinnen met een hoger inkomen, wat in nog sterkere mate geldt voor adoptiekinderen uit China. In gezinnen met een hoger inkomen is mogelijk meer geld beschikbaar voor eventuele bijlessen en andere ondersteuning op het gebied van leren en school.

Onderwijsniveau van (niet-)geadopteerde 15-jarigen, schooljaar 2013/’14

Jong geadopteerde kinderen doen het beter op school

Kinderen die na hun tweede verjaardag werden geadopteerd, kwamen gemiddeld op een lager onderwijsniveau terecht dan kinderen die op jongere leeftijd werden geadopteerd. Vermoedelijk spelen taalachterstand en ongunstige levensomstandigheden in het land van herkomst hierbij een rol. De voorsprong die Chinese en Zuid-Koreaanse geadopteerde kinderen op vijftienjarige leeftijd op school hebben, is bijvoorbeeld vooral zichtbaar bij de kinderen die op jonge leeftijd waren geadopteerd.

Bij kinderen uit andere adoptielanden is de achterstand in onderwijsniveau nog groter als zij na hun tweede levensjaar waren geadopteerd. Van hen ging 6 procent naar het vwo, tegen 9 procent van de kinderen die voor hun tweede jaar waren geadopteerd. Ook gingen kinderen die op latere leeftijd werden geadopteerd relatief vaker naar de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo: bijna de helft, tegenover een derde van de kinderen die op jongere leeftijd waren geadopteerd.

Onderwijsniveau van (niet-)geadopteerde 15 jarigen, schooljaar 2013/\'14

Bronnen:

Aangepast op 30 juni 2015 (weglating van één zin die misverstanden kan veroorzaken).