Vooral import uit BRIC-landen

BRIC-landen zijn vooral leveranciers van goedkope import en grondstoffen in plaats van een afzetmarkt. De Nederlandse invoerwaarde uit BRIC-landen was in 2011 ruim drie keer zo groot als de uitvoer. Met bijna 31 miljard aan invoer is China voor Nederland het belangrijkste BRIC-land. Dit blijkt uit de Internationalisation Monitor 2012.

In- en uitvoer van en naar BRIC-landen

Handel met BRIC-landen

Ruim 15 procent van importeurs handelt met BRIC

Meer dan 25 duizend Nederlandse bedrijven, ofwel ruim 15 procent, importeerde in 2010 goederen uit BRIC. Het merendeel haalde producten uit China. Bijna 7 duizend bedrijven (7 procent van alle exporteurs) voerden hun producten uit naar BRIC. China en Rusland waren de belangrijkste exportlanden.

Bedrijven die met BRIC handelen naar sector, 2010

Bedrijven die handelen met BRIC-landen

Groothandel goed vertegenwoordigd

Bedrijven die met BRIC-landen handelen zijn relatief vaak actief in de groot- en detailhandel. Ruim 55 procent van de importeurs en 46 procent van de exporteurs uit deze branche handelt met de BRIC-landen. Dit zijn relatief kleine bedrijven. Het grootste deel van de invoerwaarde komt voor rekening van bedrijven in de industrie en de transportsector.
Exporteurs naar BRIC-landen zijn relatief vaak grote, industriële bedrijven. Zij zijn groter dan de gemiddelde exporteur en vertegenwoordigen een hogere handelswaarde.

Vooral primaire producten uit BRIC

De producten die Nederland importeert verschillen sterk per BRIC-land. De invoer uit Brazilië en Rusland bestaat voor respectievelijk 84 en 93 procent uit primaire producten zoals minerale brandstoffen of grond- en hulpstoffen. Importen uit China bestaan voor ruim de helft uit technologische producten zoals apparaten en machines, en voor een vijfde uit arbeidsintensieve producten zoals kleding.

Samenstelling Nederlandse invoer uit BRIC-landen, 2010

Samenstelling importpakket BRIC-landen

De Nederlandse export naar BRIC-landen bestaat voor meer dan de helft uit technologische producten en voor ruim een derde uit primaire producten.

Internationalisation Monitor 2012

Fintan van Berkel en Marjolijn Jaarsma