Invoer vanuit China: van T-shirt naar tablet-pc

China is de grootste hightechleverancier van Nederland. De samenstelling van de Chinese invoer is in de loop der jaren flink veranderd. Eerder waren lowtechproducten als kleding en schoeisel belangrijk. Nu zijn dat bijvoorbeeld computers en mobieltjes.

China belangrijkste toeleverancier van hightech producten

In 2011 kochten Nederlandse bedrijven voor 96 miljard euro aan hightechproducten. Dit was 26 procent van de totale invoer. Met 17 miljard euro is China de belangrijkste toeleverancier van deze producten. Daarna volgen Duitsland en de Verenigde Staten met respectievelijk 14 en 12 miljard euro. Dit blijkt uit de Internationalisation Monitor 2012.

Invoer uit China: ruim de helft hightech

Iets meer dan de helft van de Nederlandse invoer vanuit China bestond uit hightechproducten. De invoer vanuit Japan bestond met een aandeel van 65 procent nog voor een iets groter deel uit hightechproducten. Niet alle producten zijn voor de Nederlandse markt bestemd. Bedrijven verkopen een groot deel door aan andere Europese landen.

Percentage hightechproducten in Nederlandse import, per land, 2011

Percentage hightechproducten in Nederlandse import, per land, 2011

Verdubbeling sinds 1996

Het aandeel van hightechgoederen in de totale Nederlandse invoer bleef ongeveer gelijk gedurende de periode 1996-2011. Maar het aandeel van deze goederen in de invoer uit China verdubbelde. In 1996 waren lowtechgoederen nog het belangrijkste deel van de invoer. Dit aandeel is afgenomen, terwijl de waarde van de invoer van lowtech wel is toegenomen. Dit kon doordat de totale invoer vanuit China groeide van 2 miljard euro naar 31 miljard euro. Dit schetst zowel de immense technologische alsook de economische ontwikkelingen in China.

Invoer vanuit China naar technologie, 1996 - eerste helft 2012

Invoer vanuit China naar technologie, 1996 - eerste helft 2012

Van T-shirt naar tablet-pc

Bij de belangrijkste Chinese producten is de verschuiving van lowtech naar hightech ook duidelijk te zien. In 1996 importeerde Nederland vooral kleding, computeronderdelen, speelgoed, computers en schoeisel. In 2011 zijn deze lowtechproducten flink teruggezakt en voeren laptops en tablet-pc’s de boventoon met een importwaarde van 5 miljard euro. Dit is maar liefst een zesde van de totale Nederlandse invoer vanuit China. Andere belangrijke producten zijn mobieltjes, kleding, kantoormachines zoals printers, kopieerapparaten en computer monitoren.

Belangrijkste producten vanuit China, 1996 en 2011

Belangrijkste producten vanuit China, 1996 en 2011

Oscar Lemmers en Tessa de Wit

Bron : Internationalisation Monitor 2012