Nederlands product steeds populairder buiten de EU

De export van Nederlandse producten naar landen buiten de EU is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld. In de eerste vijf maanden van dit jaar ging het om 33,8 miljard, 17,9 miljard meer dan over dezelfde periode in 2005. De export naar EU-landen steeg met bijna een derde, van 48,6 naar 64,2 miljard. Het aandeel van de export naar landen buiten de EU in de uitvoer van Nederlands product steeg daarmee van een kwart naar een derde. Dit blijkt uit cijfers van CBS.

Van de totale Nederlandse exportwaarde is 56 procent van Nederlandse makelij en betreft 44 procent wederuitvoer. Aan producten van Nederlandse makelij verdient Nederland per uitgevoerde euro bijna zeven keer zoveel als aan buitenlandse producten die hier zijn ingevoerd en na een korte bewerking weer zijn uitgevoerd, de zogeheten wederuitvoer.

Sterke procentuele groei van uitvoer Nederlands makelij naar Brazilië, China en Singapore

De uitvoer van Nederlands product naar bestemmingen buiten de EU nam met 17,9 miljard euro toe. De VS en China namen met een gezamenlijke groei van 3,7 miljard euro ruim een vijfde van deze groei voor hun rekening. Met een bijna verzesvoudiging van de uitvoer was Brazilië een sterke groeimarkt. De export naar China en Singapore verviervoudigde bijna. Andere bestemmingen buiten de EU waar de export sterk steeg zijn Turkije, Mexico, Zuid-Korea, Hong Kong en Canada.

Ondanks de relatief sterke groei van bestemmingen buiten de EU, blijven onze drie belangrijkste exportpartners EU-landen. Naar Duitsland werd in de eerste vijf maanden van 2015 5,4 miljard euro meer Nederlands product uitgevoerd dan in dezelfde periode tien jaar terug. Ook naar België (+2,3 miljard euro) en het Verenigd Koninkrijk (+1,9 miljard euro) werd fors meer Nederlands product uitgevoerd.

Grootste toenames export van Nederlandse makelij 2005-2015 (jan. t/m mei in beide jaren)

China zevende bestemming voor Nederlands product

Zowel inclusief als exclusief wederuitvoer zijn EU-landen Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk de belangrijkste Nederlandse exportbestemmingen. Ruim de helft van de totale uitvoer naar deze landen betreft uitvoer van Nederlands product, bijna de helft wederuitvoer. Bij de uitvoer naar landen buiten de EU zoals de VS (70 procent), China (75 procent) en Zuid-Korea (87 procent) ligt het aandeel Nederlands product in de totale uitvoer veel hoger. Als wederuitvoer niet wordt meegeteld dan is China onze zevende in plaats van onze negende exportpartner. Ook andere niet-EU-landen schuiven dan naar boven in de rangschikking.

Waarde uitvoer naar 20 belangrijkste exportbestemmingen Nederland, januari t/m mei 2015

Sterke toename uitvoer van Nederlandse machines en vervoermaterieel naar niet-EU-landen

De uitvoer van Nederlandse machines en vervoermaterieel groeide de afgelopen tien jaar veel sterker naar landen buiten de EU (+6,7 miljard euro) dan binnen de EU (+2,1 miljard euro). Het gaat dan bijvoorbeeld om fors meer gespecialiseerde machines naar Zuid-Korea, China, Taiwan, Japan en de VS. Naar Brazilië werden onder andere meer schepen uitgevoerd.

De uitvoer van grondstoffen en minerale brandstoffen kende de grootste groei, namelijk 9,5 miljard euro.  EU- en niet-EU-bestemmingen houden elkaar hier precies in evenwicht. Zo was er naar de EU een forse toename van Nederlands aardgas, terwijl naar verre landen zoals Singapore, Mexico, Togo en Canada veel meer hier geraffineerde aardolieproducten werden uitgevoerd.

Nederlandse voeding en dranken, chemie en industriële producten kenden minder absolute groei in tien jaar tijd.  Bij al deze goederen was er meer groei naar EU-landen dan naar niet-EU-landen.

Toename export van Nederlandse makelij 2005-2015 (jan. t/m mei in beide jaren)

Bron: StatLine Internationale handel; in-, uit- en wederuitvoer, SITC-indeling, landen