China domineert containervervoer naar Rotterdamse haven

Bijna een kwart van de goederen die in de Rotterdamse haven worden gelost zijn afkomstig uit China. Het aantal containers vanuit China is in 2014 met 9 procent gestegen en deze stijging zet ook begin 2015 verder door, ondanks de teruggang in de Chinese economie. Dit meldt CBS.

10 procent meer goederen via container vanuit China

In de Rotterdamse haven is vorig jaar in totaal 54 miljoen ton aan goederen in containers gelost. Bijna een kwart van deze goederen wordt vanuit Chinese zeehavens naar Rotterdam verscheept. In gewicht is dit een toename van 10 procent in vergelijking met een jaar eerder. Na China zijn Singapore en de Verenigde Staten de belangrijkste landen voor de aanvoer van goederen in containers. Deze landen zijn samen goed voor 6 miljoen ton.

Top 10 landen containeraanvoer Rotterdamse haven

Ruim 6 procent meer containers

De totale hoeveelheid gecontaineriseerde goederen wordt in bijna 4 miljoen containers op de Rotterdamse kades gezet. Het totale aantal containers is hiermee met ruim 6 procent gestegen ten opzichte van 2013. Het aantal containers vanuit China steeg in 2014 met 9 procent en vormde hiermee een kwart van alle containers die gelost werden in Rotterdam.
De economische teruggang in China is in het eerste kwartaal van 2015 nog niet zichtbaar in het aantal Chinese containers dat Rotterdam aandoet. Dit aantal nam in het eerste kwartaal namelijk met bijna 20 procent toe terwijl het totaal aantal geloste containers in Rotterdam met 10 procent toenam.

Ontwikkeling in aantal containers gelost in Rotterdam

De goederen in containers uit China bestaan voor bijna een kwart uit machines en apparaten. Ook chemische producten en textiel worden veel vanuit China in containers geïmporteerd. Ongeveer 7 procent van de goederen in containers zijn voedingsmiddelen. Bij deze categorie gaat het voornamelijk om vis, groente en fruit.

Wat zit er in containers vanuit China?

Bronnen: 

  • Factsheet Haven Rotterdam 
  • StatLine, Zeevaart; overgeslagen gewicht, zeehaven, vervoerstroom, soort lading