Thailand: minder invoer in 2011

De invoer van goederen uit Thailand is in 2011 met 6 procent in waarde afgenomen tot 2,7 miljard euro. De uitvoer steeg, in vergelijking met 2010, met 10 procent en bereikte een waarde van 0,9 miljard euro. De uitvoer naar Thailand is nu voor het tweede achtereenvolgende jaar toegenomen. Hierdoor nam het handelstekort iets af en kwam uit op 1,8 miljard euro. Zowel bij de invoer als uitvoer wordt het beeld bepaald door de handel in machines.

Handel met Thailand

2012-thailand-g1

Invoer voor 60 procent machines

De invoer uit Thailand bestond in 2011 voor 60 procent uit machines. In 2010 was dit nog meer dan twee derde. Het zijn vooral computers (-25 procent) en telecommunicatietoestellen (-12 procent) die geïmporteerd worden.

Minder computers ingevoerd

Uit Thailand werd in 2011 een kwart minder computers ingevoerd. Hier stond een waarde van ruim 0,6 miljard euro tegenover. In zijn totaliteit importeerde Nederland voor 12 miljard euro aan computers. Dit is 8 procent minder dan in 2010. Ruim de helft van alle computers komt uit China.

Invoer machines uit Thailand

2012-thailand-g2

Uitvoer machines op hetzelfde niveau

In 2011 werd voor 0,4 miljard euro aan machines naar Thailand uitgevoerd. Dit is nagenoeg gelijk aan de export in 2010. De totale exportwaarde steeg vooral door een toename van de uitvoer van zuivel, veevoeder en bereide voedingsmiddelen.

Uitvoer naar Thailand per goederengroep, 2011

2012-thailand-g3

Wiel Packbier


Bron: StatLine