Zoekresultaten

68 resultaten voor gemeentebegrotingen
68 resultaten voor gemeentebegrotingen

Pagina 2 van 3

Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2016

Begrote lasten en baten per functie (beleidsterrein) in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio en gemeentegrootteklasse.

Cijfers

Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2014

Begrote lasten en baten per functie (beleidsterrein) in miljoenen euro's en in euro's per inwoner naar regio en gemeentegrootteklasse.

Cijfers

Gemeentebegrotingen; per gemeente, baten en lasten, heffingen 2005 - 2014

Begrote lasten en baten per functie (beleidsterrein) en begrote op brengsten gemeentelijke heffingen (belastingen/retributies) per gemeente.

Cijfers

Gemeentebegrotingen; heffingen per gemeente 2005-2016

Begrote opbrengsten gemeentelijke heffingen (belastingen/retributies) per gemeente.

Cijfers

Gemeentebegrotingen; baten en lasten per gemeente 2005 - 2015

Begrote lasten en baten per functie (beleidsterrein) per gemeente.

Cijfers

Brandweer; branden, slachtoffers en reddingen, personeel, kosten 1985-2013

Branden naar oorzaak, woningbranden, buitenbranden, slachtoffers en reddingen, uitruktijden, personeel, materieel en kosten

Cijfers

Verdeling PGB in Wmo en Jeugdwet per gemeente op basis van SVB-data 2015

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft CBS de begrote lasten per gemeente voor het PGB verdeeld naar Wmo en Jeugdwet.

Cijfers

Gemeenten begroten 10,8 miljard euro aan heffingen in 2020

Gemeenten verwachten dit jaar 10,8 miljard euro aan gemeentelijke heffingen te ontvangen. Dat is 6,3 procent meer dan in 2019.

Artikelen

Gemeenten heffen in 2019 meer dan 10 miljard euro

Gemeenten verwachten dit jaar 10,2 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 4,3 procent meer dan in 2018.

Artikelen

Gemeenten heffen 9,7 miljard euro in 2018

Gemeenten verwachten 9,7 miljard euro aan gemeentelijke heffingen te innen in 2018, 2,5 procent meer dan in 2017.

Artikelen

Gemeenten heffen dit jaar 2,5 procent meer ozb

Gemeenten willen dit jaar bijna 3,9 miljard euro aan onroerendezaakbelasting heffen.

Artikelen

Lokale overheden heffen 14,2 miljard euro in 2018

In 2018 verwachten gemeenten 9,7 miljard euro te heffen, waterschappen 2,8 miljard en provincies 1,6 miljard

Artikelen

Gemeentelijke heffingen stijgen ruim 4 procent

In 2008 innen gemeenten 4,4 procent meer aan gemeentelijke heffingen dan vorig jaar. Dat is vooral toe te schrijven aan de onroerendezaakbelasting (OZB) en de rioolrechten.

Artikelen

Opbrengst rioolheffing in tien jaar verdubbeld

Gemeenten innen in 2010 naar verwachting twee keer zo veel rioolbelasting als in 2000. Dit hangt samen met de stijging van de lasten voor riolering en het beleid van gemeenten om de rioleringslasten...

Artikelen

Bezuinigingen gemeenten op kunst en cultuur worden zichtbaar

In 2013 verwachten de gemeenten gezamenlijk bijna 1,7 miljard euro uit te geven aan kunst en cultuur, 3,7 procent minder dan in 2012. Het bedrag dat besteed wordt per inwoner neemt af van 103 euro...

Artikelen

Gemeentelijke heffingen stijgen met 2,5 procent in 2018

Gemeenten verwachten volgend jaar 9,7 miljard euro aan gemeentelijke heffingen te innen.

Artikelen
Artikelen

Gemeentelijke lasten voor bijstand dalen tot 5 miljard euro

In 2008 verwachten gemeenten 5 miljard euro aan bijstandsverlening uit te geven. Sinds 1995 zijn de lasten voor bijstandsverlening niet zo laag geweest.

Artikelen
Artikelen

Gemeenten heffen volgend jaar 9,4 miljard euro

De belasting voor gebruik openbare grond (precariobelasting) stijgt het meest

Artikelen

Agenda

Week 15 (9 t/m 13 april 2007)

Artikelen

Gemeenten verwachten 660 miljoen euro aan parkeerbelasting in 2014

Gemeenten verwachten dit jaar 660 miljoen euro op te halen aan parkeerbelasting. Dat is 15 miljoen euro meer dan in 2013, en 94 miljoen euro meer dan in 2010.

Artikelen

Kredo nieuwsbrief April 2023

In deze nieuwsbrief staat informatie over de laatste aanpassingen in de Iv3-matrix, onder meer over de nieuwe taakvelden in het sociaal domein. Daarnaast kunt u meer lezen over het aanleveren met...

Overig