Gemeenten verwachten 660 miljoen euro aan parkeerbelasting in 2014

Gemeenten verwachten dit jaar 660 miljoen euro op te halen aan parkeerbelasting. Dat is 15 miljoen euro meer dan in 2013, en 94 miljoen euro meer dan in 2010. Amsterdam begroot veruit het hoogste bedrag aan parkeergelden, 162 miljoen euro.

Opbrengst parkeerbelasting in Nederland

Opbrengst parkeerbelasting in Nederland

In 155 gemeenten betaald parkeren

In 2014 heffen 155 gemeenten parkeerbelasting. Het aantal gemeenten met betaald parkeren verandert de laatste jaren nauwelijks. De opbrengst uit parkeerbelasting stijgt door tariefverhogingen en de uitbreiding van zones voor betaald parkeren. Op steeds meer plaatsen en gedurende een steeds groter deel van de dag moet voor parkeren worden betaald.

Parkeergelden belangrijke inkomstenbron

De parkeerbelasting is voor Amsterdam een belangrijke inkomstenbron. Met  een begrote opbrengst van 162 miljoen euro  vormt deze belasting in 2014 ruim 27 procent van de totale inkomsten uit heffingen. In Zandvoort maakt de parkeeropbrengst ruim 26 procent uit van de inkomsten uit heffingen. Voor 39 gemeenten, een kwart van alle gemeenten die parkeergelden innen, bedraagt de opbrengst 10 procent of meer van de heffingsinkomsten.

Aandeel parkeerbelasting in totale opbrengst gemeentelijke heffingen

Aandeel parkeerbelasting in totale opbrengst gemeentelijke heffingen

Vooral grote gemeenten innen parkeergelden

De vier grote gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht innen bijna de helft van de Nederlandse parkeerbelasting. In veel kleine gemeenten hoeft vaak helemaal niet betaald te worden om te parkeren. In een kwart van de gemeenten met minder dan 50 duizend inwoners en in negen van de tien grotere gemeenten (50 duizend inwoners en meer) moet parkeergeld worden betaald.

Opbrengst parkeerbelasting naar grootteklasse gemeenten, 2014

Opbrengst parkeerbelasting naar grootteklasse gemeenten, 2014

Arlen Hoebergen en Paul van der Beek

Bron: