Statistiek gemeentebegrotingen 2004: herziene versie

Statistiek gemeentebegrotingen 2004: herziene versie

Deze publicatie is een herziene versie van de Statistiek gemeentebegrotingen 2004. De wijzigingen betreffen hoofdzakelijk het verwijderen van dubbeltellingen in de baten en lasten op het beleidsterrein 'Financiering en algemene dekkingsmiddelen'. Nader onderzoek heeft tot een verlaging van de baten en lasten op dit beleidsterrein geleid met ongeveer 2 miljard euro. De tabellen met gegevens over de gemeentelijke heffingen zijn ongewijzigd.

Kengetal: R-7(herz)
ISBN: 903572829 7
Prijs: €  15,50

U kunt deze publicatie bestellen bij de afdeling verkoop.