Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2014

Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2014

Baten/lasten/saldo Regiokenmerken Perioden Gemeentelijke functies in mln euro Totaal gemeentelijke functies na best. (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euro Algemeen bestuur Totaal algemeen bestuur (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euro Openbare orde en veiligheid Totaal openbare orde en veiligheid (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euro Verkeer, vervoer en waterstaat Totaal verkeer, vervoer en waterstaat (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euro Economische zaken Totaal economische zaken (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euro Onderwijs Totaal onderwijs (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euro Cultuur en recreatie Totaal cultuur en recreatie (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euro Sociale voorz. en maatsch. dienstverl. Totaal soc. voorz. en maatsch. dnstverl. (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euro Volksgezondheid en milieu Totaal volksgezondheid en milieu (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euro Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euro Financiering en algemene dekkingsmid. Totaal financ. en alg. dekking. na best (mln euro)
Baten Nederland 2014* 51.481 525 94 1.469 772 669 680 9.401 4.225 5.440 28.206
Baten Noord-Nederland (LD) 2014* 4.929 32 6 74 32 139 63 1.209 409 262 2.704
Baten Oost-Nederland (LD) 2014* 9.349 91 15 188 80 85 148 1.779 698 1.108 5.157
Baten West-Nederland (LD) 2014* 27.535 325 52 1.017 580 360 326 4.432 2.348 3.060 15.034
Baten Zuid-Nederland (LD) 2014* 9.669 77 21 190 80 85 144 1.981 770 1.009 5.311
Baten Groningen (PV) 2014* 1.836 12 3 26 6 46 29 506 160 60 988
Baten Friesland (PV) 2014* 1.704 12 1 26 15 18 13 402 139 89 989
Baten Drenthe (PV) 2014* 1.389 8 1 21 12 75 21 301 110 113 727
Baten Overijssel (PV) 2014* 3.113 33 4 46 31 22 36 638 242 366 1.696
Baten Flevoland (PV) 2014* 1.120 9 1 58 10 15 18 202 74 126 606
Baten Gelderland (PV) 2014* 5.116 49 10 84 39 48 93 939 382 616 2.855
Baten Utrecht (PV) 2014* 3.249 30 2 96 8 55 42 453 262 472 1.830
Baten Noord-Holland (PV) 2014* 10.622 210 19 472 163 133 115 1.505 1.031 1.137 5.837
Baten Zuid-Holland (PV) 2014* 12.679 78 30 426 387 166 159 2.305 955 1.346 6.827
Baten Zeeland (PV) 2014* 985 7 1 23 22 6 10 169 100 106 540
Baten Noord-Brabant (PV) 2014* 6.577 56 14 128 39 66 106 1.239 526 826 3.576
Baten Limburg (PV) 2014* 3.092 21 7 62 40 19 38 742 245 183 1.735
Baten Oost-Groningen (CR) 2014* 450 3 0 1 2 24 5 149 37 5 224
Baten Delfzijl en omgeving (CR) 2014* 135 1 0 0 0 1 1 35 12 5 80
Baten Overig Groningen (CR) 2014* 1.251 9 3 25 3 21 23 322 111 50 685
Baten Noord-Friesland (CR) 2014* 909 7 1 17 13 14 6 224 71 42 514
Baten Zuidwest-Friesland (CR) 2014* 307 2 0 4 1 1 4 62 29 11 194
Baten Zuidoost-Friesland (CR) 2014* 488 3 1 5 1 3 4 116 40 36 281
Baten Noord-Drenthe (CR) 2014* 565 3 1 5 2 38 12 98 43 62 301
Baten Zuidoost-Drenthe (CR) 2014* 493 3 0 9 2 35 5 129 38 27 246
Baten Zuidwest-Drenthe (CR) 2014* 331 2 0 7 8 3 4 75 29 24 180
Baten Noord-Overijssel (CR) 2014* 942 7 1 15 10 5 9 162 72 152 510
Baten Zuidwest-Overijssel (CR) 2014* 401 4 1 7 1 4 7 85 33 42 218
Baten Twente (CR) 2014* 1.770 22 3 24 20 13 20 392 138 172 967
Baten Veluwe (CR) 2014* 1.562 24 4 22 9 21 20 236 131 155 941
Baten Achterhoek (CR) 2014* 893 7 1 9 9 6 10 174 87 64 526
Baten Arnhem/Nijmegen (CR) 2014* 2.155 13 3 48 19 16 54 446 133 336 1.086
Baten Zuidwest-Gelderland (CR) 2014* 505 4 1 5 3 5 9 82 32 61 303
Baten Utrecht (CR) 2014* 3.249 30 2 96 8 55 42 453 262 472 1.830
Baten Kop van Noord-Holland (CR) 2014* 838 7 2 11 3 16 15 132 81 63 508
Baten Alkmaar en omgeving (CR) 2014* 599 4 0 15 1 5 12 80 49 115 316
Baten IJmond (CR) 2014* 396 4 1 4 2 2 5 72 43 23 240
Baten Agglomeratie Haarlem (CR) 2014* 581 5 2 25 3 2 4 101 52 56 331
Baten Zaanstreek (CR) 2014* 427 3 3 5 1 5 3 70 43 46 248
Baten Groot-Amsterdam (CR) 2014* 7.234 182 11 401 150 99 70 962 706 780 3.874
Baten Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2014* 547 5 1 10 2 4 6 89 56 54 320
Baten Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2014* 1.111 8 3 20 17 7 11 170 86 146 645
Baten Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2014* 3.199 21 3 54 57 51 33 686 185 245 1.865
Baten Delft en Westland (CR) 2014* 620 4 1 9 24 5 8 110 52 73 335
Baten Oost-Zuid-Holland (CR) 2014* 799 6 1 25 9 21 11 97 74 131 424
Baten Groot-Rijnmond (CR) 2014* 5.844 32 22 294 261 77 76 1.077 466 576 2.962
Baten Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2014* 1.107 7 2 24 19 6 20 165 92 175 597
Baten Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2014* 250 2 0 5 8 2 3 50 27 7 146
Baten Overig Zeeland (CR) 2014* 734 5 1 18 14 4 7 119 73 99 394
Baten West-Noord-Brabant (CR) 2014* 1.581 12 6 34 5 15 24 320 148 187 830
Baten Midden-Noord-Brabant (CR) 2014* 1.233 9 3 23 8 14 22 216 91 134 713
Baten Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 1.712 13 2 24 20 17 22 310 136 228 940
Baten Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2014* 2.050 22 3 46 6 20 38 393 151 277 1.094
Baten Noord-Limburg (CR) 2014* 699 6 2 11 8 6 8 135 53 75 395
Baten Midden-Limburg (CR) 2014* 559 4 1 9 8 3 6 114 48 36 329
Baten Zuid-Limburg (CR) 2014* 1.835 11 4 42 24 10 24 494 143 72 1.010
Baten Flevoland (CR) 2014* 1.120 9 1 58 10 15 18 202 74 126 606
Baten Minder dan 5 000 inwoners 2014* 64 1 0 0 0 7 2 3 6 5 40
Baten 5 000 tot 10 000 inwoners 2014* 463 5 1 4 3 2 5 63 48 36 297
Baten 10 000 tot 20 000 inwoners 2014* 3.358 28 4 32 35 26 39 532 314 356 1.990
Baten 20 000 tot 50 000 inwoners 2014* 13.495 108 15 137 131 110 175 2.340 1.259 1.409 7.811
Baten 50 000 tot 100 000 inwoners 2014* 8.687 68 14 180 84 119 120 1.763 706 939 4.693
Baten 100 000 tot 150 000 inwoners 2014* 4.791 35 7 119 77 92 66 925 329 495 2.646
Baten 150 000 tot 250 000 inwoners 2014* 7.046 72 20 222 34 87 138 1.510 468 837 3.659
Baten 250 000 inwoners of meer 2014* 13.577 208 32 774 408 226 135 2.265 1.095 1.363 7.071
Lasten Nederland 2014* 51.481 3.185 1.740 4.558 919 2.982 4.998 16.389 5.438 6.668 4.606
Lasten Noord-Nederland (LD) 2014* 4.929 291 134 359 57 371 517 1.963 499 430 307
Lasten Oost-Nederland (LD) 2014* 9.349 598 306 672 106 562 961 3.145 918 1.339 742
Lasten West-Nederland (LD) 2014* 27.535 1.705 940 2.806 630 1.554 2.502 7.906 3.039 3.654 2.799
Lasten Zuid-Nederland (LD) 2014* 9.669 591 360 720 127 495 1.017 3.374 981 1.246 757
Lasten Groningen (PV) 2014* 1.836 105 48 119 15 122 190 797 195 112 132
Lasten Friesland (PV) 2014* 1.704 106 47 152 25 110 180 669 173 137 105
Lasten Drenthe (PV) 2014* 1.389 81 39 88 16 139 147 497 130 181 70
Lasten Overijssel (PV) 2014* 3.113 183 100 187 36 165 320 1.109 313 435 264
Lasten Flevoland (PV) 2014* 1.120 69 35 135 16 81 122 341 92 151 78
Lasten Gelderland (PV) 2014* 5.116 346 171 349 54 316 520 1.695 513 752 400
Lasten Utrecht (PV) 2014* 3.249 206 130 311 22 234 366 908 355 532 184
Lasten Noord-Holland (PV) 2014* 10.622 674 330 1.276 230 544 875 2.778 1.236 1.330 1.349
Lasten Zuid-Holland (PV) 2014* 12.679 759 443 1.134 365 724 1.148 3.896 1.328 1.664 1.217
Lasten Zeeland (PV) 2014* 985 65 36 85 14 51 113 324 120 128 49
Lasten Noord-Brabant (PV) 2014* 6.577 383 244 490 68 363 705 2.144 680 978 523
Lasten Limburg (PV) 2014* 3.092 208 116 230 59 132 312 1.230 302 268 234
Lasten Oost-Groningen (CR) 2014* 450 27 11 28 2 42 40 220 45 15 20
Lasten Delfzijl en omgeving (CR) 2014* 135 11 4 10 1 9 13 56 15 11 6
Lasten Overig Groningen (CR) 2014* 1.251 67 32 80 12 71 138 521 135 87 107
Lasten Noord-Friesland (CR) 2014* 909 60 27 78 18 58 86 374 89 68 50
Lasten Zuidwest-Friesland (CR) 2014* 307 21 9 33 2 20 39 104 37 18 23
Lasten Zuidoost-Friesland (CR) 2014* 488 24 11 41 5 32 54 191 47 51 32
Lasten Noord-Drenthe (CR) 2014* 565 32 15 33 3 63 62 167 51 109 28
Lasten Zuidoost-Drenthe (CR) 2014* 493 32 13 31 10 57 43 204 44 40 20
Lasten Zuidwest-Drenthe (CR) 2014* 331 17 11 24 3 19 42 125 36 32 22
Lasten Noord-Overijssel (CR) 2014* 942 50 31 59 6 52 104 296 95 174 74
Lasten Zuidwest-Overijssel (CR) 2014* 401 24 14 28 1 23 49 145 44 49 23
Lasten Twente (CR) 2014* 1.770 109 55 100 28 90 167 668 175 212 168
Lasten Veluwe (CR) 2014* 1.562 121 54 115 13 111 165 455 169 209 151
Lasten Achterhoek (CR) 2014* 893 70 30 58 12 52 96 315 110 86 63
Lasten Arnhem/Nijmegen (CR) 2014* 2.155 111 65 132 25 116 211 772 191 375 159
Lasten Zuidwest-Gelderland (CR) 2014* 505 45 23 44 5 37 48 153 44 82 26
Lasten Utrecht (CR) 2014* 3.249 206 130 311 22 234 366 908 355 532 184
Lasten Kop van Noord-Holland (CR) 2014* 838 60 39 74 6 58 105 248 102 96 51
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de begrote lasten en baten per functie (beleidsterrein) naar regio en grootteklasse in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig.
Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 12 maart 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke functies in mln euro
Beleidsterreinen waarop de gemeente actief is. De gebruikte indeling is voorgeschreven in de Ministeriële Regeling Informatie voor derden.
Totaal gemeentelijke functies na best.
Totaal gemeentelijke functies na bestemming.
Het totaal van alle lasten en baten voor alle functies, na bestemming van het resultaat. De bestemming is het toevoegen en onttrekken van bedragen aan de reserves.
Algemeen bestuur
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Bestuursorganen, Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders, Burgerzaken, Baten secretarieleges burgerzaken, Bestuurlijke samenwerking en Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie).
Totaal algemeen bestuur
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Bestuursorganen, Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders, Burgerzaken, Baten secretarieleges burgerzaken, Bestuurlijke s
samenwerking en Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie).
Openbare orde en veiligheid
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Brandweer en rampenbestrijding, Openbare orde en veiligheid en Opsporing en ruiming conventionele explosieven.
Totaal openbare orde en veiligheid
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Brandweer en rampenbestrijding, Openbare orde en veiligheid en Opsporing en ruiming conventionele explosieven.
Verkeer, vervoer en waterstaat
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Wegen, straten en pleinen, Verkeersmaatregelen te land, Openbaar vervoer, Parkeren, Baten parkeerbelasting, Zeehavens, Binnenhavens en waterwegen, Veerdiensten, Luchtvaart en Waterkering, afwatering en landaanwinning.
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Wegen, straten en pleinen, Verkeersmaatregelen te land, Openbaar vervoer, Parkeren, Baten parkeerbelasting, Zeehavens, Binnenhavens en waterwegen, Veerdiensten, Luchtvaart en Waterkering, afwatering en landaanwinning.
Economische zaken
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Handel en ambacht, Baten marktgelden, Industrie, Nutsbedrijven, Agrarische productie en ontginning en Overige agrarische zaken, jacht en visserij.
Totaal economische zaken
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Handel en ambacht, Baten marktgelden, Industrie, Nutsbedrijven, Agrarische productie en ontginning en Overige agrarische zaken, jacht en visserij.
Onderwijs
Hoofdfunctie, bestaande uit de diverse functies die de gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijs betreffen: vanaf de functie Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting tot en met de functie Volwasseneneducatie. Hierbij zijn aparte functies opgenomen voor de onderwijshuisvesting, behorend bij de verschillende onderwijssoorten. Het merendeel van de onderwijsfuncties maakt onderscheid naar verschillende onderwijssoorten en -vormen, in bepaalde combinaties. Die soorten en vormen betreffen: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, openbaar onderwijs, bijzonder onderwijs en speciaal onderwijs.
Totaal onderwijs
Hoofdfunctie, bestaande uit de diverse functies die de gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijs betreffen: vanaf de functie Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting tot en met de functie Volwasseneneducatie. Hierbij zijn aparte functies opgenomen voor de onderwijshuisvesting, behorend bij de verschillende onderwijssoorten. Het merendeel van de onderwijsfuncties maakt onderscheid naar verschillende onderwijssoorten en -vormen, in bepaalde combinaties. Die soorten en vormen betreffen: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, openbaar onderwijs, bijzonder onderwijs en speciaal onderwijs.
Cultuur en recreatie
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Openbaar bibliotheekwerk, Vormings- en ontwikkelingswerk, Sport, Groene sportvelden en - terreinen, Kunst, Oudheidkunde / musea, Natuurbescherming, Openbaar groen en openluchtrecreatie en Overige recreatieve voorzieningen.
Totaal cultuur en recreatie
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Openbaar bibliotheekwerk, Vormings- en ontwikkelingswerk, Sport, Groene sportvelden en - terreinen, Kunst, Oudheidkunde / musea, Natuurbescherming, Openbaar groen en openluchtrecreatie en Overige recreatieve voorzieningen.
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl.
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen, Werkgelegenheid, Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk, Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk, Gemeentelijk minimabeleid, Maatschappelijke begeleiding en advies, Vreemdelingen, Huishoudelijke verzorging, Participatiebudget, Sociaal-cultureel werk, Tehuizen, Kinderdagopvang, Dagopvang gehandicapten en Voorzieningen gehandicapten.
Totaal soc. voorz. en maatsch. dnstverl.
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen, Werkgelegenheid, Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk, Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk, Gemeentelijk minimabeleid, Maatschappelijke begeleiding en advies, Vreemdelingen, Huishoudelijke verzorging, Participatiebudget, Sociaal-cultureel werk, Tehuizen, Kinderdagopvang, Dagopvang gehandicapten en Voorzieningen gehandicapten.
Volksgezondheid en milieu
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies: Ambulancevervoer; Verpleeginrichtingen; Openbare gezondheidszorg; Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg); Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO); Afvalverwijdering en -verwerking; Riolering (gecombineerd); Milieubeheer; Lijkbezorging; Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing; Baten rioolrechten (gecombineerd); Baten rioolheffing huishoudelijk/bedrijfsafvalwater; Baten rioolheffing grond- en hemelwater; Huishoudelijk en bedrijfsafvalwater; Hemelwater; Grondwater; Baten begraafplaatsrechten.
Totaal volksgezondheid en milieu
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies: Ambulancevervoer; Verpleeginrichtingen; Openbare gezondheidszorg; Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg); Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO); Afvalverwijdering en -verwerking; Riolering (gecombineerd); Milieubeheer; Lijkbezorging; Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing; Baten rioolrechten (gecombineerd); Baten rioolheffing huishoudelijk/bedrijfsafvalwater; Baten rioolheffing grond- en hemelwater; Huishoudelijk en bedrijfsafvalwater; Hemelwater; Grondwater; Baten begraafplaatsrechten.
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Ruimtelijke ordening, Woningexploitatie / woningbouw, Stads- en dorpsvernieuwing, Overige volkshuisvesting, Bouwvergunningen en Bouwgrondexploitatie.
Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv.
Totaal ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Ruimtelijke ordening, Woningexploitatie / woningbouw, Stads- en dorpsvernieuwing, Overige volkshuisvesting, Bouwvergunningen en Bouwgrondexploitatie.
Financiering en algemene dekkingsmid.
Financiering en algemene dekkingsmiddelen.
Hoofdfunctie die de algemene middelen weergeeft waaruit de gemeentelijke taken worden gefinancierd. Binnen deze hoofdfunctie is een functie opgenomen voor de bestemming van resultaat en reserves. Daarnaast zijn functies opgenomen die het resultaat vóór en ná deze bestemming weergeven.
Totaal financ. en alg. dekking. na best
Totaal financiering en algemene dekkingsmiddelen na bestemming.
De totale lasten en baten van de hoofdfunctie Financiering en algemene dekkingsmiddelen na bestemming van het resultaat.