Verdeling PGB in Wmo en Jeugdwet per gemeente op basis van SVB-data 2015

Het totaal ‘Persoonsgebonden budget (PGB) voor Wmo en Jeugdwet’ wordt in de gemeentebegrotingen niet uitgesplitst naar de afzonderlijke wet ‘Wmo’ en ‘Jeugdwet’. In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft CBS de begrote lasten per gemeente voor het PGB verdeeld naar Wmo en Jeugdwet. Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van PGB-gegevens over 2015 uit het Trekkingsrechtensysteem van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

De maatwerklevering bestaat uit een verslag (pdf) en een tabel (xls).