Gemeentelijke lasten voor bijstand dalen tot 5 miljard euro

In 2008 verwachten gemeenten 5 miljard euro aan bijstandsverlening uit te geven. Sinds 1995 zijn de lasten voor bijstandsverlening niet zo laag geweest. Dit komt vooral door een afname van het aantal bijstandsontvangers in 2006 en 2007. Veel gemeenten begroten voor 2008 dat die daling voortzet. Hierbij spelen onder meer de gunstige economische omstandigheden een rol.

Daarnaast is de Wet werk en bijstand ingevoerd begin 2004, waarmee gemeenten financiële prikkels en meer mogelijkheden hebben gekregen om mensen in de bijstand aan het werk te helpen. Zo mag een gemeente het deel van het bijstandsbudget dat over is, toevoegen aan de algemene middelen. Andersom, als het bijstandsbudget tekort schiet, gaat dat ten koste van de algemene middelen. Vóór de invoering van de nieuwe wet gold een declaratiestelsel waarbij gemeenten een groot deel van de kosten konden claimen bij het Rijk.

Begrote lasten bijstandsverleningen bijstandsuitkeringen

Begrote lasten bijstandsverleningen bijstandsuitkeringen

Bronnen: