Brandweer; branden, slachtoffers en reddingen, personeel, kosten 1985-2013

Brandweer; branden, slachtoffers en reddingen, personeel, kosten 1985-2013

Regio's Perioden Branden Totaal branden (aantal) Branden Binnenbranden Totaal binnenbranden (aantal) Branden Binnenbranden Object binnenbrand Woongebouw Eengezinswoning Totaal branden in eengezinswoning (aantal) Branden Binnenbranden Object binnenbrand Woongebouw Andere woningen Totaal branden in andere woningen (aantal) Branden Buitenbranden Totaal buitenbranden (aantal) Slachtoffers en reddingen Doden (aantal) Slachtoffers en reddingen Gewonden (aantal) Slachtoffers en reddingen Reddingen (aantal) Kosten brandweer Totale kosten (mln euro) Kosten brandweer Kosten per inwoner (euro)
Nederland 2013 35.447 14.326 1.697 2.429 19.401 92 720 476 1.104 66
Noord-Nederland (LD) 2013 3.479 1.293 158 382 1.965 14 54 14 92 53
Oost-Nederland (LD) 2013 6.265 2.051 434 334 3.714 22 138 72 216 61
West-Nederland (LD) 2013 18.186 8.348 549 1.307 9.288 35 405 293 594 75
Zuid-Nederland (LD) 2013 7.517 2.634 556 406 4.434 21 123 97 202 56
Groningen (PV) 2013 1.063 378 62 132 630 5 33 13 37 63
Friesland (PV) 2013 1.260 486 91 72 690 2 15 1 26 40
Drenthe (PV) 2013 1.156 429 5 178 645 7 6 - 30 60
Overijssel (PV) 2013 1.694 540 81 123 992 4 58 42 75 66
Flevoland (PV) 2013 864 236 46 . 602 3 21 3 22 55
Gelderland (PV) 2013 3.707 1.275 307 211 2.120 15 59 27 119 59
Utrecht (PV) 2013 1.912 624 125 147 1.153 6 62 52 86 69
Noord-Holland (PV) 2013 5.482 2.558 207 601 2.748 12 195 92 217 80
Zuid-Holland (PV) 2013 9.935 4.893 154 510 4.852 15 111 132 262 73
Zeeland (PV) 2013 857 273 63 49 535 2 37 17 29 77
Noord-Brabant (PV) 2013 5.134 1.904 438 240 2.878 17 64 65 132 53
Limburg (PV) 2013 2.383 730 118 166 1.556 4 59 32 70 66
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat diverse gegevens over verrichtingen door de brandweer bij brand. Het gaat daarbij om:
- het aantal branden waarvoor de korpsen zijn uitgerukt
- het aantal slachtoffers bij deze branden
- het aantal reddingen van mensen bij deze branden
- het aantal branden met schade en het bijbehorende schadebedrag (1985 tot en met 1993)
- het personeel van de korpsen (tot en met 2006)
- het materieel van de korpsen (tot en met 2004)
- de uitgaven van de gemeenten aan de brandweer.

Bij de branden worden onder andere de uitruk-, rij- en opkomsttijden vermeld en wordt een onderscheid gemaakt in schoorsteen-, binnen- en buitenbranden, uitgesplitst naar het object of de locatie (bijv. woonhuis, kantoorgebouw, berm) waar de brand heeft gewoed.

Voor het jaar 2008 zijn geen gegevens beschikbaar over brand- en hulpverleningsmeldingen in de provincies Noord-Holland, Friesland, de landsdelen Noord-Nederland, West-Nederland.

Voor het jaar 2009 zijn geen gegevens beschikbaar over brand- en hulpverleningsmeldingen in de provincies Noord-Holland, Flevoland, de landsdelen Oost-Nederland, West-Nederland. Ook zijn er voor 2009 geen gegevens beschikbaar over woningbranden.

De schadebedragen zijn niet beschikbaar vanaf 1994. Er is gebleken dat de schadebedragen per type woning niet betrouwbaar zijn. Vanwege technische redenenen zijn op dit moment niet alle regionale indelingen beschikbaar.

Gegevens beschikbaar van 1985 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 6 januari 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabellen: 'Branden en hulpverleningen; meldingen bij de brandweermeldkamer, regio', 'Branden en hulpverleningen; alarmering van de brandweer, regio' en 'Branden; reactietijden van de brandweer, regio'. Zie paragraaf 3 voor de links naar deze tabellen.

Toelichting onderwerpen

Branden
Totaal branden
Binnenbranden
Brand in een (min of meer) gesloten ruimte, bij voorbeeld in gebouwen.
Totaal binnenbranden
Object binnenbrand
Woongebouw
Eengezinswoning
Totaal branden in eengezinswoning
Andere woningen
Etagewoning, portiekflat, portiekwoning, duplexwoning,
vrijstaande woning, galerijflat, hoogbouwflat en villa.
Totaal branden in andere woningen
Buitenbranden
Een buitenbrand is een brand in de open lucht, waarbij geen gebouwen
betrokken zijn.
Totaal buitenbranden
Slachtoffers en reddingen
Slachtoffers zijn personen die als gevolg van brand zijn overleden of
gewond geraakt. Ook brandweerlieden worden hieronder begrepen.
Doden
Personen, inclusief brandweerlieden, die als gevolg van de brand zijn
overleden.
Gewonden
Personen die ten gevolge van de brand naar een ziekenhuis zijn
getransporteerd, alsmede brandweerlieden die hun werkzaamheden niet
hebben kunnen vervolgen.
Reddingen
Personen, die bij brand bevrijd zijn uit een positie
waaruit zij op eigen kracht niet konden komen.
Kosten brandweer
Netto uitgaven van de brandweer, zoals deze verantwoord zijn op
functie 120 van de gemeenterekening.
De kosten voor de jaren tot en met 2003 zijn gebaseerd op de
gemeenterekening van het desbetreffende jaar. De kosten per provincie of
per landsdeel zijn voor de jaren vanaf 2004 tot en met 2006 gebaseerd op
de gemeentebegroting van dat jaar. Vanaf 2007 zijn de kosten, zowel
landelijk als regionaal, weer gebaseerd op de gemeenterekening.
Voor 2010 zijn de kosten voorlopig en gebaseerd op de gemeentebegroting
Totale kosten
Netto uitgaven van de brandweer, zoals deze verantwoord zijn op
functie 120 van de gemeenterekening.
De kosten voor de jaren tot en met 2003 zijn gebaseerd op de
gemeenterekening van het desbetreffende jaar. De kosten per provincie of
per landsdeel zijn voor de jaren vanaf 2004 tot en met 2006 gebaseerd op
de gemeentebegroting van dat jaar. Vanaf 2007 zijn de kosten, zowel
landelijk als regionaal, weer gebaseerd op de gemeenterekening.
Voor 2010 zijn de kosten voorlopig en gebaseerd op de gemeentebegroting
Kosten per inwoner
De kosten voor de jaren tot en met 2003 zijn gebaseerd op de
gemeenterekening van het desbetreffende jaar. De kosten per provincie of
per landsdeel zijn voor de jaren vanaf 2004 tot en met 2006 gebaseerd op
de gemeentebegroting van dat jaar. Vanaf 2007 zijn de kosten, zowel
landelijk als regionaal, weer gebaseerd op de gemeenterekening.
Voor 2010 zijn de kosten voorlopig en gebaseerd op de gemeentebegroting