Uitgaven voor cultuur

Per inwoner geven de Nederlandse gemeenten dit jaar gemiddeld 426 gulden uit op het terrein van cultuur en recreatie. Dit blijkt uit de gemeentebegrotingen voor 1999.

Van dit bedrag is ruim een derde bestemd voor cultuur. Daaronder vallen uitgaven voor openbaar bibliotheekwerk, vormings- en ontwikkelingswerk, kunst, oudheidkunde en musea. Voor deze terreinen samen is in 1999 per inwoner 158 gulden beschikbaar.

Dit bedrag varieert per provincie. Zo geven de gemeenten in Noord- en Zuid-Holland bijna 200 gulden per inwoner aan cultuur uit. In Drenthe daarentegen spenderen de gemeenten hieraan 109 gulden per inwoner.

De meeste grote orkesten en theatergezelschappen zijn gevestigd in de Randstad. In deze provincies bevinden zich ook de meeste grote musea. Met de uitgaven per inwoner aan kunst en musea lopen de Randstadprovincies dan ook aan kop.

Aan vorming en ontwikkeling daarentegen geven de Randstadprovincies, samen met Zeeland, het minste uit: rond 20 gulden per inwoner. In Flevoland ligt dit bedrag ruim tweemaal zo hoog. Ook in Groningen en Overijssel trekt men hiervoor veel geld uit.

De uitgaven voor openbare bibliotheken variëren minder. In Friesland geven de gemeenten hieraan 37 gulden per inwoner uit, in Groningen, Flevoland en de beide Hollanden rond de 50.

Uitgaven aan cultuur, 1999

Uitgaven aan cultuur, 1999

Bron: CBS, Statistiek gemeentebegrotingen 1999