Zoekresultaten

795 resultaten voor flora
795 resultaten voor flora

Pagina 1 van 32

Rode Lijst Indicator; met uitsterven bedreigde dieren en planten

zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, dagvlinders, libellen, planten geen

Cijfers

Vriend van planten- of dierentuin

Lid van een vereniging die doorlopend gratis toegang heeft tot de tuin.

Overig

Meetprogramma’s voor flora en fauna – kwaliteitsrapportage NEM over 2021

Kwaliteitsbeoordeling van de diverse meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring

Publicaties

Huidige brede welvaart groot, maar houdbaarheid onder druk

Op veel gebieden gaat het goed met de brede welvaart in Nederland. De houdbaarheid ervan staat echter wel onder druk.

Artikelen

Export naar Baltische staten bijna 3,5 miljard euro in 2021

Nederland exporteerde in 2021 voor bijna 3,5 miljard euro aan goederen naar Estland, Letland en Litouwen. De export naar de Baltische landen is daarmee ongeveer half zo groot als de export naar...

Artikelen

Afname flora en fauna in agrarisch gebied sinds 1900

De flora en fauna van het agrarisch gebied in Nederland zijn sterk veranderd in de 20e eeuw. Akkerplanten zijn sinds 1900 met 35 procent achteruitgegaan, graslandvlinders met 80 procent, en...

Artikelen

Heemtuin

Tuin waar de inheemse flora en fauna ter instructie te bezichtigen zijn.

Overig

Meetprogramma’s voor flora en fauna – kwaliteitsrapportage NEM over 2020

Kwaliteitsbeoordeling van de diverse meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring

Publicaties

Introductie stikstofdossier

Onder emissie wordt de uitstoot naar lucht, water of bodem verstaan van deeltjes vanuit een (emissie)bron. In het geval van stikstof gaat het met name om emissie van reactieve vormen zoals...

Overig

Nederland toonaangevend in bloemen en planten

Bloemen en planten zijn niet de grootste exportproducten, maar Nederland heeft zich er wel het meest in gespecialiseerd.

Artikelen

Exportwaarde bloemen en planten 7 procent lager

In het eerste halfjaar van 2009 bedroeg de exportwaarde van bloemen- en planten 4 miljard euro. Dit is 7 procent minder dan een jaar eerder.

Artikelen

Meetprogramma’s voor flora en fauna

Kwaliteitsbeoordeling van de diverse meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring

Publicaties

Verspreiding invasieve plantensoorten toegenomen

Invasieve uitheemse planten hebben zich de afgelopen decennia fors uitgebreid in Nederland, met name in het water.

Artikelen

Goederenexport naar Duitsland met 10,5 procent gegroeid

De goederenexport naar Duitsland groeide in de eerste vier maanden van 2021 met 10,5 procent naar 40,6 miljard euro.

Artikelen

Steeds meer sprinkhanen in Nederland

Het gaat relatief goed met sprinkhanen. Veruit de meeste soorten stabiel of gaan vooruit, gemeten in het aantal vierkante kilometers dat zij bezetten.

Artikelen

Zicht op 100 jaar afname biodiversiteit in agrarisch gebied

Zicht op 100 jaar afname biodiversiteit in agrarisch gebied

Artikelen

Inkomsten landbouwsector iets hoger in 2022

De inkomsten van de landbouwsector in 2022 waren 1,9 procent hoger dan een jaar eerder.

Artikelen

SDG 15 Leven op het land

Actuele cijfers over Sustainable Development Goal (SDG) 15 Leven op het land. SDG 15 betreft bescherming, herstel en duurzaam beheer van alle vormen van leven op het land. Natuur en gezonde...

Overig

Meetprogramma’s voor flora en fauna 2018

Kwaliteitsbeoordeling van de diverse meetprogramma’s van het Netwerk Ecologische Monitoring

Publicaties

Meetprogramma’s flora en fauna Kwaliteitsrapportage NEM

Beschrijving publicatie Meetprogramma’s voor flora en fauna: Kwaliteitsrapportage NEM over 2016

Publicaties

Provincierekeningen; baten en lasten per taakveld

Lasten, baten en saldo per taakveld, per regio.

Cijfers

Boomkwekerijgewassen en vaste planten 2006

Bijgaande tabellen bevatten de resultaten van het 5-jaarlijkse onderzoek naar naar de Nederlandse boomteeltsector.

Cijfers

Planten - en dierentuinen, 1997, 1999

Planten - en dierentuinen naar o.a. aantal tuinen, oppervlakte, open- stelling, collectie, type, bezoeken, inkomsten en uitgaven, personeel.

Cijfers

Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

Overheidsuitgaven en overheidsconsumptie naar overheidsfunctie (COFOG): Bestuur, defensie, veiligheid, zorg, onderwijs en sociale bescherming

Cijfers

Boomkwekerijgewassen en vaste planten 1996 en 2001

Boomkwekerijgewassen en vaste planten,. Informatie over: Totale oppervlakte en oppervlakte pot - en containervelden;

Cijfers