Rode Lijst Indicator; met uitsterven bedreigde dieren en planten

Rode Lijst Indicator; met uitsterven bedreigde dieren en planten

Dier- en plantgroepen Perioden Rode Lijsten toe- of afname (Index (1995=100))
Totaal dier- en plantengroepen 1995 100,0
Totaal dier- en plantengroepen 2005 96,5
Totaal dier- en plantengroepen 2013 94,4
Totaal dier- en plantengroepen 2014 94,5
Totaal dier- en plantengroepen 2015 94,1
Totaal dier- en plantengroepen 2016 94,3
Totaal dier- en plantengroepen 2017 95,5
Totaal dier- en plantengroepen 2018 94,9
Totaal dier- en plantengroepen 2019 94,6
Totaal dier- en plantengroepen 2020 94,8
Totaal dier- en plantengroepen 2021 94,7
Totaal dier- en plantengroepen 2022 94,3
Amfibieën 1995 100,0
Amfibieën 2005 111,1
Amfibieën 2013 116,7
Amfibieën 2014 116,7
Amfibieën 2015 116,7
Amfibieën 2016 111,1
Amfibieën 2017 111,1
Amfibieën 2018 111,1
Amfibieën 2019 111,1
Amfibieën 2020 111,1
Amfibieën 2021 111,1
Amfibieën 2022 88,9
Broedvogels 1995 100,0
Broedvogels 2005 110,1
Broedvogels 2013 109,5
Broedvogels 2014 110,1
Broedvogels 2015 107,0
Broedvogels 2016 110,1
Broedvogels 2017 110,1
Broedvogels 2018 111,4
Broedvogels 2019 112,7
Broedvogels 2020 113,3
Broedvogels 2021 114,6
Broedvogels 2022 114,6
Dagvlinders 1995 100,0
Dagvlinders 2005 116,3
Dagvlinders 2013 116,3
Dagvlinders 2014 117,0
Dagvlinders 2015 116,3
Dagvlinders 2016 116,3
Dagvlinders 2017 116,3
Dagvlinders 2018 106,5
Dagvlinders 2019 106,5
Dagvlinders 2020 105,9
Dagvlinders 2021 105,2
Dagvlinders 2022 104,6
Hogere planten 1995 100,0
Hogere planten 2005 93,5
Hogere planten 2013 91,7
Hogere planten 2014 91,7
Hogere planten 2015 91,7
Hogere planten 2016 91,7
Hogere planten 2017 92,8
Hogere planten 2018 92,8
Hogere planten 2019 92,8
Hogere planten 2020 92,8
Hogere planten 2021 92,8
Hogere planten 2022 92,8
Libellen 1995 100,0
Libellen 2005 86,5
Libellen 2013 82,0
Libellen 2014 80,9
Libellen 2015 80,9
Libellen 2016 80,9
Libellen 2017 87,6
Libellen 2018 87,6
Libellen 2019 87,6
Libellen 2020 87,6
Libellen 2021 85,4
Libellen 2022 86,5
Reptielen 1995 100,0
Reptielen 2005 107,7
Reptielen 2013 100,0
Reptielen 2014 100,0
Reptielen 2015 100,0
Reptielen 2016 100,0
Reptielen 2017 100,0
Reptielen 2018 100,0
Reptielen 2019 100,0
Reptielen 2020 100,0
Reptielen 2021 100,0
Reptielen 2022 69,2
Zoogdieren 1995 100,0
Zoogdieren 2005 90,3
Zoogdieren 2013 75,8
Zoogdieren 2014 75,8
Zoogdieren 2015 75,8
Zoogdieren 2016 75,8
Zoogdieren 2017 75,8
Zoogdieren 2018 75,8
Zoogdieren 2019 64,5
Zoogdieren 2020 69,4
Zoogdieren 2021 69,4
Zoogdieren 2022 69,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt een overzicht gegeven van de mate van de bedreiging van dier- en plantgroepen in Nederland in 1995, 2005 en vanaf 2013 jaarlijks. Dit gebeurt door vergelijking van de 'kleur' van de zogenoemde Rode Lijsten.
Een Rode Lijst is een opsomming van met uitsterven bedreigde planten- of diersoorten met per soort de mate waarin zij bedreigd wordt in haar voortbestaan. Bij toename van de bedreiging wordt de 'kleur' van de lijst ”roder”/donkerder, als de bedreiging afneemt minder ”rood”/lichter. De ‘kleur’ is feitelijk het totale aantal stappen dat de bedreigde soorten samen af zijn van de niet-bedreigde status, waarbij een stap de overgang is van een Rode Lijst-status naar de eerstvolgende status in meer of mindere mate van bedreiging. Zo is een verandering van status ‘Kwetsbaar’ naar status ‘Gevoelig’ één stap in de goede richting (+1); een soort die van ‘Kwetsbaar’ naar ‘Ernstig bedreigd’ gaat doet twee stappen richting uitsterven (-2). De kleur van de Rode Lijsten uit 1995 is op 100 gesteld, telkens wordt gekeken naar dezelfde verzameling soorten op de Rode Lijsten uit 1995. Een waarde 104 in 2005 betekent dat de bedreiging ten opzichte van 1995 met 4% is toegenomen.

De mate van bedreiging van een soort in een bepaald jaar is afgeleid van de zeldzaamheid in dat jaar en de trend vanaf 1950 tot dat jaar. Meer uitleg hierover vindt u in deze toelichting onder 'Bronnen en methoden'.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 1 juni 2023:
De cijfers voor 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerstvolgende update verschijnt in juni 2024.

Toelichting onderwerpen

Rode Lijsten toe- of afname
Een Rode Lijst is een opsomming van planten- of diersoorten, met per soort met per soort de mate waarin zij bedreigd wordt in haar voortbestaan. Voor deze indicator zijn van een vaste set van 1771 soorten trends en zeldzaamheid vertaald naar Rode Lijst-statussen volgens de officiële Rode Lijst-systematiek. De cijfers geven de relatieve verandering in de mate van bedreiging van soorten op een Rode Lijst aan, ten opzichte van 1995.
Voorbeeld: Een waarde van 107 geeft aan dat de gemiddelde mate waarin soorten op een Rode Lijst bedreigd worden met 7% is toegenomen (t.o.v. 1995).