Zoekresultaten

71 resultaten voor familiebedrijven
71 resultaten voor familiebedrijven

Pagina 3 van 3

Institutionele beleggers; balans 1998-2016

Balansposten naar geldgever en geldnemer. pensioenfondsen, verzekerings - en beleggingsinstellingen.

Cijfers

Sector vennootschappen

Het deel van de economie dat zich bezighoudt met de productie van verhandelbare goederen en diensten. Deze sector kan worden opgesplitst in de sector niet-financiële vennootschappen en de sector...

Overig

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices, nr, 1999-2017

Financiële transacties van economische sectoren naar tegensectoren Sectoren, balansstanden en soorten transacties

Cijfers

Geldstromen in de zorg; uiteindelijke financiering, 1998-2012

Financiering van de zorg; herverdeling lasten; uiteindelijke bron lasten Financieringsbronnen en financieringssectoren

Cijfers

Nationale Rekeningen 2009; Macro-economische gegevens

Macro - economische gegevens zoals: het binnenlands product, nationaal inkomen, volumegroei van het bbp (economische groei).

Cijfers

CBS en gemeente Eindhoven lanceren eerste CBS Urban Data Center

CBS en Gemeente Eindhoven lanceren eerste CBS Urban Data Center

Artikelen

Nationale rekeningen 2009; Goederen en diensten investeringen

Investeringen naar type van activa bedrijfstakken, - klassen en productgroepen.

Cijfers

‘We stevenen mogelijk op een volgende crisis af’

Onlangs verscheen zijn 500 ste column in ‘De Telegraaf’ en in februari kwam zijn laatste boek ‘Uit balans - Hoe de Nederlandse economie in het ongerede raakte’ uit. We hebben het over oud-hoogleraar...

Artikelen

Niet-financiële balansen; nationale rekeningen 1995-2016

Niet-financiële balansen per sector en type niet-financiële activa vaste activa, voorraden, grond, olie- en gasreserves, consumptiegoederen

Cijfers

Sectorrekeningen; financiële rekeningen 1990 - kw4 2013

Financiële balansen en transacties van economische sectoren Sectoren, balansstanden en transacties, vorderingen of schulden

Cijfers

Bbp, prod. en best; investeringen naar sector en type activa 1969 - 2012

Bruto investeringen in vaste activa naar type activa Economische sectoren

Cijfers

Nationale rekeningen; historie 1900 - 2012

Binnenlands product, nationaal inkomen, volumegroei van het bbp, gemiddelde bevolking en arbeidsvolume werkzame personen.

Cijfers

Sectorrekeningen; kerngegevens 1969 - kw4 2013

Kerncijfers van economische sectoren De belangrijkste informatie over de economische sectoren en buitenland

Cijfers

Sectoren; seizoengecorrigeerde cijfers, nr, 1999-2017

Transacties en saldi van economische sectoren Niet-seizoengecorrigeerde en seizoengecorrigeerde kwartaalgegevens

Cijfers

Nieuwsbrief Regionaal, december 2022

De Nieuwsbrief Regionaal verschijnt vier keer per jaar en bevat een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en...

Overig

Kerngegevens sectoren; nr, 1995-2017

Kerncijfers van institutionele sectoren De belangrijkste informatie over de institutionele sectoren en buitenland

Cijfers

Kapitaalgoederenvoorraad; nationale rekeningen 1995-2016

kapitaalgoederenvoorraad; volumeveranderingen SBI 2008, institutionele sectoren en activa

Cijfers

Financiële balansen en transacties; sectoren, nr, 1995-2017

Financiële balansen en transacties van institutionele sectoren Sectoren, balansstanden en transacties, vorderingen of schulden

Cijfers

Lopende transacties; sectoren, nr, 1995-2017

Lopende transacties en saldi van institutionele sectoren Middelen en bestedingen en sectoren

Cijfers

Sectorrekeningen; lopende transacties naar sectoren 1969 - kw4 2013

Lopende transacties en saldi van economische sectoren Economische sectoren

Cijfers