Zoekresultaten

65 resultaten voor familiebedrijven
65 resultaten voor familiebedrijven

Pagina 3 van 3

Rol en taak CBS in de wereld van statistisch onderzoek

Wat is precies de kerntaak en rol van het CBS in het licht van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de datarevolutie, die zich in de wereld voltrekken?

Artikelen

Sectorrekeningen; financiële rekeningen 1990 - kw4 2013

Financiële balansen en transacties van economische sectoren Sectoren, balansstanden en transacties, vorderingen of schulden

Cijfers

Niet-financiële balansen; nationale rekeningen 1995-2016

Niet-financiële balansen per sector en type niet-financiële activa vaste activa, voorraden, grond, olie- en gasreserves, consumptiegoederen

Cijfers

Nationale rekeningen; historie 1900 - 2012

Binnenlands product, nationaal inkomen, volumegroei van het bbp, gemiddelde bevolking en arbeidsvolume werkzame personen.

Cijfers

Bbp, prod. en best; investeringen naar sector en type activa 1969 - 2012

Bruto investeringen in vaste activa naar type activa Economische sectoren

Cijfers

Sectorrekeningen; kerngegevens 1969 - kw4 2013

Kerncijfers van economische sectoren De belangrijkste informatie over de economische sectoren en buitenland

Cijfers

Sectoren; seizoengecorrigeerde cijfers, nr, 1999-2017

Transacties en saldi van economische sectoren Niet-seizoengecorrigeerde en seizoengecorrigeerde kwartaalgegevens

Cijfers

Nieuwsbrief Regionaal, december 2022

De Nieuwsbrief Regionaal verschijnt vier keer per jaar en bevat een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en...

Overig

Kapitaalgoederenvoorraad; nationale rekeningen 1995-2016

kapitaalgoederenvoorraad; volumeveranderingen SBI 2008, institutionele sectoren en activa

Cijfers

Kerngegevens sectoren; nr, 1995-2017

Kerncijfers van institutionele sectoren De belangrijkste informatie over de institutionele sectoren en buitenland

Cijfers

Financiële balansen en transacties; sectoren, nr, 1995-2017

Financiële balansen en transacties van institutionele sectoren Sectoren, balansstanden en transacties, vorderingen of schulden

Cijfers

Sectorrekeningen; lopende transacties naar sectoren 1969 - kw4 2013

Lopende transacties en saldi van economische sectoren Economische sectoren

Cijfers

Lopende transacties; sectoren, nr, 1995-2017

Lopende transacties en saldi van institutionele sectoren Middelen en bestedingen en sectoren

Cijfers

Financieringsmonitor 2020

De Financieringsmonitor brengt de zoektocht naar financiering van het mkb in beeld.

Publicaties

De arbeidsmarkt in cijfers 2020

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt waren uitzonderlijk in 2020. Door de ingrijpende maatregelen waarmee de coronapandemie gepaard ging, en de steunmaatregelen, was de ontwikkeling op de...

Publicaties