Opbrengst successierechten in 2006 opnieuw gestegen

De totale opbrengst van de successierechten, belastingen op nalatenschappen en schenkingen, is in 2006 gestegen naar ruim 1,8 miljard euro. Dit is bijna 7 procent meer dan in 2005.

De opbrengsten van de successierechten nemen al enkele jaren gestaag toe. Dit komt vooral doordat de vermogens van huishoudens zijn gestegen, bijvoorbeeld door de stijging van de huizenprijzen en de waarde van het aandelenbezit. Het aantal sterfgevallen in Nederland is daarentegen de afgelopen jaren licht gedaald. Ook is recentelijk een aantal successierechtelijke vrijstellingen verhoogd (voor bijvoorbeeld kinderen of bij overdracht van familiebedrijven).

Opbrengst successierechten

Opbrengst successierechten

Bron: StatLine, Rijk: belastingopbrengst volgens ESR