Zoekresultaten

65 resultaten voor familiebedrijven
65 resultaten voor familiebedrijven

Pagina 2 van 3

Sectoren; seizoen- en werkdaggecorrigeerde cijfers, nationale rekeningen

Transacties en saldi van economische sectoren Niet-seizoengecorrigeerde en seizoengecorrigeerde kwartaalgegevens

Cijfers

Kerngegevens sectoren; nationale rekeningen

Kerncijfers van institutionele sectoren De belangrijkste informatie over de institutionele sectoren en buitenland

Cijfers

Financiële balansen en transacties; sectoren, nationale rekeningen

Financiële balansen en transacties van institutionele sectoren Sectoren, balansstanden en transacties, vorderingen of schulden

Cijfers

Geldstromen in de zorg; uiteindelijke financiering

Financiering van de zorg; herverdeling lasten; uiteindelijke bron lasten Financieringsregelingen zorg

Cijfers

Lopende transacties; sectoren, nationale rekeningen

Lopende transacties en saldi van institutionele sectoren Middelen, bestedingen en sectoren

Cijfers

Vrouwelijke gezinsarbeidskrachten in de landbouw

Maatwerktabel met agrarische familiebedrijven met alleen vrouwelijke gezinsarbeidskrachten.

Cijfers

Bedrijfsopvolging land- en tuinbouw, 2016

Familiebedrijven in de land- en tuinbouwsector in 2016 die wel of geen opvolger hebben naar provincie en bedrijfstype.

Cijfers

Boeren met een baan buiten het bedrijf

Maatwerktabel Boeren met een baan buiten het bedrijf

Cijfers

Vrouw stabiele factor op boerderij

Het aandeel vrouwen dat werkzaam is in de landbouwsector schommelt rond een derde van het aantal werkzame personen.

Artikelen

De arbeidsmarkt in cijfers 2022

Een breed overzicht van de Nederlandse arbeidsmarkt in 2022. Het was een jaar van onstuimige groei op de arbeidsmarkt als het gaat om banen en vacatures. Tegelijkertijd kromp het aantal werklozen,...

Publicaties

Werk op boerderij blijft gezinswerk

In 2009 werd 73 procent van het werk op familiebedrijven in de land- en tuinbouw gedaan door gezinsarbeidskrachten. Dit was in 2004 nog 77 procent. Ondanks de lichte afname van het gezinswerk,...

Artikelen
Artikelen

‘Maak arbeid schaars en duur’

Alfred Kleinknecht is emeritus hoogleraar economie van innovatie aan de TU Delft. Hij staat bekend om zijn afwijkende opvattingen. Al ruim twintig jaar uit hij forse kritiek op wat in ons land gezien...

Artikelen

Opleiding en nevenactiviteiten bedrijfshoofden, 2016

Maatwerktabel opleiding en nevenactiviteiten van bedrijfshoofden in de landbouw, 2016.

Cijfers

Sector vennootschappen

Het deel van de economie dat zich bezighoudt met de productie van verhandelbare goederen en diensten. Deze sector kan worden opgesplitst in de sector niet-financiële vennootschappen en de sector...

Overig

Schaalvergroting melkveehouderij maakt pas op de plaats

De schaalvergroting in de landbouw lijkt in een aantal sectoren te stagneren.

Artikelen

Clusteranalyse: kenmerken van bedrijven

Over de Clusteranalyse: kenmerken van bedrijven in de regio Eindhoven

Overig

Institutionele beleggers; balans 1998-2016

Balansposten naar geldgever en geldnemer. pensioenfondsen, verzekerings - en beleggingsinstellingen.

Cijfers

Nationale Rekeningen 2009; Macro-economische gegevens

Macro - economische gegevens zoals: het binnenlands product, nationaal inkomen, volumegroei van het bbp (economische groei).

Cijfers

Geldstromen in de zorg; uiteindelijke financiering, 1998-2012

Financiering van de zorg; herverdeling lasten; uiteindelijke bron lasten Financieringsbronnen en financieringssectoren

Cijfers

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices, nr, 1999-2017

Financiële transacties van economische sectoren naar tegensectoren Sectoren, balansstanden en soorten transacties

Cijfers

‘We stevenen mogelijk op een volgende crisis af’

Onlangs verscheen zijn 500 ste column in ‘De Telegraaf’ en in februari kwam zijn laatste boek ‘Uit balans - Hoe de Nederlandse economie in het ongerede raakte’ uit. We hebben het over oud-hoogleraar...

Artikelen

Geldstromen in de zorg; uiteindelijke financiering, 1998-2016

Financiering van de zorg; herverdeling lasten; uiteindelijke bron lasten Financieringsregelingen

Cijfers

Nationale rekeningen 2009; Goederen en diensten investeringen

Investeringen naar type van activa bedrijfstakken, - klassen en productgroepen.

Cijfers