Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices, nr, 1999-2017

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices, nr, 1999-2017

Sectoren (activa) Tegensectoren (passiva) Balansstanden en transacties Perioden Langlopende schuldbewijzen (mln euro) Langlopende leningen (mln euro) Beursgenoteerde aandelen (mln euro)
Totaal binnenlandse sectoren Totaal binnenlandse sectoren Beginbalans 2017* 442.098 1.362.046 106.094
Totaal binnenlandse sectoren Totaal binnenlandse sectoren Financiële transacties 2017* 2.869 16.865 -3.810
Totaal binnenlandse sectoren Totaal binnenlandse sectoren Totaal overige mutaties 2017* -3.847 -2.878 19.048
Totaal binnenlandse sectoren Totaal binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2017* -3.850 -1.568 19.048
Totaal binnenlandse sectoren Totaal binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2017* 3 -1.310 0
Totaal binnenlandse sectoren Totaal binnenlandse sectoren Eindbalans 2017* 441.120 1.376.033 121.332
Totaal binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2017* 7.293 331.153 58.063
Totaal binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2017* -57 4.673 -2.601
Totaal binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Totaal overige mutaties 2017* -278 -2.130 8.540
Totaal binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2017* -258 -920 8.540
Totaal binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2017* -20 -1.210 0
Totaal binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2017* 6.958 333.696 64.002
Totaal binnenlandse sectoren Financiële instellingen Beginbalans 2017* 223.159 235.760 48.031
Totaal binnenlandse sectoren Financiële instellingen Financiële transacties 2017* -14.984 721 -1.209
Totaal binnenlandse sectoren Financiële instellingen Totaal overige mutaties 2017* 380 -519 10.508
Totaal binnenlandse sectoren Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2017* 357 -517 10.508
Totaal binnenlandse sectoren Financiële instellingen Overige volumemutaties 2017* 23 -2 0
Totaal binnenlandse sectoren Financiële instellingen Eindbalans 2017* 208.555 235.962 57.330
Totaal binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Beginbalans 2017* 36.839 38.350 6.329
Totaal binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Financiële transacties 2017* 5.517 4.691 -65
Totaal binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Totaal overige mutaties 2017* 81 -707 465
Totaal binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2017* 81 -707 465
Totaal binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Overige volumemutaties 2017* 0 0 0
Totaal binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Eindbalans 2017* 42.437 42.334 6.729
Totaal binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Beginbalans 2017* 186.184 193.440 41.702
Totaal binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Financiële transacties 2017* -20.471 -3.659 -1.144
Totaal binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Totaal overige mutaties 2017* 291 178 10.043
Totaal binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2017* 268 180 10.043
Totaal binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Overige volumemutaties 2017* 23 -2 0
Totaal binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Eindbalans 2017* 166.004 189.959 50.601
Totaal binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Beginbalans 2017* 12 5.850 0
Totaal binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Financiële transacties 2017* -3 470 0
Totaal binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Totaal overige mutaties 2017* 0 50 0
Totaal binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Prijsmutaties en herwaarderingen 2017* 0 50 0
Totaal binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Overige volumemutaties 2017* 0 0 0
Totaal binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Eindbalans 2017* 9 6.370 0
Totaal binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Beginbalans 2017* 186.172 187.590 41.702
Totaal binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Financiële transacties 2017* -20.468 -4.129 -1.144
Totaal binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Totaal overige mutaties 2017* 291 128 10.043
Totaal binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Prijsmutaties en herwaarderingen 2017* 268 130 10.043
Totaal binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Overige volumemutaties 2017* 23 -2 0
Totaal binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Eindbalans 2017* 165.995 183.589 50.601
Totaal binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Beginbalans 2017* 136 3.970 0
Totaal binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Financiële transacties 2017* -30 -311 0
Totaal binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Totaal overige mutaties 2017* 8 10 0
Totaal binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Prijsmutaties en herwaarderingen 2017* 8 10 0
Totaal binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Overige volumemutaties 2017* 0 0 0
Totaal binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Eindbalans 2017* 114 3.669 0
Totaal binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Beginbalans 2017* 136 2.729 0
Totaal binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Financiële transacties 2017* -30 -317 0
Totaal binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Totaal overige mutaties 2017* 8 0 0
Totaal binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2017* 8 0 0
Totaal binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Overige volumemutaties 2017* 0 0 0
Totaal binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Eindbalans 2017* 114 2.412 0
Totaal binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Beginbalans 2017* 0 1.241 0
Totaal binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Financiële transacties 2017* 0 6 0
Totaal binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Totaal overige mutaties 2017* 0 10 0
Totaal binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Prijsmutaties en herwaarderingen 2017* 0 10 0
Totaal binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Overige volumemutaties 2017* 0 0 0
Totaal binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Eindbalans 2017* 0 1.257 0
Totaal binnenlandse sectoren Overheid Beginbalans 2017* 211.646 58.949 0
Totaal binnenlandse sectoren Overheid Financiële transacties 2017* 17.910 345 0
Totaal binnenlandse sectoren Overheid Totaal overige mutaties 2017* -3.949 149 0
Totaal binnenlandse sectoren Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2017* -3.949 0 0
Totaal binnenlandse sectoren Overheid Overige volumemutaties 2017* 0 149 0
Totaal binnenlandse sectoren Overheid Eindbalans 2017* 225.607 59.443 0
Totaal binnenlandse sectoren Centrale overheid Beginbalans 2017* 210.785 7.096 0
Totaal binnenlandse sectoren Centrale overheid Financiële transacties 2017* 17.328 398 0
Totaal binnenlandse sectoren Centrale overheid Totaal overige mutaties 2017* -3.949 149 0
Totaal binnenlandse sectoren Centrale overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2017* -3.949 0 0
Totaal binnenlandse sectoren Centrale overheid Overige volumemutaties 2017* 0 149 0
Totaal binnenlandse sectoren Centrale overheid Eindbalans 2017* 224.164 7.643 0
Totaal binnenlandse sectoren Lagere overheid Beginbalans 2017* 861 51.851 0
Totaal binnenlandse sectoren Lagere overheid Financiële transacties 2017* 582 -53 0
Totaal binnenlandse sectoren Lagere overheid Totaal overige mutaties 2017* 0 0 0
Totaal binnenlandse sectoren Lagere overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2017* 0 0 0
Totaal binnenlandse sectoren Lagere overheid Overige volumemutaties 2017* 0 0 0
Totaal binnenlandse sectoren Lagere overheid Eindbalans 2017* 1.443 51.798 0
Totaal binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Beginbalans 2017* 0 2 0
Totaal binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Financiële transacties 2017* 0 0 0
Totaal binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Totaal overige mutaties 2017* 0 0 0
Totaal binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Prijsmutaties en herwaarderingen 2017* 0 0 0
Totaal binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Overige volumemutaties 2017* 0 0 0
Totaal binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Eindbalans 2017* 0 2 0
Totaal binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2017* 0 736.184 0
Totaal binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2017* 0 11.126 0
Totaal binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totaal overige mutaties 2017* 0 -378 0
Totaal binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2017* 0 -131 0
Totaal binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige volumemutaties 2017* 0 -247 0
Totaal binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2017* 0 746.932 0
Totaal binnenlandse sectoren Buitenland Beginbalans 2017* 817.200 1.196.217 508.108
Totaal binnenlandse sectoren Buitenland Financiële transacties 2017* 17.957 46.538 -788
Totaal binnenlandse sectoren Buitenland Totaal overige mutaties 2017* -30.265 -42.623 34.727
Totaal binnenlandse sectoren Buitenland Prijsmutaties en herwaarderingen 2017* -30.318 -22.454 34.712
Totaal binnenlandse sectoren Buitenland Overige volumemutaties 2017* 53 -20.169 15
Totaal binnenlandse sectoren Buitenland Eindbalans 2017* 804.892 1.200.132 542.047
Niet-financiële vennootschappen Totaal binnenlandse sectoren Beginbalans 2017* 11.417 59.173 27.717
Niet-financiële vennootschappen Totaal binnenlandse sectoren Financiële transacties 2017* -78 2.708 -828
Niet-financiële vennootschappen Totaal binnenlandse sectoren Totaal overige mutaties 2017* -9 -78 5.731
Niet-financiële vennootschappen Totaal binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2017* -9 -78 5.731
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan de zogenaamde van-wie-aan-wie-matrices van zeven belangrijke financiële instrumenten. De matrices verschaffen informatie over de debiteuren/crediteurenverhoudingen tussen sectoren. Door middel van een driedimensionale presentatie wordt een overzicht gegeven van financiële transacties, prijsmutaties en herwaarderingen, overige volumemutaties en balansstanden en de daarbij betrokken sectoren. De sector aan de activakant betreft de crediteur en die aan de passivakant de debiteur. De onderscheiden sectoren zijn niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de huishoudens (IZWh) en het buitenland. De sectoren financiële instellingen en overheid zijn bovendien nog naar subsectoren uitgesplitst.

Gegevens beschikbaar van 1999 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De gegevens in de periode 1999-2014 zijn definitief. Gegevens van 2015, 2016 en 2017 hebben de status voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Langlopende schuldbewijzen
Langlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met in het algemeen een langere looptijd dan een jaar. Hieronder vallen obligaties, obligaties met een variabele rente (floating rate notes), pandbrieven converteerbare obligaties, zolang deze niet in aandelen zijn omgezet.
Langlopende leningen
Langlopende leningen omvatten alle kredieten die niet het karakter dragen van deposito's en waarvan de vooraf bepaalde contractuele looptijd in principe gelijk dan wel langer is dan een jaar. Het gaat voornamelijk om langlopende leningen op schuldbekentenis (vooral aangegaan bij institutionele beleggers), hypothecaire leningen en langlopend consumptief krediet.
Beursgenoteerde aandelen
Beursgenoteerde aandelen zijn aandelenbewijzen die aan een beurs genoteerd zijn. Deze beurs kan zowel een erkende aandelenbeurs als enige andere vorm van secundaire markt zijn. Dat beurskoersen voor beursgenoteerde aandelen bestaan, betekent dat de actuele marktprijzen gewoonlijk onmiddellijk beschikbaar zijn.