Kapitaalgoederenvoorraad; nationale rekeningen 1995-2016

Kapitaalgoederenvoorraad; nationale rekeningen 1995-2016

Type kapitaalgoed Bedrijfstakken (SBI 2008) en sectoren Perioden Kapitaalgoederenvoorraad Kapitaalgoederenvoorraad eindbalans (mln euro)
Totaal kapitaalgoederen A-U Alle economische activiteiten 2016* 2.028.742
Totaal kapitaalgoederen A Landbouw, bosbouw en visserij 2016* 53.158
Totaal kapitaalgoederen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2016* 280.579
Totaal kapitaalgoederen B Delfstoffenwinning 2016* 44.721
Totaal kapitaalgoederen C Industrie 2016* 159.235
Totaal kapitaalgoederen 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2016* 27.303
Totaal kapitaalgoederen 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2016* 1.906
Totaal kapitaalgoederen 16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2016* 11.304
Totaal kapitaalgoederen 19 Aardolie-industrie 2016* 8.073
Totaal kapitaalgoederen 20 Chemische industrie 2016* 36.769
Totaal kapitaalgoederen 21 Farmaceutische industrie 2016* 9.300
Totaal kapitaalgoederen 22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2016* 9.939
Totaal kapitaalgoederen 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2016* 13.836
Totaal kapitaalgoederen 26 Elektrotechnische industrie 2016* 5.878
Totaal kapitaalgoederen 27 Elektrische apparatenindustrie 2016* 5.223
Totaal kapitaalgoederen 28 Machine-industrie 2016* 13.377
Totaal kapitaalgoederen 29-30 Transportmiddelenindustrie 2016* 6.210
Totaal kapitaalgoederen 31-33 Overige industrie en reparatie 2016* 10.118
Totaal kapitaalgoederen D Energievoorziening 2016* 57.674
Totaal kapitaalgoederen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2016* 18.947
Totaal kapitaalgoederen F Bouwnijverheid 2016* 22.309
Totaal kapitaalgoederen G-I Handel, vervoer en horeca 2016* 161.171
Totaal kapitaalgoederen G Handel 2016* 56.308
Totaal kapitaalgoederen H Vervoer en opslag 2016* 97.353
Totaal kapitaalgoederen I Horeca 2016* 7.510
Totaal kapitaalgoederen J Informatie en communicatie 2016* 32.564
Totaal kapitaalgoederen 58-60 Uitgeverijen, film, radio en TV 2016* 3.475
Totaal kapitaalgoederen 61 Telecommunicatie 2016* 21.089
Totaal kapitaalgoederen 62-63 IT- en informatiedienstverlening 2016* 8.000
Totaal kapitaalgoederen K Financiële dienstverlening 2016* 39.695
Totaal kapitaalgoederen L Verhuur en handel van onroerend goed 2016* 932.842
Totaal kapitaalgoederen M-N Zakelijke dienstverlening 2016* 51.824
Totaal kapitaalgoederen 69-71 Management- en technisch advies 2016* 14.384
Totaal kapitaalgoederen 72 Research 2016* 10.692
Totaal kapitaalgoederen 73-75 Reclame, design, overige diensten 2016* 3.377
Totaal kapitaalgoederen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016* 23.371
Totaal kapitaalgoederen O-Q Overheid en zorg 2016* 441.683
Totaal kapitaalgoederen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016* 318.477
Totaal kapitaalgoederen P Onderwijs 2016* 54.641
Totaal kapitaalgoederen 86 Gezondheidszorg 2016* 31.348
Totaal kapitaalgoederen 87-88 Verzorging en welzijn 2016* 37.216
Totaal kapitaalgoederen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2016* 12.916
Totaal kapitaalgoederen R Cultuur, sport en recreatie 2016* 7.566
Totaal kapitaalgoederen S Overige dienstverlening 2016* 5.350
Totaal kapitaalgoederen Niet-financiële vennootschappen 2016* 792.151
Totaal kapitaalgoederen Financiële instellingen 2016* 39.695
Totaal kapitaalgoederen Overheid 2016* 407.340
Totaal kapitaalgoederen Huishoudens en IZW's t.b.v. huishoudens 2016* 789.556
Totaal kapitaalgoederen Huishoudens 2016* .
Totaal kapitaalgoederen IZW's t.b.v. huishoudens 2016* .
Woningen A-U Alle economische activiteiten 2016* 856.427
Woningen A Landbouw, bosbouw en visserij 2016* 0
Woningen B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 2016* 0
Woningen B Delfstoffenwinning 2016* 0
Woningen C Industrie 2016* 0
Woningen 10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2016* 0
Woningen 13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2016* 0
Woningen 16-18 Hout-, papier-, grafische industr. 2016* 0
Woningen 19 Aardolie-industrie 2016* 0
Woningen 20 Chemische industrie 2016* 0
Woningen 21 Farmaceutische industrie 2016* 0
Woningen 22-23 Kunststof- en bouwmateriaalindustr 2016* 0
Woningen 24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2016* 0
Woningen 26 Elektrotechnische industrie 2016* 0
Woningen 27 Elektrische apparatenindustrie 2016* 0
Woningen 28 Machine-industrie 2016* 0
Woningen 29-30 Transportmiddelenindustrie 2016* 0
Woningen 31-33 Overige industrie en reparatie 2016* 0
Woningen D Energievoorziening 2016* 0
Woningen E Waterbedrijven en afvalbeheer 2016* 0
Woningen F Bouwnijverheid 2016* 2.857
Woningen G-I Handel, vervoer en horeca 2016* 0
Woningen G Handel 2016* 0
Woningen H Vervoer en opslag 2016* 0
Woningen I Horeca 2016* 0
Woningen J Informatie en communicatie 2016* 0
Woningen 58-60 Uitgeverijen, film, radio en TV 2016* 0
Woningen 61 Telecommunicatie 2016* 0
Woningen 62-63 IT- en informatiedienstverlening 2016* 0
Woningen K Financiële dienstverlening 2016* 20.403
Woningen L Verhuur en handel van onroerend goed 2016* 829.947
Woningen M-N Zakelijke dienstverlening 2016* 0
Woningen 69-71 Management- en technisch advies 2016* 0
Woningen 72 Research 2016* 0
Woningen 73-75 Reclame, design, overige diensten 2016* 0
Woningen N Verhuur en overige zakelijke diensten 2016* 0
Woningen O-Q Overheid en zorg 2016* 3.219
Woningen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2016* 3.219
Woningen P Onderwijs 2016* 0
Woningen 86 Gezondheidszorg 2016* 0
Woningen 87-88 Verzorging en welzijn 2016* 0
Woningen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 2016* 0
Woningen R Cultuur, sport en recreatie 2016* 0
Woningen S Overige dienstverlening 2016* 0
Woningen Niet-financiële vennootschappen 2016* 148.736
Woningen Financiële instellingen 2016* 20.403
Woningen Overheid 2016* 3.219
Woningen Huishoudens en IZW's t.b.v. huishoudens 2016* 684.068
Woningen Huishoudens 2016* .
Woningen IZW's t.b.v. huishoudens 2016* .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel wordt opgevolgd door kapitaalgoederenvooraad 1995-2017. Zie paragraaf 3.

Deze tabel bevat gegevens over de kapitaalgoederenvoorraad. Hier worden van verschillende bedrijfstakken en sectoren de kapitaalgoederenvoorraad en de veranderingen hierin weergegeven. De kapitaalgoederenvoorraad is uitgesplitst naar type kapitaalgoed. Deze tabel is samengesteld in het kader van de groeirekeningen.

Cijfers over de sectoren huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZW t.b.v. huishoudens) worden vanaf verslagjaar 2013 niet meer afzonderlijk gepubliceerd, maar alleen nog bij elkaar opgeteld. De reden voor deze samentelling is dat voor IZW t.b.v huishoudens voor recente verslagjaren geen betrouwbare schattingen voor de balansen beschikbaar zijn.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2016

Status van de cijfers:
Het meest recente verslagjaar 2016 heeft de status voorlopig, het verslagjaar 2015 en voorgaande jaren hebben de status definitief.

Wijzigingen per 11 februari 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door kapitaalgoederenvooraad 1995-2017. Zie paragraaf 3.

Wijzigingen per 13 juli 2017:
De voorlopige cijfers over 2016 zijn toegevoegd.
De cijfers over de investeringen van de Huishoudens en IZW's t.b.v. huishoudens zijn voor de jaren 2001-2010 gecorrigeerd, abusievelijk waren er in de vorige versie oude gegevens gebruikt. Het statistisch verschil is hierdoor ook aangepast. Kleine afrondingsverschillen kunnen zich voordoen bij de begin- en eindbalans, de afschrijvingen en herwaarderingen.
De tabel is uitgebreid met de verslagjaren 1995-2000.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Kapitaalgoederenvoorraad
De kapitaalgoederenvoorraad is de waarde van de kapitaalgoederen in een bedrijfstak of sector. Kapitaalgoederen zijn geproduceerde materiële of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt. Voorbeelden zijn gebouwen, machines, vervoermiddelen, computers, software en
dergelijke.
Kapitaalgoederenvoorraad eindbalans
De eindbalans is de balans per 31 december van het verslagjaar. De eindbalans is gelijk aan de beginbalans van het volgende verslagjaar.