Niet-financiële balansen; nationale rekeningen 1995-2016

Niet-financiële balansen; nationale rekeningen 1995-2016

Sectoren Type niet-financiële activa Perioden Beginbalans (mln euro) Veranderingen niet-financiële balans Herwaardering (mln euro) Veranderingen niet-financiële balans Kapitaalvorming (mln euro) Veranderingen niet-financiële balans Overige volumemutaties (mln euro) Veranderingen niet-financiële balans Statistisch verschil (mln euro) Eindbalans (mln euro) Volume-index 2010=100 (2010 = 100)
Totaal sectoren Totaal niet-financiële activa 2016* 3.210.844 23.193 26.245 -62 -161 3.260.059 103,2
Totaal sectoren Totaal vaste activa 2016* 2.000.991 2.395 25.660 -184 -121 2.028.742 105,2
Totaal sectoren Woningen 2016* 846.785 223 9.037 298 85 856.427 102,9
Totaal sectoren Bedrijfsgebouwen 2016* 367.254 -1.236 919 -298 -36 366.604 101,4
Totaal sectoren Grond- weg- en waterbouwkundige werken 2016* 368.718 -399 5.714 0 -30 374.002 110,6
Totaal sectoren Overdrachtskosten op grond 2016* 16.417 345 1.134 0 -79 17.817 119,3
Totaal sectoren Totaal vervoermiddelen 2016* 59.852 637 2.035 0 135 62.659 113,4
Totaal sectoren Personenauto's 2016* 22.321 294 -382 0 97 22.330 111,5
Totaal sectoren Overige wegvervoermiddelen 2016* 8.656 59 1.028 0 34 9.778 119,9
Totaal sectoren Treinen en trams 2016* 6.678 128 -34 0 19 6.792 104,0
Totaal sectoren Schepen 2016* 14.732 72 -30 0 0 14.774 105,1
Totaal sectoren Vliegtuigen 2016* 7.465 84 1.452 0 -16 8.986 137,8
Totaal sectoren Computers 2016* 12.390 -167 1.129 0 -153 13.198 134,1
Totaal sectoren Telecommunicatie apparatuur 2016* 2.152 -39 162 0 72 2.347 184,1
Totaal sectoren Machines en installaties 2016* 179.768 1.300 2.066 0 -8 183.126 105,2
Totaal sectoren Overige materiële vaste activa 2016* 26.236 246 -178 0 113 26.417 87,6
Totaal sectoren In cultuur gebrachte activa 2016* 2.725 -13 171 -184 1 2.699 90,8
Totaal sectoren Onderzoek en ontwikkeling 2016* 68.234 1.023 908 0 -9 70.156 106,6
Totaal sectoren Computerprogrammatuur en databanken 2016* 42.512 377 2.490 0 -206 45.173 129,8
Totaal sectoren Overige immateriële activa 2016* 7.948 100 73 0 -5 8.116 118,8
Totaal sectoren Voorraden 2016* 101.108 -1.342 585 23 -41 100.334 108,2
Totaal sectoren Totaal grond 2016* 1.005.974 79.194 0 4.545 0 1.089.714 105,3
Totaal sectoren Grond onder woningen 2016* 790.874 82.119 0 5.338 0 878.331 106,1
Totaal sectoren Grond onder bedrijfsgebouwen 2016* 115.341 -6.406 0 -930 0 108.005 105,8
Totaal sectoren Landbouwgrond 2016* 99.760 3.481 0 137 0 103.377 97,6
Totaal sectoren Olie- en gasreserves 2016* 102.770 -57.054 -4.446 0 41.270 65,0
Totaal sectoren Totaal duurzame consumptiegoederen 2016* 165.103 2.144 261 0 0 167.507 93,3
Totaal sectoren Textiel en kleding 2016* 18.215 262 480 0 0 18.956 100,6
Totaal sectoren Lederwaren en schoeisel 2016* 4.948 17 -40 0 0 4.924 96,0
Totaal sectoren Woninginrichting 2016* 36.879 582 -315 0 0 37.146 85,7
Totaal sectoren Huishoudelijke apparaten 2016* 28.735 -564 748 0 0 28.919 116,8
Totaal sectoren Huishoudelijke artikelen 2016* 15.580 593 -230 0 0 15.943 91,8
Totaal sectoren Voertuigen 2016* 41.234 924 -441 0 0 41.716 86,0
Totaal sectoren Overige duurzame goederen 2016* 19.512 331 59 0 0 19.902 89,1
Niet-financiële vennootschappen Totaal niet-financiële activa 2016* 1.093.705 . . . . 1.119.317 107,5
Niet-financiële vennootschappen Totaal vaste activa 2016* 776.853 . . . . 792.151 108,1
Niet-financiële vennootschappen Woningen 2016* 147.639 . . . . 148.736 102,2
Niet-financiële vennootschappen Bedrijfsgebouwen 2016* 213.031 . . . . 213.137 102,3
Niet-financiële vennootschappen Grond- weg- en waterbouwkundige werken 2016* 98.873 . . . . 102.282 121,9
Niet-financiële vennootschappen Overdrachtskosten op grond 2016* 7.110 . . . . 7.612 116,8
Niet-financiële vennootschappen Totaal vervoermiddelen 2016* 50.279 . . . . 53.139 121,1
Niet-financiële vennootschappen Personenauto's 2016* 19.337 . . . . 19.385 120,0
Niet-financiële vennootschappen Overige wegvervoermiddelen 2016* 6.465 . . . . 7.480 124,3
Niet-financiële vennootschappen Treinen en trams 2016* 6.678 128 -34 0 19 6.792 104,0
Niet-financiële vennootschappen Schepen 2016* 11.043 . . . . 11.159 116,5
Niet-financiële vennootschappen Vliegtuigen 2016* 6.756 . . . . 8.324 147,8
Niet-financiële vennootschappen Computers 2016* 7.413 . . . . 8.054 149,1
Niet-financiële vennootschappen Telecommunicatie apparatuur 2016* 1.084 . . . . 1.178 180,8
Niet-financiële vennootschappen Machines en installaties 2016* 156.768 . . . . 160.148 107,3
Niet-financiële vennootschappen Overige materiële vaste activa 2016* 16.919 . . . . 17.115 90,7
Niet-financiële vennootschappen In cultuur gebrachte activa 2016* 620 . . . . 624 106,5
Niet-financiële vennootschappen Onderzoek en ontwikkeling 2016* 44.456 . . . . 45.646 106,0
Niet-financiële vennootschappen Computerprogrammatuur en databanken 2016* 25.169 . . . . 26.834 134,2
Niet-financiële vennootschappen Overige immateriële activa 2016* 7.492 . . . . 7.647 122,2
Niet-financiële vennootschappen Voorraden 2016* 93.117 . . . . 92.322 108,2
Niet-financiële vennootschappen Totaal grond 2016* 223.734 . . . . 234.844 105,1
Niet-financiële vennootschappen Grond onder woningen 2016* 138.172 . . . . 152.638 104,5
Niet-financiële vennootschappen Grond onder bedrijfsgebouwen 2016* 66.913 . . . . 62.805 106,5
Niet-financiële vennootschappen Landbouwgrond 2016* 18.649 . . . . 19.402 102,1
Niet-financiële vennootschappen Olie- en gasreserves 2016* 0 0 0 0 0 100,0
Niet-financiële vennootschappen Totaal duurzame consumptiegoederen 2016*
Niet-financiële vennootschappen Textiel en kleding 2016*
Niet-financiële vennootschappen Lederwaren en schoeisel 2016*
Niet-financiële vennootschappen Woninginrichting 2016*
Niet-financiële vennootschappen Huishoudelijke apparaten 2016*
Niet-financiële vennootschappen Huishoudelijke artikelen 2016*
Niet-financiële vennootschappen Voertuigen 2016*
Niet-financiële vennootschappen Overige duurzame goederen 2016*
Financiële instellingen Totaal niet-financiële activa 2016* 68.042 . . . . 69.546 85,9
Financiële instellingen Totaal vaste activa 2016* 40.139 . . . . 39.695 83,3
Financiële instellingen Woningen 2016* 20.062 . . . . 20.403 90,8
Financiële instellingen Bedrijfsgebouwen 2016* 8.676 . . . . 7.484 59,4
Financiële instellingen Grond- weg- en waterbouwkundige werken 2016* 67 . . . . 67 87,1
Financiële instellingen Overdrachtskosten op grond 2016* 3.026 . . . . 3.084 84,1
Financiële instellingen Totaal vervoermiddelen 2016* 272 . . . . 272 17,7
Financiële instellingen Personenauto's 2016* 242 . . . . 245 16,7
Financiële instellingen Overige wegvervoermiddelen 2016* 29 . . . . 27 45,2
Financiële instellingen Treinen en trams 2016* 0 0 0 0 0 0 100,0
Financiële instellingen Schepen 2016* 0 . . . . 0 100,0
Financiële instellingen Vliegtuigen 2016* 0 . . . . 0 100,0
Financiële instellingen Computers 2016* 1.220 . . . . 1.195 110,9
Financiële instellingen Telecommunicatie apparatuur 2016* 204 . . . . 230 159,9
Financiële instellingen Machines en installaties 2016* 194 . . . . 187 79,0
Financiële instellingen Overige materiële vaste activa 2016* 385 . . . . 368 77,8
Financiële instellingen In cultuur gebrachte activa 2016* 0 . . . . 0 100,0
Financiële instellingen Onderzoek en ontwikkeling 2016* 753 . . . . 789 107,3
Financiële instellingen Computerprogrammatuur en databanken 2016* 5.232 . . . . 5.578 123,2
Financiële instellingen Overige immateriële activa 2016* 50 . . . . 38 25,2
Financiële instellingen Voorraden 2016* 0 . . . . 0 100,0
Financiële instellingen Totaal grond 2016* 27.903 . . . . 29.851 89,8
Financiële instellingen Grond onder woningen 2016* 19.288 . . . . 21.545 94,0
Financiële instellingen Grond onder bedrijfsgebouwen 2016* 2.673 . . . . 2.154 61,7
Financiële instellingen Landbouwgrond 2016* 5.942 . . . . 6.152 94,2
Financiële instellingen Olie- en gasreserves 2016* 0 0 0 0 0 100,0
Financiële instellingen Totaal duurzame consumptiegoederen 2016*
Financiële instellingen Textiel en kleding 2016*
Financiële instellingen Lederwaren en schoeisel 2016*
Financiële instellingen Woninginrichting 2016*
Financiële instellingen Huishoudelijke apparaten 2016*
Financiële instellingen Huishoudelijke artikelen 2016*
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de balansen van niet-financiële activa. De balans geeft de marktwaarde van de niet-financiële activa. Ook worden de veranderingen in de waarde van de niet-financiële activa weergegeven. De veranderingen zijn bijvoorbeeld het gevolg van prijsveranderingen of van aan- en verkopen van niet-financiële activa.

De niet-financiële balansen maken deel uit van de jaarrekeningen van de nationale rekeningen. De balansen zijn uitgesplitst naar type van activa. Zij worden getoond voor de economie als geheel en voor de afzonderlijke sectoren in de Nederlandse economie.

Cijfers over de sectoren huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (IZW t.b.v. huishoudens) worden vanaf verslagjaar 2013 niet meer afzonderlijk gepubliceerd, maar alleen nog bij elkaar opgeteld. De reden voor deze samentelling is dat voor IZW t.b.v huishoudens voor recente verslagjaren geen betrouwbare schattingen voor de balansen beschikbaar zijn.

Gegevens beschikbaar van 1995 tot en met 2016

Status van de cijfers:
De cijfers voor 2016 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzingenen per 30 april 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel is stopgezet en wordt opgevolgd door Niet-financiële balansen; nationale rekeningen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Beginbalans
De beginbalans is de balans per 1 januari van het verslagjaar, gemeten in gemiddelde prijzen van het voorgaande jaar. De beginbalans is gelijk aan de eindbalans van het voorgaande jaar.
Veranderingen niet-financiële balans
Dit onderwerp toont de marktwaarde van de niet-financiële activa en de veranderingen in deze waarde. De eindbalans van een jaar is gelijk aan de beginbalans van dat jaar plus het saldo van alle veranderingen in de balans.
Herwaardering
De verandering in de waarde van een niet-financieel activum door veranderende prijzen. De herwaardering wordt bepaald door de beginbalans te vermenigvuldigen met de prijsverandering ten opzichte van het voorgaande jaar.
Kapitaalvorming
Kapitaalvorming is de verandering in de niet-financiële balans door aan- en verkopen van niet-financiële activa en door voorzienbare technische en economische veroudering en verzekerbare schade (zoals brand en diefstal). De waardevermindering door veroudering wordt bij vaste activa afschrijvingen genoemd. Voor vaste activa bestaat kapitaalvorming uit het saldo van investeringen, afschrijvingen en handel. Onder handel valt de aan- en verkoop van tweedehands vaste activa tussen Nederlandse bedrijven onderling of tussen consumenten onderling, de aan- en verkoop van tweedehands vaste activa tussen bedrijven en consumenten en de verkoop van tweedehands vaste activa door bedrijven aan het buitenland. Voor voorraden bestaat de kapitaalvorming uit de voorraadveranderingen. Voor grond en olie- en gasreserves bestaat de kapitaalvorming uit het saldo van aan- en verkopen van deze activa. Voor duurzame consumptiegoederen bestaat de kapitaalvorming uit het saldo van de consumptie van nieuwe consumptiegoederen, waardevermindering door veroudering en handel.
Overige volumemutaties
De overige volumemutaties bestaan uit de waardevermindering van vee door veroudering en overige volumemutaties.
De overige volumemutaties omvatten de gevolgen van uitzonderlijke, onverwachte gebeurtenissen op niet-financiële activa. Hierbij kan worden gedacht aan waardevermindering of zelfs vernietiging van niet-financiële activa door overstromingen of oorlogsschade. Ook herclassificatie van bedrijven naar een andere sector (bijvoorbeeld door fusies of afsplitsingen van bedrijven) valt onder de overige volumemutaties.
Statistisch verschil
Een statistisch verschil ontstaat wanneer de eindbalans van de
niet-financiële activa niet aansluit op de beginbalans plus de
mutaties in de niet financiële activa. Bij vaste activa treden statistische verschillen op omdat de veranderingen in de balans op een ander moment zijn bepaald dan de balans zelf. Hierdoor
is het niet mogelijk de statistieken onderling consistent te maken. Bij de volgende revisie van de nationale rekeningen worden deze statistieken consistent gemaakt. Bij voorraden treden statistische verschillen op omdat bedrijven zowel naar de beginbalans als naar de eindbalans wordt gevraagd. Wanneer de beginvoorraad van een jaar afwijkt van de eindvoorraad van het voorgaande jaar, wordt het verschil als statistisch verschil geregistreerd.
Eindbalans
De eindbalans is de balans per 31 december van het verslagjaar, gemeten in gemiddelde prijzen van het betreffende jaar. De eindbalans is gelijk aan de beginbalans van het volgende verslagjaar.
Volume-index 2010=100
Index van de volumeontwikkeling van de eindbalans van het niet-financiële activum.