Sectorrekeningen; financiële balansen en transacties 1990- kw4 2013

Sectorrekeningen; financiële balansen en transacties 1990- kw4 2013

Balansstanden en transacties Vorderingen en schulden Sectoren Perioden Totaal (mln euro) Monetair goud en bijz. trekkingsrechten (mln euro) Chartaal geld en deposito's Totaal (mln euro) Effecten met uitzondering van aandelen Totaal (mln euro) Leningen Totaal (mln euro) Aandelen en overige deelnemingen Totaal (mln euro) Verzekeringstechnische voorzieningen Totaal (mln euro) Handelskred. en transit. posten (mln euro)
Beginbalans Vorderingen Totale economie 2013* 10.838.010 30.266 1.353.246 1.184.186 3.127.009 3.421.801 1.275.558 445.944
Beginbalans Vorderingen Niet-financiële vennootschappen 2013* 1.318.198 - 242.187 28.212 295.551 523.197 9.856 219.195
Beginbalans Vorderingen Financiële instellingen 2013* 7.241.674 30.266 657.368 1.088.334 2.731.292 2.572.662 8.340 153.412
Beginbalans Vorderingen Monetaire financiële instellingen 2013* 2.445.833 30.266 476.155 323.331 1.461.347 79.432 - 75.302
Beginbalans Vorderingen Overige financiële instellingen 2013* 3.382.533 - 132.137 237.497 1.153.335 1.806.896 - 52.668
Beginbalans Vorderingen Verzekeringsinst. en pensioenfondsen 2013* 1.413.308 - 49.076 527.506 116.610 686.334 8.340 25.442
Beginbalans Vorderingen Overheid (geconsolideerd) 2013* 242.677 - 13.656 30.784 56.458 91.515 - 50.264
Beginbalans Vorderingen Centrale overheid (geconsolideerd) 2013* 208.004 - 3.811 22.815 67.128 83.867 - 30.383
Beginbalans Vorderingen Lokale overheid (geconsolideerd) 2013* 62.876 - 9.755 9.352 17.104 7.648 - 19.017
Beginbalans Vorderingen Wett. soc. verzek.inst. (geconsolideerd) 2013* 18.941 - 103 - 8.162 - - 10.676
Beginbalans Vorderingen Overheid 2013* 294.412 - 13.669 32.279 96.685 91.515 - 60.264
Beginbalans Vorderingen Centrale overheid 2013* 212.472 - 3.811 22.927 71.296 83.867 - 30.571
Beginbalans Vorderingen Lokale overheid 2013* 62.999 - 9.755 9.352 17.227 7.648 - 19.017
Beginbalans Vorderingen Wettelijke sociale verzekeringsinst. 2013* 18.941 - 103 - 8.162 - - 10.676
Beginbalans Vorderingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2013* 1.983.726 - 440.022 35.361 3.481 234.427 1.257.362 13.073
Beginbalans Vorderingen Buitenland 2013* 4.525.883 - 589.790 1.172.266 638.642 1.961.760 8.501 154.924
Beginbalans Schulden Totale economie 2013* 10.308.576 - 1.580.973 1.703.148 2.305.383 2.912.860 1.283.336 522.876
Beginbalans Schulden Niet-financiële vennootschappen 2013* 1.543.193 - - 51.454 507.586 845.907 - 138.246
Beginbalans Schulden Financiële instellingen 2013* 7.384.688 - 1.580.450 1.279.004 895.511 2.066.953 1.283.336 279.434
Beginbalans Schulden Monetaire financiële instellingen 2013* 2.567.542 - 1.580.450 580.507 165.965 135.805 - 104.815
Beginbalans Schulden Overige financiële instellingen 2013* 3.349.784 - - 697.136 684.371 1.873.136 - 95.141
Beginbalans Schulden Verzekeringsinst. en pensioenfondsen 2013* 1.467.362 - - 1.361 45.175 58.012 1.283.336 79.478
Beginbalans Schulden Overheid (geconsolideerd) 2013* 495.866 - 510 371.195 95.553 - - 28.608
Beginbalans Schulden Centrale overheid (geconsolideerd) 2013* 446.045 - 523 372.165 54.545 - - 18.812
Beginbalans Schulden Lokale overheid (geconsolideerd) 2013* 66.998 - - 413 53.444 - - 13.141
Beginbalans Schulden Wett. soc. verzek.inst. (geconsolideerd) 2013* 29.967 - - - 23.500 - - 6.467
Beginbalans Schulden Overheid 2013* 547.601 - 523 372.690 135.780 - - 38.608
Beginbalans Schulden Centrale overheid 2013* 450.513 - 523 372.277 58.713 - - 19.000
Beginbalans Schulden Lokale overheid 2013* 67.121 - - 413 53.567 - - 13.141
Beginbalans Schulden Wettelijke sociale verzekeringsinst. 2013* 29.967 - - - 23.500 - - 6.467
Beginbalans Schulden Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2013* 833.094 - - - 766.506 - - 66.588
Beginbalans Schulden Buitenland 2013* 5.055.317 30.266 362.063 653.304 1.460.268 2.470.701 723 77.992
Financiële transacties Vorderingen Totale economie 2013* -116.510 -150 -85.364 -23.373 -96.350 55.197 14.603 18.927
Financiële transacties Vorderingen Niet-financiële vennootschappen 2013* 72.099 - 12.231 -1.081 4.275 29.901 -82 26.855
Financiële transacties Vorderingen Financiële instellingen 2013* -214.760 -150 -100.311 -11.109 -115.073 20.385 -351 -8.151
Financiële transacties Vorderingen Monetaire financiële instellingen 2013* -223.148 -150 -83.418 -4.312 -118.662 220 - -16.826
Financiële transacties Vorderingen Overige financiële instellingen 2013* 1.093 - -7.328 -462 4.324 -1.715 - 6.274
Financiële transacties Vorderingen Verzekeringsinst. en pensioenfondsen 2013* 7.295 - -9.565 -6.335 -735 21.880 -351 2.401
Financiële transacties Vorderingen Overheid (geconsolideerd) 2013* 264 - -2.568 -5.944 5.044 3.353 - 379
Financiële transacties Vorderingen Centrale overheid (geconsolideerd) 2013* 10.417 - 196 -4.042 10.002 2.792 - 1.469
Financiële transacties Vorderingen Lokale overheid (geconsolideerd) 2013* 284 - -2.764 -2.309 5.926 561 - -1.130
Financiële transacties Vorderingen Wett. soc. verzek.inst. (geconsolideerd) 2013* -1.151 - - - -1.132 - - -19
Financiële transacties Vorderingen Overheid 2013* 9.282 - -2.568 -6.351 14.528 3.353 - 320
Financiële transacties Vorderingen Centrale overheid 2013* 10.149 - 196 -4.042 9.734 2.792 - 1.469
Financiële transacties Vorderingen Lokale overheid 2013* 284 - -2.764 -2.309 5.926 561 - -1.130
Financiële transacties Vorderingen Wettelijke sociale verzekeringsinst. 2013* -1.151 - - - -1.132 - - -19
Financiële transacties Vorderingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2013* 16.869 - 5.284 -4.832 -80 1.558 15.036 -97
Financiële transacties Vorderingen Buitenland 2013* -33.878 - -47.679 -9.448 24.932 7.174 1.345 -10.202
Financiële transacties Schulden Totale economie 2013* -160.574 - -147.165 -39.458 -28.279 32.729 15.948 5.651
Financiële transacties Schulden Niet-financiële vennootschappen 2013* 27.467 - - 1.615 19.032 7.704 - -884
Financiële transacties Schulden Financiële instellingen 2013* -220.722 - -147.165 -57.354 -43.198 25.025 15.948 -13.978
Financiële transacties Schulden Monetaire financiële instellingen 2013* -222.372 - -147.165 -35.991 -15.669 3.026 - -26.573
Financiële transacties Schulden Overige financiële instellingen 2013* -1.441 - - -21.363 -17.320 22.177 - 15.065
Financiële transacties Schulden Verzekeringsinst. en pensioenfondsen 2013* 3.091 - - - -10.209 -178 15.948 -2.470
Financiële transacties Schulden Overheid (geconsolideerd) 2013* 15.024 - - 16.688 -5.313 - - 3.649
Financiële transacties Schulden Centrale overheid (geconsolideerd) 2013* 15.325 - - 16.243 -3.435 - - 2.517
Financiële transacties Schulden Lokale overheid (geconsolideerd) 2013* 2.178 - - 38 2.552 - - -412
Financiële transacties Schulden Wett. soc. verzek.inst. (geconsolideerd) 2013* 6.807 - - - 5.322 - - 1.485
Financiële transacties Schulden Overheid 2013* 24.042 - - 16.281 4.171 - - 3.590
Financiële transacties Schulden Centrale overheid 2013* 15.057 - - 16.243 -3.703 - - 2.517
Financiële transacties Schulden Lokale overheid 2013* 2.178 - - 38 2.552 - - -412
Financiële transacties Schulden Wettelijke sociale verzekeringsinst. 2013* 6.807 - - - 5.322 - - 1.485
Financiële transacties Schulden Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2013* 8.639 - - - -8.284 - - 16.923
Financiële transacties Schulden Buitenland 2013* 10.186 -150 14.122 6.637 -43.139 29.642 - 3.074
Overige mutaties Vorderingen Totale economie 2013* -59.399 -7.862 -10.156 -47.859 -26.777 18.039 15.547 -331
Overige mutaties Vorderingen Niet-financiële vennootschappen 2013* -8.292 - 2.151 1.421 -638 -11.397 198 -27
Overige mutaties Vorderingen Financiële instellingen 2013* -86.910 -7.862 -11.976 -45.862 -31.055 10.087 169 -411
Overige mutaties Vorderingen Monetaire financiële instellingen 2013* -28.465 -7.862 -9.812 1.748 -12.112 -317 - -110
Overige mutaties Vorderingen Overige financiële instellingen 2013* -58.317 - -2.393 -6.057 -18.949 -30.869 - -49
Overige mutaties Vorderingen Verzekeringsinst. en pensioenfondsen 2013* -128 - 229 -41.553 6 41.273 169 -252
Overige mutaties Vorderingen Overheid (geconsolideerd) 2013* -1.783 - 80 -3.945 4.916 -2.933 - 99
Overige mutaties Vorderingen Centrale overheid (geconsolideerd) 2013* -2.236 - 165 -3.953 4.313 -2.928 - 167
Overige mutaties Vorderingen Lokale overheid (geconsolideerd) 2013* -515 - -85 -49 -308 -5 - -68
Overige mutaties Vorderingen Wett. soc. verzek.inst. (geconsolideerd) 2013* - - - - - - - -
Overige mutaties Vorderingen Overheid 2013* -1.836 - 80 -4.006 4.916 -2.933 - 107
Overige mutaties Vorderingen Centrale overheid 2013* -1.321 - 165 -3.957 5.224 -2.928 - 175
Overige mutaties Vorderingen Lokale overheid 2013* -515 - -85 -49 -308 -5 - -68
Overige mutaties Vorderingen Wettelijke sociale verzekeringsinst. 2013* - - - - - - - -
Overige mutaties Vorderingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2013* 37.639 - -411 588 - 22.282 15.180 -
Overige mutaties Vorderingen Buitenland 2013* -67.784 - -9.981 -12.325 -5.772 -37.794 -196 -1.716
Overige mutaties Schulden Totale economie 2013* -48.833 - -15.029 -37.432 -8.823 -1.277 15.351 -1.623
Overige mutaties Schulden Niet-financiële vennootschappen 2013* 34.989 - - -2.019 -4.677 41.658 - 27
Overige mutaties Schulden Financiële instellingen 2013* -71.625 - -15.029 -19.254 -7.954 -42.935 15.351 -1.804
Overige mutaties Schulden Monetaire financiële instellingen 2013* -44.165 - -15.029 -18.417 -355 -10.192 - -172
Overige mutaties Schulden Overige financiële instellingen 2013* -42.766 - - -1.035 -7.527 -33.162 - -1.042
Overige mutaties Schulden Verzekeringsinst. en pensioenfondsen 2013* 15.306 - - 198 -72 419 15.351 -590
Overige mutaties Schulden Overheid (geconsolideerd) 2013* -11.402 - - -16.098 4.550 - - 146
Overige mutaties Schulden Centrale overheid (geconsolideerd) 2013* -10.942 - - -16.134 4.466 - - 726
Overige mutaties Schulden Lokale overheid (geconsolideerd) 2013* -1.428 - - -21 -827 - - -580
Overige mutaties Schulden Wett. soc. verzek.inst. (geconsolideerd) 2013* - - - - - - - -
Overige mutaties Schulden Overheid 2013* -11.455 - - -16.159 4.550 - - 154
Overige mutaties Schulden Centrale overheid 2013* -10.027 - - -16.138 5.377 - - 734
Overige mutaties Schulden Lokale overheid 2013* -1.428 - - -21 -827 - - -580
Overige mutaties Schulden Wettelijke sociale verzekeringsinst. 2013* - - - - - - - -
Overige mutaties Schulden Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. 2013* -742 - - - -742 - - -
Overige mutaties Schulden Buitenland 2013* -78.350 -7.862 -5.108 -22.752 -23.726 -18.478 - -424
Eindbalans Vorderingen Totale economie 2013* 10.662.101 22.254 1.257.726 1.112.954 3.003.882 3.495.037 1.305.708 464.540
Eindbalans Vorderingen Niet-financiële vennootschappen 2013* 1.382.005 - 256.569 28.552 299.188 541.701 9.972 246.023
Eindbalans Vorderingen Financiële instellingen 2013* 6.940.004 22.254 545.081 1.031.363 2.585.164 2.603.134 8.158 144.850
Eindbalans Vorderingen Monetaire financiële instellingen 2013* 2.194.220 22.254 382.925 320.767 1.330.573 79.335 - 58.366
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat financiële transacties, overige mutaties en balansen van de (sub)sectoren van de economie. De cijfers worden gepresenteerd in de vorm van (verandering van) vorderingen en schulden.
De financiële balansen geven de uitstaande vorderingen en schulden aan het einde van een periode weer. De financiële transacties en overige mutaties laten de veranderingen van deze vorderingen en schulden gedurende een periode zien. Deze veranderingen kunnen een gevolg zijn van overeengekomen afspraken tussen partijen (transacties) of een andere oorzaak hebben zoals bijvoorbeeld herwaarderingen (overige mutaties). Er bestaat een definitierelatie tussen balansposities, transacties en overige mutaties, namelijk: eindbalans vorige periode + financiële transacties huidige periode + overige mutaties huidige periode = eindbalans huidige periode.

Gegevens over financiële balansen, transacties en overige mutaties zijn beschikbaar voor de hoofdsectoren van de economie, namelijk: niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en het buitenland. De sectoren financiële instellingen en overheid zijn bovendien nog naar subsectoren uitgesplitst.

Financiële balansen, transacties en overige mutaties zijn voor een groot aantal financiële instrumenten beschikbaar. Alle gegevens samen geven een systematisch en gedetailleerd beeld van de financiële transacties die sectoren met elkaar hebben en de resulterende balansposities.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaren vanaf 1990 tot 2013.
Kwartalen vanaf eerste kwartaal 2005 tot vierde kwartaal 2013 .

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn vanaf 1990 definitief. De jaar- en kwartaalgegevens van het lopende jaar en de twee voorgaande jaren hebben nog een (nader)voorlopig karakter. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de voorlopige gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 juni 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door tabel Sectorrekeningen; financiële balansen en transacties. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal
Totaal vorderingen of schulden.
Monetair goud en bijz. trekkingsrechten
Monetair goud omvat alle goud dat niet voor industriële doeleinden is bestemd en niet in de vorm van kostbaarheden wordt aangehouden. Monetair goud wordt per conventie beschouwd als een schuld van het buitenland. Monetair goud wordt uitsluitend waargenomen bij De Nederlandsche Bank (DNB).
De bijzondere trekkingsrechten (SDR’s) omvatten de door het IMF gecreëerde internationale deviezenreserves. Zij zijn als vordering opgenomen bij DNB.

Chartaal geld en deposito's
Chartaal geld bestaat uit alle bankbiljetten en munten in omloop. Als schuld komt deze transactie uitsluitend voor bij de centrale overheid (muntuitgifte), de monetaire financiële instellingen (De Nederlandsche Bank, in omloop gebrachte bankbiljetten) en het buitenland (vreemde valuta). Het tegoed op de chipknip en dergelijke maakt geen onderdeel uit van het chartale geld. De deposito's bestaan hier uit de deposito's waarover direct en volledig kan worden beschikt.
Totaal
Chartaal geld bestaat uit alle bankbiljetten en munten in omloop. Als schuld komt deze transactie uitsluitend voor bij de centrale overheid (muntuitgifte), de monetaire financiële instellingen (De Nederlandsche Bank, in omloop gebrachte bankbiljetten) en het buitenland (vreemde valuta). Het tegoed op de chipknip en dergelijke maakt geen onderdeel uit van het chartale geld. De deposito's bestaan hier uit de deposito's waarover direct en volledig kan worden beschikt.
Effecten met uitzondering van aandelen
Dit zijn op de beurs verhandelbare waardepapieren met uitzondering van aandelen.
Totaal
Dit zijn op de beurs verhandelbare waardepapieren met uitzondering van aandelen.
Leningen
Dit is het totaal van de bedragen die aan crediteuren moeten worden terugbetaald.
Totaal
Dit is het totaal van de bedragen die aan crediteuren moeten worden terugbetaald.
Aandelen en overige deelnemingen
Dit zijn alle vorderingen die een gehele of gedeeltelijke aanspraak verlenen op de eventuele winst en het eventuele nettovermogen bij liquidatie. Hiertoe wordt ook de waarde van de investeringen door de overheid in de overheidsbedrijven gerekend.
Een splitsing wordt gemaakt in:
- Beursgenoteerde aandelen
- Niet-beursgenoteerde aandelen
- Overige deelnemingen
- Participaties in beleggingsinstellingen
Totaal
Dit zijn alle vorderingen die een gehele of gedeeltelijke aanspraak verlenen op de eventuele winst en het eventuele nettovermogen bij liquidatie. Hiertoe wordt ook de waarde van de investeringen door de overheid in de overheidsbedrijven gerekend.
Een splitsing wordt gemaakt in:
- Beursgenoteerde aandelen
- Niet-beursgenoteerde aandelen en overige deelnemingen
- Participaties in beleggingsinstellingen
Verzekeringstechnische voorzieningen
Dit zijn de voorzieningen die verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen aanhouden om te kunnen voldoen aan hun verplichtingen.
Totaal
Dit zijn de voorzieningen die verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen aanhouden om te kunnen voldoen aan hun verplichtingen.
Handelskred. en transit. posten
Handelskredieten en transitorische posten.
De transacties in het rekeningenstelsel worden merendeels geregistreerd op een moment dat niet samenvalt met het moment waarop ze financieel worden afgewikkeld. Uit dit tijdverschil vloeien vorderingen en schulden voort, die onder deze transactie worden verantwoord. Zo worden verkopen geregistreerd op het moment van levering. Op dat moment ontstaat een vordering van de leverancier op de afnemer (leverancierskrediet), die pas teniet wordt gedaan op het moment dat de afnemer tot betaling overgaat. Andere componenten van deze transactie zijn: vooruitbetalingen op leveringen (afnemerskrediet) en te betalen c.q. te ontvangen lonen, rente en premies, enz.