CBS en gemeente Eindhoven lanceren eerste CBS Urban Data Center

© Hollandse Hoogte
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de gemeente Eindhoven lanceren op donderdag 22 september het CBS Urban Data Center/Eindhoven. Dit samenwerkingsverband combineert de kennis van CBS over onder meer data-infrastructuur, dataverwerking en privacy met de ambitie van de gemeente Eindhoven om zich te ontwikkelen tot een datagestuurde smart society.
Directeur-generaal Tjark Tjin-A-Tsoi van CBS en wethouder Innovatie Mary-Ann Schreurs van de gemeente Eindhoven tekenen hiertoe een samenwerkingsovereenkomst in Eindhoven. Door de samenwerking kunnen de overheid, burgers, bedrijven en instellingen uiteindelijk veel meer inzicht krijgen in wat er feitelijk in hun stad gebeurt.

Smart society

De samenwerking past in de ambitie van Eindhoven om zich te ontwikkelen tot een smart society, een stad die optimaal gebruik maakt van de kracht van onder meer technologie en design(-denken) ten bate van haar inwoners. Wethouder Mary-Ann Schreurs: ‘Data is de brandstof van een slimme samenleving en daarom een belangrijk speerpunt binnen onze smart society-ambitie. De expertise van CBS op het gebied van onder meer data-infrastructuur, veilige data-opslag en privacy-aspecten is daarbij voor ons zeer waardevol. Dankzij deze samenwerking zorgen we voor de juiste randvoorwaarden zodat de samenleving beter kan bepalen wat belangrijk is om je voor in te zetten. Data zijn dan niet van de overheid, maar vóór de gemeenschap.’

Dienstverlening verbeteren

Directeur-generaal Tjark Tjin-A-Tsoi van CBS: ‘De gemeente Eindhoven en CBS zijn beide innovatieve organisaties die experimenteren met nieuwe processen en technieken op het gebied van data. Door onze expertise en gegevens te bundelen, kunnen we data effectiever inzetten ten behoeve van de samenleving. Door het vertalen van landelijke cijfers naar informatie op regionaal en lokaal niveau, kan CBS zijn dienstverlening verbeteren.’

Minister Ronald Plasterk van BZK, verantwoordelijk voor het interbestuurlijke programma Agenda Stad: ‘Het is van groot belang dat steden en de Rijksoverheid samenwerken om groei, innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden te bewerkstellingen. Deze samenwerking tussen CBS en de gemeente Eindhoven geeft daar op een voor Nederland unieke manier invulling aan’.

10 projecten

Het CBS UDC/E gaat van start met een portefeuille van 10 projecten, waaronder het samenstellen van buurtgerichte informatie, het verrijken van de gegevens over bedrijven om bijvoorbeeld leegstand beter inzichtelijk te maken en het inzichtelijk maken van bezoekersstromen. Deze kunnen dan worden afgezet tegen bijvoorbeeld de omzetontwikkeling in de binnenstad, zodat Eindhoven de beleidsdoelstellingen ten aanzien van de detailhandel en de horeca kan monitoren.

Eén van de speerpunten is het vertalen van nationale cijfers naar cijfers over Eindhoven, waarmee het CBS Urban Data Center/Eindhoven ook de regionale implicaties van ontwikkelingen in de samenleving inzichtelijk zal maken. Voor deze regionale vertaalslag levert CBS expertise over de inzet van nieuwe (big) databronnen en de integratie van de data van de gemeente Eindhoven met CBS-data. Larissa Zegveld, directeur van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten: ‘Werken met data is essentieel voor gemeenten. Dit prima initiatief van CBS draagt hiertoe bij en dat CBS hierop inspeelt vinden wij logisch.’

Meer Urban Data Centers

Ook andere gemeenten hebben interesse getoond om kennis en expertise te delen binnen een Urban Data Center. Zo heeft de gemeente Heerlen op 20 september besloten om nog dit jaar samen met CBS een Urban Data Center/Heerlen op te zetten. Martin de Beer, wethouder Innovatie van gemeente Heerlen: ‘Het is een mooi initiatief dat CBS zijn kennis en expertise beschikbaar wil stellen in co-creatie met steden en regio's. Gemeenten als Eindhoven en Heerlen kunnen betere resultaten bereiken door slim om te gaan met informatie en data. Om gebruik te maken van deze kansen is samenwerking zoals hier met CBS essentieel.’

Met enkele andere gemeenten is CBS over het opzetten van een Urban Data Center in gesprek.