Zoekresultaten

162 resultaten voor arbeidsproductiviteit
162 resultaten voor arbeidsproductiviteit

Pagina 3 van 7

Nationale rekeningen 2009; Arbeidsrekeningen, 1969-2009

Werkzame personen, banen, arbeidsvolume, arbeidsproductiviteit bedrijfstakken, - klassen en marktsector.

Cijfers

Grote spreiding in productiviteit in het mkb

De arbeidsproductiviteit in het mkb

Artikelen

Arbeidsrekeningen

Een kwantitatieve beschrijving van het arbeidsproces.

Overig

Ondernemingsklimaat; Nederlandse economie internationaal gezien, 1960-2012

Arbeidsproductiviteit, arbeidsinzet, levenskwaliteit Landen, periodes

Cijfers

Kerncijfers groeirekeningen; nationale rekeningen 1995-2012

Multifactorproductiviteit, arbeidsproductiviteit, mfp, groeibijdragen kapitaal, arbeid, energie, materialen en diensten, KLEMS, productiviteit

Cijfers

Later

Wat is brede welvaart ‘later’? Brede welvaart ‘later’ gaat over de benodigde hulpbronnen voor volgende generaties om hetzelfde welvaartsniveau te kunnen bereiken als de huidige generatie

Overig

Internationaliseringsmonitor 2022 2e kwartaal: Belemmeringen dienstenhandel

In deze editie van de Internationaliseringsmonitor bieden we inzicht in de internationale handel van diensten: hoe heeft die zich de afgelopen jaren ontwikkeld en tegen welke barrières lopen...

Publicaties

Dossier Globalisering

Globalisering is een proces dat zowel economische, technologische, institutionele en sociale ontwikkelingen omvat. Dit dossier richt zich vooral op de economische aspecten van de globalisering.

Overig

De Nederlandse sporteconomie 2019

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het CBS een nieuwe editie van de satellietrekening sport samengesteld. Deze beschrijft de bijdrage van sport aan de Nederlandse economie (bbp,...

Publicaties

De Nederlandse productiviteitspuzzel

In dit artikel wordt ingegaan op mogelijke oorzaken van de afnemende productiviteitsgroei.

Publicaties

Nederland Handelsland 2022, export, import en investeringen

Dat Nederland als kleine en open handelsnatie sterk vervlochten is met het buitenland wordt tijdens een crisis eens te meer duidelijk.

Publicaties

Monitor brede welvaart

Hoe gaat het met de brede welvaart in Nederland? De Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022 kijkt naar de economisch, ecologische en sociaal-maatschappelijke aspecten van welvaart in Nederland en de...

Publicaties

Buitenlandse bedrijven in Nederland: productiever maar niet winstgevender

De gemiddelde arbeidsproductiviteit van Nederlandse bedrijven onder buitenlandse zeggenschap was in de periode 2008-2011 fors hoger dan bij andere Nederlandse bedrijven. Dit blijkt uit cijfers over...

Artikelen

Meer en efficiëntere ouderenzorg

De arbeidsproductiviteit in de ouderenzorg nam tussen 2001 en 2007 met gemiddeld 1,4 procent per jaar toe. De groei van de arbeidsproductiviteit is volledig gerealiseerd na 2004 toen de groei...

Artikelen

De invloed van de toename van het aantal gewerkte uren op de productiviteit

De terugval van de productiviteitsgroei wordt mogelijk veroorzaakt door de toenamen van het aantal gewerkte uren en de veranderde samenstelling van de werkzame beroepsbevolking.

Publicaties

Internationaliseringsmonitor 2022, eerste kwartaal De eurozone

Hoe heeft de internationale handel van Nederland met de eurozone zich ontwikkeld sinds de introductie van de euro, ten opzichte van daarvoor en ten opzichte van (vergelijkbare) andere landen en...

Publicaties

Verschuiving banen naar productievere bedrijven vooral in ICT-intensieve sectoren

ICT heeft tussen 2000 en eind 2010 een positief effect op de economie gehad. In bedrijfstakken waar ICT intensief wordt gebruikt werden bedrijven productiever.

Artikelen

Gezondheid en zorg in cijfers 2006

In deze publicatie doet het CBS verslag van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en zorg.

Artikelen

Topsectoren groeien tweemaal zo snel als de hele economie

In de periode 2010–2013 groeiden de topsectoren tweemaal zo snel als gemiddeld alle sectoren. Die relatief sterke groei komt door een gemiddeld hoge arbeidsproductiviteitsgroei en forse investeringen...

Artikelen

Inkomende directe investeringen en economische prestaties

Deze notitie beschrijft zowel de inkomende buitenlandse directe investeringen als de economische prestaties van buitenlandse bedrijven in Nederland, bijvoorbeeld omzet, werkgelegenheid,...

Artikelen

Nederlanders zijn minder gaan werken

Het arbeidsvolume van werknemers in uren is tussen 1950 en 2002 minder hard gestegen dan de bevolkingsomvang. Nederlanders zijn minder uren gaan werken. De stijging van de welvaart moet daarom komen...

Artikelen